U bent hier: Home / Het Jeugdzorgschandaal

Het Jeugdzorgschandaal

by J.L. de Kreek — last modified 09-03-2021 03:00

Follow The Money heeft soms wel goede informatie. Zoals over de explosieve groei van de omzet van zorgboerderijen en paardencoachingbedrijven afgelopen jaren in de Jeugdzorg. Kinderen worden uit huis geplaatst in een door de Overheid betaalde zorgboederij zonder dat aan waarheidsvinding wordt gedaan en zonder handhaving van artikel 12 derde lid van de Grondwet en artikel 340 derde lid Wetboek van Rechtsvordering. Auschwitz was ook een zorgboederij in bezit van de corporate tribe.

Hoewel men kinderen in de Jeugdzorgboederij niet zo snel zal vergassen worden ze wel geofferd aan het belang van de omzet van de Jeugdzorgindustrie en ter bevrediging van perverse prikkels anderszins. De vergelijking met de Jodenvervolging gaat ook op omdat de ernstige misstanden in de Jeugdzorg terug gaan tot in de oorlog. En na de oorlog Joden genoegdoening hebben gekregen en de kinderen nog altijd niet zijn bevrijd van hun belagers.

Kinderen worden nergens zo vaak en zo veel mishandeld en misbruikt als in de Jeugdzorg. Dat is afgelopen jaren uitgebreid gedocumenteerd in diverse deskundige rapporten die door het Kabinet en Parlement in ontvangst zijn genomen. Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273 f van het Wetboek van Strafrecht. Het is de langste bepaling van het strafrecht. Met de meeste woorden. Niet aan alle bestanddelen van die bepaling hoeft te zijn voldaan om te kunnen spreken van mensenhandel.

Dat de Jeugdzorg juist voldoet aan welhaast alle bestanddelen van deze strafbepaling is opmerkelijk. Jeugdzorg kan niet bestaan uit het plegen van misdrijven. Een kind wordt niet beschermd tegen mishandeling door het gedwongen te laten verdwijnen. Gedwongen verdwijning is strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven. En net zoiets als wat ze in der tijd deden met de Joden die naar hun zorgboederrij moesten.

Best een grote groep zichzelf weldenkend wanende personen zoals journalist Chris Klomp en de Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten blijven de Jeugdzorg verdedigen terwijl ze beter weten. Zij zijn van mening dat men altijd kritiek kan hebben op de Jeugdzorg en dat er vanzelfsprekend altijd wel iets niet goed is. Ze vergeten dat het juridisch gezien een zwaar misdrijf is om als persoon, organisatie of Overheid zonder betekening van enige rechterlijke last en zonder met waarheidsvinding onderbouwde bewezen noodzaak, kinderen uit huis te halen en ze te plaatsen in een omgeving waarin ze gegarandeerd tot 400% meer worden misbruikt en/of mishandeld dan waar ze vandaan kwamen.

Share |

Permalinks