U bent hier: Home / Kinderen zijn ook mensen

Kinderen zijn ook mensen

by J.L. de Kreek — last modified 31-12-2020 03:00

Het is dagelijkse praktijk in Nederland dat ambtenaren in burger die beschikken over strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijke kader zonder waarheidsvinding en het betekenen van enig document kinderen uit huis halen ten titel van Jeugdzorg of Kinderbescherming. Hoe bestaat het dat in Nederland de praktijk bestaat dat kinderen zonder waarheidsvinding uit huis worden gehaald door ambtenaren in burger? De kinderrechters doen ook niet aan waarheidsvinding. De kinderrechters vertrouwen de jeugdhulpmedewerkers als ware zij ambtsedig verklarende ambtenaren.

Nadat de kinderen uit huis zijn geplaatst door de kinderbeschermers lopen ze tot vierhonderd procent meer kans op mishandeling en/of misbruik. Kinderen worden direct na de uithuisplaatsing misbruikt. Zelfs babies. En met de dood bedreigd om te zwijgen. Door de jaren hebben talrijke deskundigen in rapporten zich uitgelaten over de gebreken in de jeugdhulp. Iedereen kijkt weg. Zelfs journalist Chris Klomp trekt zich journalistiek en anderszins niks aan van het geinstitutionaliseerde misbruik door jeugdbeschermers van minderjarigen in Nederland.

Kennelijk moeilijk voor te stellen dat kinderen die door de kinderbeschermers uit huis worden geplaatst omdat ze thuis worden mishandeld of misbruikt onder toezicht van die hulpverleners tot 400% meer kans maken op misbruik en/of mishandeling. Het misbruik van kinderen door kinderbeschermers blijkt een oude traditie te zijn die terug gaat naar de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. De gruwelijkheden van de Duitse bezetter hebben de naoorlogse kinderbeschermers kennelijk niet het inzicht gegeven dat kinderen ook gewoon mensen zijn en dat waarheidsvinding de basis is voor elke goed werkende zorgverlener.

Share |

Permalinks