U bent hier: Home / Mordechay Krispijn zuigt apenballen

Mordechay Krispijn zuigt apenballen

by J.L. de Kreek — last modified 20-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Mordechay Krispijn is een dweil van de bovenste plank. De rest van Viruswaanzin zijn ook prutsers. Viruswaanzin stelt te strijden voor de democratische rechtsstaat. Tegelijk beweert Willen Engel dat vingerwijzen niet zijn doel is en dat hij een andere regering wil. De regering moet weg wil Willem Engel. Ook zegt Willem Engel geen leider te zijn terwijl iedereen naar hem luistert. En doet wat zij zegt. Willem Engel krijgt ook alle donaties op de rekening van zijn dansschool gestort. Het kernteam van Viruswaanzin en ook de redactie van Café Weltschmerz zijn uitgebreid per telefoon en e-mail geïnformeerd over wat er aan de hand is allemaal. En over de oplossing.

Viruswaanzin is pas wakker geworden een paar maanden geleden. Mordechay Krispijn, Willen Engel, Jeroen Pols en dat meisje Anne Zeven hebben tot die tijd in een bubbel geleefd en zijn sinds kort wakker in de nachtmerrie die het echte leven wordt genoemd. Wat er allemaal echt aan de hand is kan bijna niet worden verteld zo krankzinnig. Corona is niet het enige probleem waarmee Nederland, de wereld en Europa te kampen hebben. Er is heel veel meer aan de hand wat het daglicht niet kan verdragen. Er wordt al heel lang heel hard en vals en gemeen gestreden door bepaald personen tegen openbaring van de waarheid en de feiten. De waarheid is dat de Tweede Wereldoorlog helemaal niet voorbij is. 

De Joden worden nog altijd ouderwets opgejaagd door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. De familie van Mordechay Krispijn is in der tijd door de Zionisten op de trein gezet samen met de 110.000 andere Joden waarvan de meeste zijn vermoord in de kampen van de onderneming van de patroon van de helden van Geert Wilders. Hitler was de uitvoerende macht der Zionisten. Zionisten zijn de priesters van de Holocaust die de Joden offeren aan Satan. Corona is Hitler. Corona is Nazi. Corona is ZyClonB. Corona is Sondecommando. Corona is Auschwitz. Alleen dan op large-scale. Elk land een concentratiekamp met virtuele muren waardoor niemand verder komt dan de meters die hem of haar zijn gegund in het geavanceerde 5G-netwerk en the internet of things. En de jaarlijkse spuitjes van Bill Gates. Iedereen wordt compleet de moeder genaaid met alles. En Mordechay Krispijn doet alsof hij een groep de Salsa leert dansen.

Het is niet de dictatuur van Rutte waarmee we te maken hebben. Het is de dictatuur van een voor meeste mensen onzichtbare statelijk acterende macht die niet is aangesloten bij de internationale verdragen. Piraten. Terroristen. Sommige noemen deze macht de NWO terwijl het een oude orde is. Er is een door atheistische journalsiten te Bazel bijna 123 jaar geleden opgerichte terreurbeweging wat statelijk en militair acteert en zich tot oorlogsdoel heeft gesteld de Franse Revolutie te revisioneren. Om de oude machtsstructuren van weleer in ere te herstellen. De oorlogen die er zijn sindsdien, althans de meeste, dienen de stichting van het wereldrijk voor het wereldhuis van de familie Rotsschild. 9/11 is het rituele startschot voor de volgende naoorlogse fase op weg naar oppermacht.

Corona is de onderwerping aan het gezag van deze familie die zowel door journalisten als media en bepaalde professionals met graagte wordt ontvangen, ritueel begeleid door Deep Democracy. Mordechay Krispijn heeft ondanks zijn Joodse wortels belabberd slecht holocaustles gehad. Net als iedereen in de wereld. Bepaalde boeken en geschriften en andere documenten die overigs openbaar zijn krijgt niemand onder ogen. Zij die erover publiceren worden gestalkt en belaagd door de Zionisten. En hun vrienden in de journalistiek. Begin met de 50 Documents van de bekende Joodse historicus Lenni Brenner en lees vervolgens alles op holocaustles.nl. En volg dan de verbanden die worden gelegd met de actualiteit. Lees ook de Bijbel begrijpend. Dat helpt.

Wat Mordechay Krispijn feitelijk moet doen is de banden van zijn fiets oppompen, noodrantsoen aanleggen en extra pleisters kopen en alvast morfine inslaan voor als de bom valt en vervolgens bedenken waar hij straks zal onderduiken als door zijn gedoe Geert Wilders en Thierry Baudet de leiders worden van Nederland omdat zij het zogenaamd eens zijn met Viruswaanzin en Morry het verschil niet kent tussen goed en kwaad. Ook de SP is schuldig. Mordechay Krispijn kan het beste het werk van Viruswaanzin overlaten aan de professional. Jeroen Pols begrijpt niks. Er zijn niet zo veel mogelijkheden om van de Coronamaatregelen af te komen.

Eigenlijk is er slechts een enkele weg die de kans levert op succes: handhaven! Iedere andere strategie zeker dat demonstreren van Viruswaanzin loopt dood. Gedoemd te mislukken. Om van de Coronamaatregelen af te komen moet iedereen meewerken. Met andere woorden: het hele systeem moet meedoen. Het is niet slechts een kwestie van de minister en de 1,5 meter is er niet. Het kabinet en het parlement worden zwaar terroristische bedrogen. Het is niet dat ze dommetje spelen. Ze zijn dommetje. Iedereen moet van de terroristen z’n waffel houden over wat er echt aan de hand is daarom dat Mark Rutte als Muzzle Man der Nederlanders in de EU voor gek staat.

Het probleem met Corona is zuiver Nazisme. Wat doet Morry zoals journalist Micha Kat zo treffend uitbeeldt? Die gaat met Hitler in gesprek over dat hij toch liever niet heeft dat de Joden worden vergast terwijl Hitler weg moet. Niet met de misdadigers praten. Niet met de media praten. Niet met de WHO praten. De personen die zich schuldig maken aan de internationale misdrijven en terroristische misdrijven door Coronamaatregelen moeten ouderwets worden vervolgd. Gewoon strafrechtelijke vergelding door de Magistraten van Staat zoals dat gaat bij misdadigers. Het Coronatribunaal. En journalist Chris K. als eerste voor het hekje! Ook vanwege zijn medeplichtigheid aan de misdrijven van de kinderbescherming

Share |

Permalinks