U bent hier: Home / Gd en Auschwitz

Gd en Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 23-08-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Een journalist die beweerde kritisch te zijn vroeg een Jood of Gd eigenlijk wel bestaat na Auschwitz. Gd en Auschwitz hebben niks met elkaar te maken. Auschwitz is het werk van Satan. Mensen hebben keuzevrijheid gekregen van Gd. Auschwitz is de keuze van mensen. Bepaalde mensen. In de journalistiek. Ongelovige mensen bovendien. Personen die waande dat zij alle Joden konden bekeren tot het Katholicisme. Wat ook het werk is van Satan. Iedereen heeft Gd verlaten. En geloof gesteld in ideologieën die zijn geworteld in de kwaadaardige geest van journalisten.

Auschwitz was een Zionistisch kamp. De locatie is al in 1933 bepaald door de paramilitaire troepen der Zionisten onder leiding van journalist Ze'ev Jabotinsky. De geschiedenis van de Holocaust begint eind 19e eeuw bij journalist Theodor Herzl die te Parijs 08 juni 1895 op de idee komt zijn plan voor de Endlösung af te sluiten met een “groẞer Vershonungsausklang". Deze journalist was atheïst en actief strijder tegen de leerstellingen van het Jodendom en de aspiraties van de biechtvaders. Theodor Herzl is een grotere Nazi dan Adolf Hitler. Hij wordt te Israël herdacht als de ‘founding father’ van de zogenaamd Joodse Staat met een naar hem vernoemde berg en daarnaast het museum voor zijn slachtoffers.

Zes miljoen Joden zijn gezoenofferd in de gaskamers van de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Adolf Eichmann, Thierry Baudet en Geert Wilders. In zekere zin is de Holocaust op de Joden een familie aangelegenheid waarbij een bepaalde familie ervoor heeft gekozen samen te werken met journalist Theodor Herzl om te Jeruzalem gekroond te kunnen worden als Eerste Prins van alle Joden. Door Theodor Herzl ook als “the Doge” aangeduid. Het Syndicaat wat sinds 1895 of omstreeks dat jaar zowel statelijk als militair strijdt voor oppermacht wordt door journalist Theodor Herzl bediend en bij naam en toenaam genoemd in zijn dagboeken.

Onze Lieve Heer is niet op Zijn Hoofd gevallen. Natuurlijk offert hij niet het Uitverkoren Volk om de door Hem bepaalde Diaspora te revisioneren zodat de Zionisten kunnen stellen dat in Auschwitz daadwerkelijk Ezechiël 37 is vervuld. Zij die beweren dat in Auschwitz profetieën uit de Bijbel zijn vervuld zijn misschien wel de leanste en meanste Satanisten op aarde. Daaronder tevens begrepen Benjamin Netanyahu die de zoon is van de rechterhand van Ze’ev Jabotinsky. En leiding geeft aan de complete realisatie van de ideeën van journalist Theodor Herzl waaronder begrepen de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël.

Share |

Permalinks