U bent hier: Home / Pedo-elite bestaat

Pedo-elite bestaat

by J.L. de Kreek — last modified 29-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De beruchte pedo-elite bestaat. Pedogate is real. Er is een elite die op grote schaal kinderen misbruikt. Bovendien verdient het geld daaraan. De pedo-elite noemt dit eufemistisch kinderbescherming. Louter de statistieken reeds bewijzen objectief dat van bescherming geen sprake is omdat minderjarigen in handen van de pedo-elite tot 400% meer mishandeld en/of misbruikt worden dan elders. De wereld van de kinderbescherming wordt bestuurd door de georganiseerde misdaad. Ambtenaren en anderen die zich collectief en individueel schuldig maken aan de zwaarste misdrijven die het strafrecht kent.

Deze pedo-elite is ook dominant in verband met de strafbare Coronamaatregelen. De kinderbeschermers bezitten strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijke kader. De opsporingsmethoden waarover de kinderbescherming beschikt zal elke officier van justitie stinkend jaloers maken. De familieopstellingen die worden belaagd door de kinderbeschermers hebben van de wetgever geen middelen gekregen om zich te beschermen. Geen ‘equality of arms’ zoals dat zo mooi heet in het recht. Bovendien doen de kinderbeschermers bewust niet aan waarheidsvinding. Zij vinden van zichzelf dat dit niet van hen kan worden verwacht.

Dit is een probleem omdat de kinderbeschermers welhaast ambtsedig worden vertrouwd door de rechtspraak. En de kinderrechters ook niet aan waarheidsvinding doen. Een college van kinderrechters wat moet beslissen over UHP en OTS ziet er zeer rechtsstatelijk uit alleen betrokken ambtsdragers zijn door het bestuur feitelijk gedegradeerd tot jaknikkers die het de kinderbeschermers niet moeilijk maken om hun misdadige werk te doen. Bovendien worden beschikkingen van rechters met hulp van de sterke arm ten uitvoer gelegd zonder dat enige executoriale titel is betekend door een bevoegde deurwaarder aan de persoon die moet voldoen.

Dit laatste is schending van dwingend recht. Elke executie die niet is geschied volgens de regels van artikel 340 van het Wetboek van Rechtsvordering is nietig. Er is voor bijna niemand in Nederland bevoegdheid te executeren zonder voorafgaande betekening. Het ten uitvoer leggen van OTS of UHP en de verlenging daarvan dient vergezeld te gaan van een exploot van de deurwaarder. Dat gebeurt nooit in de kinderbescherming. Kinderen worden gewoon opgehaald. Van de straat geplukt. Van het schoolplein ontvoert. Letterlijk. Tienduizenden kinderen worden in Nederland jaarlijks gegijzeld, misbruikt, mishandeld door de kinderbeschermers. Opzettelijk. Met het doel te misbruiken. Dat is een verdienmodel. Eenmaal in de kinderbescherming garandeert generaties werk voor de kinderbeschermers.

Erover publiceren. Onderbouwd met concreet bewijs van het bedrog. Heeft geen enkele zin. De pedo-elite wordt aan alle kanten beschermd door Mainstream journalisten en hun media. Journalist Chris Klomp ‘takes a bullet’ voor de kinderbescherming. En de Volkskrant plaatst artikelen die afleiden van de feiten en de suggestie wekken dat het verhaal van de pedo-eite een complottheorie is. De pedo-elite is echt. Het bestaat. Of deze pedo-elite ook satanische rituelen uitvoert op kinderen is niet uitgesloten. De pedo-elite maakt zich schuldig aan een hele range aan zware misdrijven. Kinderen overlijden onder toezicht van de pedo-elite. Er zijn kinderen waarbij het overlijden moet worden toegerekend aan de gebreken in de waarheidsvinding van de kinderbeschermers.

Share |

Permalinks