U bent hier: Home / Massamoord middels Corona-maatregelen

Massamoord middels Corona-maatregelen

by J.L. de Kreek — last modified 11-04-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De cijfers van het CBS bewijzen objectief dat de Corona-maatregelen mensenlevens kost. In week 14 terwijl de Corona-maatregelen van kracht zijn stierven ongeveer 5400 mensen meer. Dat is ongeveer 2000 meer dan in de eerste weken van 2020. Dit is zelfs meer dan in de hongerwinter. Het totaal aantal officieel geregistreerde sterfgevallen gerelateerd aan COVID is d.d. 10 april 2020 2396. Dus er zijn meer dan 3000 mensen overleden door de Corona-maatregelen. Er is geen andere verklaring voor dit verschil.

De cijfers van het CBS bewijzen objectief dat de Corona-maatregelen mensenlevens kost. In week 14 terwijl de Corona-maatregelen van kracht zijn stierven ongeveer 5400 mensen meer. Dat is ongeveer 2000 meer dan in de eerste weken van 2020. Dit is zelfs meer dan in de hongerwinter. Het totaal aantal officieel geregistreerde sterfgevallen gerelateerd aan COVID is d.d. 10 april 2020 2396. Dus er zijn meer dan 3000 mensen overleden door de Corona-maatregelen. Er is geen andere verklaring voor dit verschil. De personen die verantwoordelijk zijn voor de Corona-maatregelen zijn dat bovendien voor de 30,000.000 AIDS-doden.

Rectificatie 12 april 2020: bovenstaande dient als volgt te worden gerectificeerd:

De statistieken van het CBS en de geregistreerd aantal Coronadoden wekken de gegronde vrees dat de Coronamaatregelen meer doden bewerkstelligd dan het virus. Op de site van het CBS staat op 10 april 2020 het volgende bericht:1

De sterfte in de afgelopen weken valt hoger uit dan gemiddeld voor deze periode. Voor week 14 (30 maart tot en met 5 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 5 100 personen. Dat zijn er in deze week ongeveer 2 duizend meer dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 14. In week 13 (23 tot en met 26 maart) overleden 4 425 personen. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week

 Volgens het CBS zijn in week 14 (30 maart tot en met 5 april), dus bij en tijdens de Coronamaatregelen, ongeveer 2 duizend mensen meer overleden dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020. Dit aantal wordt gerelateerd aan de uitbraak van de epidemie terwijl de cijfers van het RIVM die conclusie niet rechtvaardigen. Volgens het RIVM zijn in week 14 2 1029 mensen overleden ten gevolge van Coronabesmetting. De Coronamaatregelen is het enige actuele fenomeen wat dit verschil logisch kan verklaren.

Op internet heeft iemand het aantal doden in landen ten gevolge van Corona bijgehouden afgezet tegen de handhaving van lockdowns.3 Uit deze cijfers blijkt dat de landen waarin lockdown wordt gehandhaafd het hoogste aantal sterftecijfers kent.


 

Share |