U bent hier: Home / Zionisme = Hitler = Covid19

Zionisme = Hitler = Covid19

by J.L. de Kreek — last modified 16-08-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Ondanks dat heel Nederland internet bezit en zelfs op straat tijdens het wandelen via de mobiele telefoon toegang heeft tot welhaast alle informatie op aarde publiceert alleen hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl de waarheid over het Zionisme, Adolf Hitler en Covid19. Het is één rode draad van de oprichting van het Zionistisch Congres te Basel 1897 naar Hitler en de actuele Coronacrisis. Met Covid19 borduren de Zionisten voort op hun successen uit de Tweede Wereldoorlog. WOII is begonnen en gewonnen door de Zionisten. Het is allemaal makkelijk te zien.

Het is niet anders te begrijpen dan terroristisch oogmerk dat de Nederlandse journalistiek en media met geen woord repen over de authentieke documenten die objectief bewijzen dat Adolf Hitler uitvoerende was van de Zionistische Congressen. Ook Adolf Eichmann was Zionistisch geïnspireerd. De deportaties, de mishandelingen van en de moorden op de Joden in de Tweede Wereldoorlog is het werk van de Zionisten. Auschwitz was een Zionistisch kamp. De locatie werd al in 1933 gebruikt voor het opslaan van het kamp door de militie van de grote vooroorlogse leider van Israël in oprichting. De naam Israël is die van de Joden. Met de naam Israël wordt van oudsher de Joden bedoelt. Israël is het onderscheidingsteken of woordmerk der Joden. De Zionisten berokkenen doelbewust schade aan het vermogen van Israël de Joden te onderscheiden.

Sinds zo’n tweeduizend jaar wonen de Joden in de verstrooiing. Ook de Diaspora genoemd. De Diaspora is heilig voor de Joden. In het Jodendom bestaat geen Joodse Staat. Als er iets anti-Joods is dan is dit een Joodse Staat in welke vorm dan ook. De Joden zijn handhavers van de Drie Eden. Bovendien is handhaving van de Drie Eden van belang in verband met bestrijding van antisemitisme. Eind 17e eeuw werd Europa bestuurd door despoten. Aristocraten en kerkelijk gezag die de burgerbevolking in de eeuwen daarvoor heeft gekerstend met inquisitie. Eind 18e eeuw ontstonden nieuwe ideeën over samenleven. Montesquieu en het Contract Social kwam in zwang. De Franse Revolutie ontstond. De despoten werden onttroond en democratie en mensenrechten kwamen daarvoor in de plaats. Slavernij werd afgeschaft.

Deze Verlichting was tegen het zere been van de heren en meesters die hun grootkapitaal bij elkaar hadden gesprokkeld door anderen als slaven te houden en keihard elke burger uit te zuigen met belastingen. En te onderdrukken middels de lokale vazallen. Bovendien verloren deze despoten door de Verlichting hun grip op de Joodse getto’s die zij als bezit over de aarde managen, en werden Joden vrije burgers in West Europa. Dit grootkapitaal van toen heeft zich georganiseerd om de Franse Revolutie om te wentelen en alles terug te draaien in de oude staat van voor de Franse Revolutie. Terug naar de 17e eeuw met alle bezit in de handen van enkelen en burgers als horende aan de meester die als ze geluk hebben voor een hongerloon zeven dagen per week a 14 uur per dag werken voor de baas.

Hiervoor heeft Theodor Herzl de Endlösung bedacht. Om alle mensenrechten en democratie terug te draaien en de Joden ouderwets in een wereld-getto te houden als volk voor de aristocraten van toen. Theodor Herzl is ook het creatieve brein van de Holocaust. Theodor Herzl was journalist en prominent aanwezig in de media in zijn tijd. Theodor Herzl is de held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Theodor Herzl is ook de grote inspirator van smaakbepalende contacten van de held van Anna Zeven van Viruswaarheid. De held van Anna Zeven moet alles hebben geweten over de voorbereidingen van zijn directe contacten op de Holocaust. De held van Willem Engel van Viruswaarheid werkte samen met de man wiens vrouw de grootste bewonderaarster is ter wereld van Hitler.

