U bent hier: Home / René Klijn is vermoord

René Klijn is vermoord

by J.L. de Kreek — last modified 09-04-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Donderdag herhaalt BNNVARA de bekroonde aflevering van het tv-programma De Schreeuw van de Leeuw met zanger René Klijn. De uitzending uit november 1992 is bijzonder omdat Paul de Leeuw de eerste was die een aidspatiënt op de Nederlandse televisie sprak. Rene Klijn is vermoord. Middels medicijnen. Net als Freddie Mercury. En 30 miljoen andere mensen. De georganiseerde misdaad in de zorg bedriegt iedereen net zo hard met Corona als met Hiv en AIDS. AIDS is een verkrijgingssyndroom. Het wordt verkregen als de adviezen worden opgevolgd van het RIVM, Ab Osterhaus, Robert Gallo en Bill Gates.

In zijn in de virologie en bij journalisten en hun media algemeen bekende artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science van mei 1984, nummer 224, bladzijde 500-503, bewijst de bekende wetenschapper Robert Gallo objectief dat AIDS niet het oorzakelijke gevolg van HIV is of zijn kan. Meer in het bijzonder bewijst Gallo dit met zijn meetgegevens op bladzijde 503. De bewuste publicatie uit Science staat gewoon op internet.1 De meetgegevens zijn door Gallo tot uitdrukking gebracht in de tabel op bladzijde 503. Hieronder is deze tabel afgebeeld:

Uit deze tabel blijkt objectief dat Gallo 234 mensen heeft onderzocht waarvan 137 geen AIDS hadden en 97 wel. Bij 47 van de 97 die wel AIDS hadden is HIV gevonden. Dus heeft Gallo objectief bewezen dat bij een minderheid van de AIDS patiënten HIV is gevonden. En dat bij een meerderheid van de patiënten HIV niet de oorzaak kan zijn van AIDS. Uit documenten middels internet geopenbaard kan blijken dat Gallo op het laatst wijzigingen heeft aangebracht in de publicatie om de indruk te wekken dat zijn conclusie op objectieve onderzoeksgegevens is gebaseerd.2

In de virologie zijn Kochs-postulaten van kracht. Kochs-postulaten zijn de grondwet van de virologie. Kochs-postulaten zijn een aantal regels (postulaten) opgesteld door de Duitse arts Robert Koch om uit te kunnen maken of een bepaalde ziektekiem de oorzaak is van een bepaalde ziekte. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte. Kochs-postulaten worden strikt gehandhaafd in de virologie. Wanneer niet is voldaan aan Kochs-postulaten kan en mag er niet worden geconcludeerd tot causaal verband tussen ziekte en ziektekiem. De regels van Kochs-postulaten met betrekking tot virussen blijken uit de Klinische Lessen van de Rijks Universiteit van Leiden van professor dr. J. Van der Veen, 23 januari 1960, Ned T. Geneesk, pagina 159:3

  1. Indien de desbetreffende ziekte klinisch goed is omschreven en herkenbaar is, moet het virus bij alle patiënten, die hieraan lijden, worden aangetoond. Bovendien moet het virus worden afgezonderd uit het aangetaste weefsel, indien dit op een geschikt tijdstip tijdens het ziekteproces voor onderzoek ter beschikking komt. Aangezien de ziekten in den regel niet dodelijk zijn, is het laatstgenoemde onderzoek zelden mogelijk.

  2. Het virus moet worden gekweekt en in serie en worden overgeënt op proefdieren of weefselkweken en mag zich niet bevinden in de media, cellen en dieren, die voor deze proeven worden gebruikt. De eigenschappen van het virus moeten worden beschreven en het virus moet worden onderscheiden van andere, verwante of niet verwante virussen, in het bijzonder wat de antigene kenmerken betreft.

  3. Door middel van epidemiologisch, klinisch en virologisch onderzoek bij patiënten met ziekteverschijnselen, bij patiënten met minder duidelijke verschijnselen, bij gezonde contactpersonen en bij een gelijkwaardige groep personen die geen contact met patiënten hebben gehad, moet worden aangetoond, dat het virus de verwekker van de ziekte is en niet toevalligerwijze als commensaal zonder ziekte te veroorzaken in de onderzochte bevolkingsgroep heeft gecirculeerd.

