U bent hier: Home / Het nieuwe racisme bij BNNVARA

Het nieuwe racisme bij BNNVARA

by J.L. de Kreek — last modified 04-06-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het nieuwe racisme is een antropologe die de Politie traint en zich platform polygaam afvraagt wat in de “pandemische tijd” de urgentie is van de demonstratie op de Dam tegen racistisch Politiegeweld. Een zogenaamd weldenkend persoon die spontaan uit zichzelf aan alle data beschikbaar niet kan zien dat de Coronamaatregelen geen urgentie bezitten en dat de vraag stellen zacht gezegd racistisch imponeert. Waarom zou een antropoloog zich afvragen of een demonstratie urgent is? Dat is niet het werk van de antropoloog. Demonstreren zit in de cultuur der Nederlanders. De antropologe vraagt zich af of de manier van demonstreren recht doet aan “deze Coronatijd”.

Laat de stemmen horen in de straten omdat mensen worden vermoord om wie ze zijn, vanwege hun achtergrond of hun huiskleur. Hoe urgent is het in de “pandemische tijd” te zagen en te zeuren over de urgentie van een demonstratie tegen racistisch Politiegeweld terwijl de wetenschap allang heeft bewezen dat Covidklachten gewoon kunnen worden behandeld met een goedkoop medicijn waarvan de kring van de antropologe niet wil dat er gebruik van wordt gemaakt. De antropologe is bijkans lyrisch over het werk van Jaap van Dissel ("Deemoedig en met diep respect voor dit magisch genootschap van tovenaars, volgden wij richtlijnen en schreven die in hoofdletters op de voordeuren van onze winkels en bedrijfsstatements”).
><br>Allemaal te consumeren via de fakenieuws kanalen van journalist Francisco van Jole en BNNVARA. De Nationaal Socialisten waren ook socialist.

Deep Democracy is een ideologie van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging wil oppermacht vestigen voor een bepaalde blanke elite en de rest van de mensheid als slaven aan zich onderwerpen. De mondkappen zijn het symbool van deze slavernij! Dat de antropologe als cultuurkenner de patronen niet herkent die erop wijzen dat in het ondertussen vuige zaken worden gedaan ten kosten van de mensheid en dat Deep Democracy daarin een relevante rol speelt is zacht gezegd zuur. Deze antropoloog traint bestuurders en boardrooms in Deep Democracy.

Deep Democracy gaat uit van archaïsche bestuursvormen en beslismodellen en wijst democratie af. De Verlichting wordt geridiculiseerd en een voorbeeld wordt genomen aan oude tribale omgangsvormen. Democratie zou falen omdat er nog altijd zoiets als racisme bestaat. Deep Democracy hoort alle stemmen en nodigt de onderdrukker uit in het debat. Deep Democracy is effectief een tegenreactie op de afschaffing van de apartheid. Het bedient zich van “magiërs” en “tovenaars” en houdt van directief leiderschap en top down informatiestromen.
>                                         <br>Het Coronavirus is niet gevaarlijk. Het gevaar komt van de groep die de Coronamaatregelen bewerkstelligen en handhaven. De Coronamaatregelen worden misbruikt door een trainer van de Politie om demonstraties tegen racisme in verdachte hoek te plaatsen. Wanneer weer wordt gedemonstreerd kan assertieve inzet van Politie worden gerechtvaardigd wegens Corona waarvan iedereen moet kunnen zien en begrijpen dat Jaap van Dissel cum suis daarover liederlijke sprookjes vertellen in het belang van de Corporate Tribe wat voor geld gretig wordt bediend door de antropoloog en haar onderneming.

Bovendien is deze groep verantwoordelijk voor de 30 miljoen AIDS doden omdat ook Hiv net als het Coronavirus niet gevaarlijk is. Dat is allang bewezen in 1894. Al deze Hiv-patiënten zijn vermoord door the Corporate Tribe. Middels te behandeling tegen een gepercipieerd dodelijk virus. Om geld en macht en aanzien. Zogenaamde professionals die profiteren van onbekendheid bij het publiek met de waarheid en de objectieve feiten. Nu met Corona van hetzelfde laken en pak. Basisfeit en wetten uit de virologie worden opzij gezet en niet gerespecteerd en vol wordt ingezet op de maatregelen die welhaast de grootste risico’s leveren op slachtoffers en schade. 

Deep Democracy is een psychologisch proces (proces-georiënteerde psychologie) ontwikkeld door psychoanalytici, wat gezien kan worden als een vorm van “mind control”, voor bestendiging van de veranderingen ten gevolge van het terrorisme van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging. De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn opgeleid in het instituut van psychoanalyticus Carl Jung die in zijn tijd bevriend was en symbiotisch samenwerkte met de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De trainers Deep Democracy voerde in de VS experimenten uit met groepen in verband met racisme. Daarbij hebben zij laten zien in staat te zijn uit het niks groepen in woede en razernij te kunnen laten uitbarsten om vervolgens als zogenaamd “problemsolvers” de rust te laten terugkeren. Deep Democracy is het gedachtegoed van slavendrijvers en getto-managers.

Share |

Permalinks