De held van Anna Zeven draagt met zijn werk, ondanks dat hij allang dood is, nog altijd relevant bij aan de grote omwenteling die de Zionisten al sinds 1897 actief voorbereiden. Deep Democracy is een relatief nieuwe loot aan de stam der Zionistische machinaties van de school van Carl Jung om de mensheid aan zich te onderwerpen. Meeste mensen verwarren deze Zionistische revolutie met de Joden die uit zijn op de Joodse Wereldregering. Deze dictatuur is niet Joods. Joden zijn geen Zionisten. En vice versa. Jodendom sluit Zionisme uit. De Zionisten ontdoen het Jodendom van de Joden. Covid19 is onderdeel van de agenda voor oppermacht van de Zionistische Congressen sinds 1897.

Bewerkstelligd door vrienden en partners in crime die hun wetenschap liegen en misbruik maken van gelegenheid en middelen en plichten schenden, waaronder ambtsplichten. Bepaalde ambtenaren in Nederland liegen zich helemaal te barsten als het gaat om Covid19. Bill Gates is wel degelijk een criminele mastermind van de hele pandemie die hij mede uitvoert om in de gading te vallen bij de vrienden van de terreurbeweging van Theodor Herzl.

Theodor Herzl is inmiddels dood. Hij is overleden in 1904. Slechts negen jaar heeft hij nodig gehad om zijn plan voor revisioneren van de democratie en mensenrechten voor oppermacht voor een bepaald Syndicaat van Industriëlen waarmee Bill Gates samenwerkt, op schrift te stellen en ten uitvoer te leggen. Feitelijk zijn de Joodse oorlogsslachtoffers reeds in 1897 collectief geëxecuteerd door de held van Geert Wilders en Thierry Baudet.

De 10.000 Nederlandse dodelijke slachtoffers van Covid19 zijn de Nieuwe Joden. Het mondkapje muilkorft en is een Nazikapje. De aan Covid19 overleden mensen zijn geofferd voor hetzelfde belang wat de Holocaust heeft gediend. De Holocaust is een ritueel offer van de familie die de troonsopvolging bepaalt van dat bepaalde Syndicaat van Industriëlen wat oppermacht ambieert en daarvoor alles in het werk stelt. En waarmee Bill Gates opzichtig samenwerkt.

Een wapen voor oppermacht is de Corona-pandemie. Een pandemie op basis van een virus wat alleen schade berokkend wanneer patiënten worden behandeld volgens de protocollen van het RIVM en IJG en de NHG. Bij het RIVM weten ze dat ze liegen. Het kan niet anders omdat zij zich ook beroepen op Robert Gallo die in Science 1984 objectief bewijst dat hij de maker is van AIDS. AIDS is net zo’n gemaakte aandoening als Covid19. AIDS ontstaat niet door HIV. AIDS ontstaat door de verkeerde behandeling naar aanleiding van een overigens niks zeggende HIV-test.

Met Sars-cov-2 van hetzelfde laken en pak. Dezelfde frauduleuze PCR-test als bij Hiv en AIDs. Van deze test is altijd algemeen bekend geweest dat het ongeschikt is voor het detecteren van virussen of althans besmettingen. Wat er ook wordt gevonden met de PCR-test het is ten enenmale onprofessioneel en misdadig op basis daarvan diagnoses te stellen als bij AIDS en Covid19 wordt gedaan. Mensen sterven aan Covid19 door verkeerde behandeling van Sars-cov-2. De behandelaars en de ambtenaren van het RIVM, IJG en NGH zijn schuldig aan het sterven van mensen aan Covid19. De georganiseerde misdaad in de zorg. Covid19 is de naam van de massamoord die wordt gepleegd op Sars-cov-2 positief geteste personen. Sars-cov-2 moet worden behandeld volgens het Zelenko-protocol zoals voorgeschreven door huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl

Share |

Permalinks