U bent hier: Home / Willem Engel heeft gelijk

Willem Engel heeft gelijk

by J.L. de Kreek — last modified 18-01-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Niemand hoeft viroloog te zijn om te zien en begrijpen dat frontman Willem Engel van Viruswaarheid materieel gelijk heeft. De Coronavaccins zijn een genetisch experiment waarmee het menselijk lichaam wordt getraind het virus Sars-cov-2 te reproduceren en verspreiden. Het virus Sars-cov-2 bestaat niet in biologische vorm. Het bewijs daarvan wordt geleverd door virologe Marion Koopmans van het OMT. Voorts is het gewoon één en één optellen om te zien en begrijpen dat het mRNA-vaccin niet deugt. Met dit vaccin wordt genetische informatie geïnjecteerd op basis waarvan het menselijk lichaam eiwitten aanmaakt die essentieel zijn voor het bestaan van het virus Sars-cov-2. Het Coronavaccin maakt Covidfabrieken van mensen.

Het staat allerminst vast dat het lichaam op basis van het mRNA-vaccin Sars-cov-2 zal bestrijden omdat het lichaam de spike-proteïne die het na de injectie met het mRNA vaccin produceert als lichaamseigen zal kunnen ervaren. Deze spike-proteïnen worden aangemaakt nadat de lichaamscellen zijn ingespoten met genetische instructies om die spike-proteïnen aan te maken. De reactie van de Ribosomen op de instructie van de lichaamscellen om spike-proteïnen aan te maken volgt dezelfde ‘hack’ als die virussen toepassen om te verveelvoudigen. Het mRNA-vaccin bevordert de replicatie van virusdeeltjes.

Omdat in het geval van het Covidvaccin het mensgelijklichaam zelf de spike-proteïnen aanmaakt bestaat de vanzelfsprekende kans dat het lichaam dit als lichaamseigen ervaart. De mRNA-vaccins trainen het menselijk lichaam een virus te accepteren waarvan het biologisch bestaan niet is bewezen. Het is noodzakelijk de reproductie van virusdeeltjes af te remmen in plaats van te bevorderen, wat gewoon kan als het Zelenko-protocol wordt gehandhaafd wat de basis is voor de adviezen van huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl.

Willem Engel stelt en beweert dat de Coronamaatregelen waaronder het Coronavaccin valt een verboden experiment zijn zoals bedoeld in de Murenberg Tribunaal en de daarop gebaseerde internationale wet en regelgeving. Willen Engel heeft gelijk. Alles wijst erop dat zij die worden gevaccineerd met het mRNA vaccin genetisch worden gemanipuleer het virus te repliceren waarvan het biologisch bestaan niet is aangetoond. Door het mRNA-vaccin worden de gevaccineerden kweekreactors van het virus Sars-ov-2 en de varianten. Er zijn geen experimenten gedaan met de vaccins op dieren. De lange termijn effecten zijn ongewis. Het ene na het andere bericht verschijnt dat mensen sterven ten gevolge van de Covidvaccins. Of lijden aan andere bijwerkingen

Wat schort aan Willem Engel is zijn werkwijze. En de politieke ambities van het kernteam van Viruswaarheid. Daardoor dragen zij niet bij aan de oplossing en stellen zij deze uit. Ook opportunisme genoemd. Bovendien heeft Mordechai Krispijn een complex wat hem belet verstandige beslissingen te nemen. En is jurist Jeroen Pols niet gekwalificeerd. Dat meisje Anna Zeven is het vrouwtje van Morry. Om de pandemie van het virus te bestrijden is het noodzakelijk het Openbaar Ministerie aan te zetten tot strafvervolging omdat er sprake is van terrorisme, massamoord en zelfs van genocide. Ook daarin heeft Willem Engel gelijk. Het OM is het onderdeel van de Staat wat ambtshalve aan waarheidsvinding doet.

Bovendien had Willem Engel het over genocide op de bejaarden. Ook dat is de waarheid. Genocide op de bejaarden en anderen met comorbiteiten. Dus een genocide op de zwakkeren in de samenleving. Voorts is er gewoon sprake van misdrijven tegen de menselijkheid omdat iedereen wordt afgehouden van de geneesmiddelen die de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden. De strijd van de Mainstream journalist en media tegen de zogenaamde Wappies en Complotdenkers is onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval zoals bedoeld in in artikel 4 van de Wet internationale Misdrijven.

De Wet Internationale Misdrijven definieert in het derde lid van artikel 4 «uitroeiing» als het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden, onder andere de onthouding van toegang tot geneesmiddelen, gericht op de vernietiging van een deel van een bevolking. Dat is er aan de hand. Niemand krijgt toegang tot de geneesmiddelen die de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden ten gevolge waarvan een deel van de bevolking wordt vernietigd. Journalist Chris Klomp is de specialist Rechtspraak dus hij kan bevestigen dat dit de waarheid is.

Bovendien is de haatradio van de Mainstream journalistiek niet te harden. Dat de bruinhemden in de journalistiek en media niet expliciet oproepen tot massamoord en terrorisme weerhoudt hen er niet van middels het bewust verspreiden van desinformatie het terrorisme en de massamoord door Coronamaatregelen te ondersteunen. De vaderlandse journalistiek deelt niet spontaan uit zichzelf aan het publiek mee dat journalisten oprichters en leiders zijn van een terreurbeweging die 123 jaar geleden is opgericht door een bekende Oostenrijkse journalist en die tot op de dag van vandaag wordt gevolgd door welhaast de gehele pers van links tot rechts. En dat de Coronacrisis het werk is van deze beweging. Journalist Chris Klomp is een van de journalisten die kennelijk opzettelijk de journalistiek een slechte naam geeft.

Share |