U bent hier: Home / Joden en hun Holocaust

Joden en hun Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 17-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er zijn best veel personen in Nederland die zich voordoen als Joden en uitspraken doen over de Holocaust zonder zich aan de feiten te houden. Psychiater Esther van Fenema is zo iemand. Recent in de Volkskrant had ze een lunchcolumn over groepsdenken. Ze noemt daarin de Holocaust. Bij de Volkskrant is men ermee bekend dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Meer specifiek de helden van Geert Wilders. Het kan bijkans niet anders dan dat Esther van Fenema er weet van heeft dat Theodor Herzl het creatieve brein is van de Holocaust. En met zijn organisatie al in 1897 actief de Jodenvervolging aan het voorbereiden was als middel om Palestina te koloniseren.

Het baart Esther van Fenema zorgen dat dat mensen onvoldoende lijken te beseffen dat groepsdenken de basisvoorwaarde is voor overheersing en onderdrukking. Volgens Esther van Fenema draagt groepsdenken historisch gezien de kiem van catastrofe. De Joden zijn onder te verdelen in twee groepen. Aan de ene kant Joden zoals Joden zijn: handhavers van de Drie Eden. Aan de andere kant de lasteraars die zeggen zeggen Joden zijn, en zijn het niet, maar een synagoge des satans zijn. Zoals Openbaring 2 vers 9 zo pakkend verwoordt. Deze tweede groep kan worden aangeduid als de zogenaamde Joden. Meeste mensen kennen hen als Zionisten. Zionisten horen tot dezelfde groep als de Nazi’s. Het zijn twee handen op een buik.

De tekens Nazi slaan op de fusie (het huwelijk) tussen aan de ene kant de Nationaal Socialisten en aan de andere kant de Zionisten. Wanneer niet in groepen gedacht mag worden zoals Esther van Fenema voorstaat worden de Joden en de Zionisten op een hoop gegooid wat juist het antisemitisme bevordert. Mensen haten de Joden om wat de Zionisten doen. En ze denken dat de Joden en de Zionisten tot een en dezelfde groep behoren. Er is niks wat erop wijst dat Esther van Fenema onderscheidt maakt tussen de Joden en de Zionisten. Esther van Fenema denkt niet in groepen. Zegt ze. De Holocaust is het werk van de helden van Geert Wilders. Theodor Herzl en Ze’v Jabotinsky. Journalisten. De Volkskrant is ook journalistiek. Lou de Jong was ook journalist. Harry Mulisch was Zionisten toen hij verslag deed van het proces tegen Eichmann. Hannah Arendt was journalist.

Het is niet onverstandig uit oogpunt van veiligheid en geborgenheid in groepen te denken. Vooral als het de Joden betreft. De Zionisten bereiden as we speak onder de neus van  Esther van Fenema en de Volkskrant hun volgende Holocaust voor. Esther van Fenema kan dat weten als ze zich een beetje had verdiept in de geschiedenis van het Zionisme. Waarschijnlijk heeft ze dat wel gedaan. En houdt ze keihard de kaken op elkaar in verband met de schuld van de Zionisten aan de Jodenvervolging. Daarom ook misschien haar misvormde pleidooi om niet in groepen te denken. Esther van Fenema is een van de vele prominente publicisten die zich steevast beroept op een Joodse achtergrond en weigert aan het publiek mee te delen dat personen die de Drie Eden niet handhaven geen Joden kunnen zijn.  Esther van Fenema wil kennelijk graag gezien worden als gelijk aan de Zionisten. Daarom dat ze tegen groepsdenken is. Als er niet in groepen gedacht mag worden van Esther van Fenema is de conclusie dat de Joden achter de Holocaust zitten.

Share |
Reclame

Doe aangifte. Help mee. Beeindig de crisis.