  4. Patiënten moeten specifieke antistoffen ontwikkelen tegen het micro-organisme, dat aansprakelijk wordt gesteld voor de infectie. Het is buitengewoon waardevol, indien door middel van vaccinatieproeven wordt aangetoond, dat de ziekte door immunisatie kan worden voorkomen.

In Science van mei 1984, nummer 224, bladzijde 500-503, bewijst wetenschapper Robert Gallo dat in verband met HIV en AIDS niet is voldaan aan regel 1 van Kochs-postulaten. Bij lange na niet want een ruime meerderheid van de door Gallo onderzochte AIDS-patiënten is niet met HIV besmet. Deze publicatie bewijst objectief dat het verband tussen HIV en AIDS een correlatie is en geen causaliteit. Dit wordt bevestigd door Luc Montagier van het Pasteur-instituut te Parijs die de ontdekker is van HIV en daarvoor in 2008 een Nobelprijs ontvangen heeft.4 Bovendien ontving Montagnier voor de ontdekking van HIV in 1986 de Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award En in 1994 de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de geneeskunde. Daarnaast werd hij in 2004 opgenomen in de National Inventors Hall of Fame.5

Lange tijd heeft Robert Gallo zich voorgedaan als de ontdekker van HIV wetend dat dit niet de waarheid is. Het meningsverschil tussen Montagnier en Gallo heeft ertoe geleid dat in 1992 de wetenschappelijke gemeenschap heeft bepaald dat Montagnier voor deze ontdekking moet worden gecrediteerd. Luc Montagnier stelt en beweert in de documentaire House of Numbers6 dat HIV op een natuurlijke manier kan worden opgelost. Luc Montagnier zegt samengevat over HIV het volgende:

We can be exposed to HIV many times
> without being chronically infected<br> our immune system will get rid of it within a few weeks,

if you have a good immune system;

many ways to decrease the transmission

just the simple measure of nutrition,
> giving – proper antioxidants – hygiene<br> measures, fighting other infections could
> decrease very well the epidemic.<i>

Luc Montagnier beantwoord de volgend vraag bevestigend:

If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV?

Luc Montagnier zegt bovendien:

We should push for more, you know, a combination of measures; antioxidants, nutrition advice, nutritions, fighting other infections – malaria, tuberculosis, parasitosis, worms – education of course, genital hygiene for women, and man also.

Very simple measures which not, not very expensive, but which could do a lot. And this is my, actually my worry about many spectacular action for the global funds to buy drugs and so on, and Bill Gates and so on, for the vaccine.

Montagnier bevestigt dat er niet veel geld valt te verdienen aan nutrition.

There is no profit.

Montagnier stelt voorts:

Water is important. Water is key.

En hij beweert:

People always think of drugs, and vaccine.

Zie zijn verhaal op internet. Het door Montagnier bedoelde fenomeen van alleen denken aan drugs en vaccines en profit, doet zich nu weer voor in verband met Corona (zie hieronder). De Corona-maatregelen komen het verdienmodel ten goede van beschuldigden. Door dezelfde personen bewerkstelligd als bij HIV en AIDS.

Luc Montagnier is bij lange na niet de enige wetenschapper wiens standpunten en beweringen zijn dat HIV niet de oorzaak is van AIDS. Een veelheid aan wetenschappers hebben dit standpunt al sinds het begin van de AIDS-epidemie in 1984. Daaronder Nobelprijswinnaar Kary Mullis. In een interview wat 5 december 2011 op YouTube is geplaatst vertelt Kary Mullis over zijn (negatieve) ervaringen met de groep wetenschappers die de propaganda hebben geleid voor de huidige (ongefundeerde) opvattingen over HIV en AIDS waarmee erg veel geld wordt verdiend.7 Een kopie van de automatisch door YouTube gegenereerde transcriptie van dit interview staat op internet.

Bovendien zijn de stellingen en beweringen in verband met HIV en AIDS van de volgende onafhankelijke wetenschappers op internet gepubliceerd:


> <p align="left"> <p>

Eindnoten    

Share |

Permalinks