U bent hier: Home / De Deken, de Jeugdbescherming en de advocaat

De Deken, de Jeugdbescherming en de advocaat

by J.L. de Kreek — last modified 04-03-2021 03:00

Advocaat mevrouw mr. Henriette Nakad heeft het dossier geopenbaard in verband met de tuchtrechtelijke klachten van de Amsterdamse Deken over haar. De tuchtrechtelijke klacht van Jeugdbescherming W. dient vanzelfsprekend niet ontvankelijk te worden verklaard omdat die klacht een civielrechtelijk geschil betreft wat thuishoort bij de gewone civiele rechtbank. Bovendien dient de Jeugdzorg en Kinderbescherming altijd niet ontvankelijk te worden verklaard omdat die willens en wetens niet aan waarheidsvinding doen. Bij de Jeugdzorg worden meldingen voor waar aangenomen. Ook anonieme zorgmeldingen. Zo worden kinderen gefixt middels de verwijsindex. Ingenieus.

Verder valt niet te begrijpen waarmee de Amsterdamse Deken zich bemoeit. De Deken heeft geen rol in een civielrechtelijk geschil tussen partijen. Bovendien is Jeugdzorg de wederpartij van advocaat mevrouw mr. Nakad. En die doet alles om goed werkende advocaten uit te schakelen. Advocaat mr. Nakad is niet de eerste raadsvrouw of raadsman die buiten spel wordt gezet in Jeugdzorg zaken door een Deken van de Orde van Advocaten. Andere advocaten zijn haar voor geweest. En de Amsterdamse Deken is al twee jaar in de weer om te bewerkstelligen dat een jurist die soortgelijke ervaringen met Jeugdzorg heeft als Nakad niet in de advocatuur terugkeert. De Amsterdamse Deken treedt actief op om geschillen in het voordeel van Jeugdzorg te beslechten. Terwijl hij daarvoor niet is aangesteld.

Alles wat van en over mr. Nakad op internet staat wekt de indruk dat ze de zoveelste hardwerkende advocaat is die professioneel wordt uitgeschakeld door de georganiseerde ambtelijke misdaad. De Amsterdamse Deken is ermee bekend dat sprake is van georganiseerd sadistisch kindermisbruik in de Jeugdzorg en de Kinderbescherming omdat hem de feiten zijn voorgehouden in de zaak van de jurist aan wiens her-beëdiging de Deken niet mee wenst te werken in verband met de overigens goed onderbouwde standpunten en beweringen van deze jurist over de jeugdzorg en de kinderbescherming. Wat is er mis met het bestuur van de advocatuur? De Deken is advocaat bij een gerenommeerd kantoor met een indrukwekkende staat van dienst. De Deken zelf heeft vanzelfsprekend een reputatie hoog te houden. Niet alleen die van hemzelf. Ook die van de advocatuur in het algemeen. Nu als toezichthouder in diverse zaken imponeert de Amsterdamse Deken als raadsman van georganiseerde ambtelijke misdaad. Dat kan nooit de bedoeling zijn van de Deken.

Misschien dat de wijziging van de Advocatenwet van 2015 debet is aan dit gekke optreden van de Deken. Toen zijn de kernwaarden van advocatuur in de Advocatenwet verankerd. Daarnaast is de Deken toezichthouder in de zin van het bestuursrecht. Omdat de Amsterdamse Deken ook nog altijd advocaat is, hij heeft een dubbelrol, is hij als toezichthouder op grond van de in 2015 wettelijk verankerde kernwaarden in de advocatuur verplicht deskundig en partijdig in verband met de belangen van zijn cliënten en/of die van zijn kantoor. De Amsterdamse Deken ziet de wereld door de dikke bril van de belangen van de cliënten van het gerenommeerde Advocatenkantoor waar hij reeds een eeuwigheid werkzaam is. Alle advocaten zijn verplicht partijdig en deskundig. Altijd. Ook wanneer ze niet optreden als advocaat.

De Amsterdamse Deken is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Dat is een hele andere tak van sport dan bestrijding van georganiseerde ambtelijke misdaad. De grap met de Amsterdamse Deken is dat hij bevoegd en verplicht is aangifte te doen tegen Jeugdbescherming W. die heeft geklaagd over Nakad. Jeugdbescherming W. is de civiele overheid dus de medewerkers zijn ambtenaren voor de wet, althans het strafrecht. Omdat de Deken thans bekend is met bepaalde door ambtenaren begane strafbare feiten, en de Amsterdamse Deken niet is belast met de vervolging daarvan, is het de ambtsplicht van de Amsterdamse Deken aangifte te doen tegen Jeugdbescherming W. die klaagt over het goede werk van mevrouw mr. Nakad. De Deken is het niet bevoegd eraan bij te dragen dat de misdrijven in de Jeugdzorg onder de pet worden gehouden of het georganiseerd sadistisch misbruiken van kinderen te gedogen.

Op grond van de artikelen 160, 161 en 162 Strafvordering is de Amsterdamse Deken bevoegd en verplicht aangifte te doen tegen Jeugdbescherming W. in verband met van menschenroof en misbruik van macht gelegenheid en middelen. Deze aangifteplicht voor ambtenaren is juist bedoeld om ambtelijke corruptie te voorkomen en bestrijden. Deelnemen aan ambtelijke corruptie zoals de Amsterdamse Deken nu lijkt te doen staat enorm slecht op zijn CV en straalt af op de gehele advocatuur. Van de Amsterdamse Deken is bekend dat hij ervan houdt strikt regels te handhaven. Wat er op neer komt dat de Amsterdamse Deken in verband met Jeugdzorg- en Kinderbeschermingzaken gewoon zijn aangifteplicht dient na te komen.

Door mevrouw mr. Nakad aan te vallen vervliegt alle hoop voor cliënten in de Jeugdzorg. Rechtshulp in Jeugdzorg kwesties is een drama omdat de Jeugdzorg en de Kinderbescherming stelselmatig macht misbruiken en bevoegdheden scheden. Mevrouw mr. Nakak is niet de enige advocaat die ervan melding maakt dat ouders worden bedreigd geen advocaat te nemen als ze hun kind niet kwijt willen raken. Ouders worden ook bedreigd om niet meer samen te leven als ze hun kind nog willen zien. De Deken moet eens bij de advocaten van de Jeugdzorg en Kinderbescherming vragen om een kopie van de deurwaardersexploten en verslagen van binnentreding die passen bij een rechtsgeldig UHP of OTS. Grote kans dat die er niet of significant te weinig zijn.

Share |

Permalinks