U bent hier: Home / Zionisme is Nazipropaganda

Zionisme is Nazipropaganda

by J.L. de Kreek — last modified 13-12-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Meeste mensen weten niet goed waar de Nazi’s vandaan komen of wie het zijn. In het Jodendom is de voorzitter van de Sanhedrin een Nasi. Nasi is een gewoon woord. De tekens NAZI associëren met dit het Joodse woord. De Nasi is hij die de orde bepaalt. De voorzitter van een college. De NAZI’s bepalen ook de orde. De tekens NAZI slaan op de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. De Zionisten werken als sinds 1895 actief samen met antisemieten en hun naties om de Holocaust te bewerkstelligen. De Jodenvervolging en de Holocaust is het werk van de Zionisten. De gebeurtenissen daaromheen, zoals het bombardement op Rotterdam en Riphagen, staan ten dienste van de volbrenging ervan.

coin.jpgIedereen wordt knap in het pak genaaid door de Zionisten. Op dit moment maken Zionisten en hun gewillige beulen bij GeenStijl zich in de media druk om een lid van Groenlinks wat is gezien bij een demonstratie waarbij de David Ster en het hakenkruis aan elkaar gelijkgesteld staan afgebeeld. Deze gelijkstelling komt van de Zionisten zelf die hun fusie met de Nationaal Socialisten herdenken met een speciaal daarvoor geslagen herdenkingsmunt. Aan de ene kant van de munt staat prominent de David Ster afgebeeld met in de rand van de munt de tekst: EIN NAZI FÄRTH NACH PALESTINA. En aan de andere kant van de munt staat veel kleiner afgebeelde het hakenkruis met in de rand van van de munt de tekst: UND ERZAHLT DAVON IM ANGRIFF. 

Hoeveel moet weldenkend Nederland nog uitgelegd krijgen om te zien en te begrijpen dat de Zionisten de feitelijke Nazi’s zijn die door de Nationaal Socialisten zijn geëerd met de kopse kant van hun munt ter herdenking van hun formele fusie in 1933. De kopse kant van de Nederlandse munt is traditiegetrouw voor de afbeelding van de Vorst. In de verhouding tussen de Zionisten en de Nationaal Socialisten zijn de Zionisten de baas en de Nationaal Socialisten de  gerespecteerde antisemieten die door de Zionisten zijn geaccrediteerd als vereffenaars van vermogens en handhavers van de orde. Daarom staat het woord NAZI op Zionistische kant van hun munt, aan de kant van de David Ster. Zionisten zijn Nazi’s die naar Palestina reizen.

Zionisme is een antidemocratische door atheïstische journalisten bedachte ideologie als basis voor de uitroeiing van de Joden en wederrechtelijke kolonisatie van Palestina ter vestiging van het Koninkrijk van de Eerste Prins der Zionisten wat een lid is van de familie R. die het goed kan vinden met het Vaticaan. Dat het syndicaat van de familie R. de grote ‘ultimate beneficial owner’ of de uiteindelijk begunstigde is van de Holocaust, blijkt uit de archieven der Zionisten die zij tot de digitale tijd voor zichzelf hebben kunnen houden. Nu staan ze online zodat iedereen kan zien en begrijpen wat Zionisme werkelijk is.

De Zionisten werkten al bij en tijdens de Bierkellerputsch met Hitler samen blijkt uit documenten geschreven door de bekende Ze'ev Jabotinsky die tevens de leider was van de Eerste Bruinhemden. Dat juist zijn paramilitaire militie al in 1933 het kamp opsloeg op de locatie waar later het concentratiekamp Auschwitz verrees is wel heel erg toevallig, mede gezien het feit dat het kamp daar tot stand is gebracht dankzij de onderneming van de patroon van de held van Geert Wilders die leider was van de Zionisten voordat Ze’ev Jabotinsky het stokje overnam.

Share |