U bent hier: Home / De waarheid over het Joods wereldcomplot

De waarheid over het Joods wereldcomplot

by J.L. de Kreek — last modified 22-12-2020 03:00

Er is Geen complot van Joden tegen de wereld. De theorie dat Joden uit zijn op wereldmacht is niet waar. De waarheid is dat de deelnemers aan de door een bekende Oostenrijkse atheïstische journalist opgerichte en geleidde beweging, de Joodse identiteit hebben gesloten en het Jodendom ontdoen van de Joden. En de Joodse cultuur misvormen tot iets wat erop lijkt dat Joden de grote begunstigden zijn van een complot tegen de wereld. Het complot tegen de wereld voor oppermacht wordt uitgevoerd door Zionistisch geïnspireerde journalisten en hun media. De Holocaust is het werk van journalisten en hun media.

Er is een complot van journalisten en hun media tegen de Joden. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen. Aangesteld de openbare orde te bepalen omdat hij een gerespecteerde antisemiet en vriend en bondgenoot van de Zionisten was. Ook Duitsland was bezet. Door ketenpartners van vereniging Erez Israël wat is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel oppermacht te bewerkstelligen voor het wereldhuis van de familie R. De Zionisten hebben hun voorbereidingen op de Holocaust uitgebreid gedocumenteerd en uitgegeven. De Telegraaf was al in 1922 bekend met de Zionistische plannen voor oppermacht en de Endlösung

De feiten zijn al een jaar of tien bekend op het internet. Zo rond de tijd van het eerste proces tegen Geert Wilders voor het eerst geopenbaard in Nederland. Het is bijster brisant dat personen als journalist Lou de Jong die directeur is geweest van het NIOD niemand op de hoogte gebracht hebben van de authentieke brondocumenten van de geschiedenis van het Zionisme waaruit in welhaast een oogopslag de Zionistische grondslag van de Holocaust blijkt. Hij moet ermee bekend zijn geweest. Anno 2020 rust er een immens taboe op het bespreken of zelfs onderzoeken van de vergaande collaboratie van de Zionisten met de antisemieten en hun naties als onderdeel van hun eeuwige antisemitische haatcampagnes tegen de Joden.

Er wordt zelfs een nationaal coördinator antisemitisme aangesteld om het door de Zionisten bewust uitgelokte antisemitisme te bestrijden. In der tijd toen journalist Theodor Herzl zijn opwachting maakte in 1880 was het antisemitisme in West Europa welhaast verdampt. Dankzij de Franse Revolutie. Dankzij democratie en klinische mensenrechten en Rousseau die door de Zionisten wordt gehaat. Zowel Theodor Herzl als de latere Zionistische leider Ze’ev Jabotinsky maken in de Zionistische archieven nadrukkelijk vermelding van het feit van de afwezigheid van het antisemitisme. Beiden benadrukken dat het antisemitisme hun belangen dient. Ook duidelijk te zien aan de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten die iedereen als de NAZI’s is gaan kennen.

Het Virusgedoe nu maakt onderdeel uit van de voorbereidingen van de Zionisten en hun media op de volgende Holocaust. Dat is goed te zien aan de toestroom van verse immigranten voor de zogenaamd Joodse Staat. Het staat geschreven dat de volgende Holocaust daar plaatsvindt. Het Jodendom kent bepaalde normen en waarden die absoluut zijn. Deze regels worden de Drie Eden genoemd. Deze grondwet van het Jodendom is voor het gehele Joodse volk misschien wel belangrijker dan de tien geboden. De Drie Eden zijn in ieder geval het sociaal contract der Joden. De belofte van handhandhaving van de tien geboden is niks waard indien Joden daarbij niet tevens de Drie Eden handhaven.

De Zionisten strijden actief tegen handhaving van de Drie Eden. En in het algemeen tegen assimilatie van Joden. Dat is het meest liederlijke misdrijf tegen de Joden denkbaar. Meeste mensen worden daarover en anderszins meer dan spreekwoordelijk helemaal de moeder bedrogen. De Coronamaatrelen bijvoorbeeld zijn de overval op Nederland, de wereld en Europa van de beweging die is opgericht te Basel 1897 met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen en de Joden uit te roeien. De Joden zijn rond de tijd van Jezus Christus door Onze Lieve Heer in de Diaspora geplaatst. Dat is bij wijze van sanctie van Gd omdat de Joden zich in der tijd niet hielden aan het verbond met Hem. In het Jodendom is dat volledig geaccepteerd. De noodzaak van handhaving van de Drie Eden staat niet ter discussie in het Jodendom. Ongeacht. Liberaal of orthodox. Handhaving van de Drie Eden is dagelijkse praktijk in het Jodendom. Palestina is heilig voor de Joden.

De Zionisten zien de eeuwen oude Joodse traditie van de Diaspora niet zitten en zijn eind 1900 een antisemitische haatcampagne begonnen om Joodse getto’s en Joden anderszins samen te brengen op een locatie, en synagoges over te nemen en Thora Trouwe Joden uit de besturen te zetten en alleen Gewillige Beulen te installeren. Daarbij zijn de Joden door de Zionisten bedreigd met excessief op mensen gericht geweld indien zij niet zouden meewerken aan de snelle Zioniserung van de wereld. Nog regelmatig worden Joden in West Europa uit hun synagoges gezet wanneer ze niet in de maat lopen met de Zionisten. Joden die in de media tijdens het interbellum waarschuwde voor het Zionisme zijn subiet gedemoniseerd door het Zionistische bestuur in de collaborerende media die van meet af geen kritisch woord over het Zionisme hebben toegestaan.

Share |

Permalinks