U bent hier: Home / Het nepnieuws van de opstanding

Het nepnieuws van de opstanding

by J.L. de Kreek — last modified 05-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Fake news is niet van vandaag. Nepnieuws is zo oud als de weg naar Rome. De Christelijke Kerk blijkt grootmeester nepnieuws te zijn. Heel de wereld herdenkt jaarlijks de dood en opstanding van Jezus Christus terwijl uit de inhoud van de Bijbel niet kan blijken dat Hij is gestorven. Jezus Christus zou zijn gestorven voor de zonden van de mensheid. Onze Lieve Heer heeft Zijn enige geboren volmaakte Zoon geofferd om het gepeupel wat Hem toch niet volgt te redden. Dat op zichzelf is ongeloofwaardig. Geen enkele Liefhebbende Vader is als Onze Lieve Heer zoals gepercipieerd door de Christenheid.

Vroeger was bezit en studeren van de Bijbel voorbehouden aan kerkleiders. De gewone man en vrouw kon niet lezen en had geen tekst van de Bijbel. Die moest alles vernemen van ouderlingen en kerkvaders, die de mensheid al eeuwen een liederlijke loer draaien. Tegenwoordig kan iedereen vanaf de luie stoel alle vertalingen van de Bijbel en de authentieke bronteksten bestuderen. Door internet. En de digitale tijd. Zelfs de Koran is in het Nederlands op het wereld wijde web te vinden. Hoe verrukkelijk.

De tekst van Het Woord in alle vertalingen is helder over de dood van Jezus Christus. Neem de Staten Vertalingen om het bewijs van Zijn volmaakte leven te vinden op aarde of in de hemel naast Gd. Hij is niet gestorven. Zijn executie was een schijnvertoning. Naderhand verscheen Hij in vlees en vloed voor Zijn volgers die verschrikt van angst en vrees dachten een geest te zien. Het staat woordelijk in de Bijbel. De Bijbelfeiten liegen niet. De dood van Jezus Christus is een verzinsel. Het is niet de waarheid. Jezus Christus voorspelt het zelf verwijzend naar Jona.

Zonder dood geen opstanding. De Bijbel bevat teksten waarin wordt gesteld en beweerd dat er geen opstanding is. In de kerk wordt geredeneerd dat zij die deze mededeling in de Bijbel doen onbetrouwbaar zijn. Het zijn de Apostelen, de volgelingen van Jezus Christus, die hun schrik en vrees tot fundament hebben gemaakt van de Christelijke waanvoorstellingen. Zij luisteren niet naar de Profeet. Volgers van Jezus Christus gaan te raden bij de bron. De Profeet zelf. De woorden van Jezus Christus staan door de Profeet uitgesproken in de Bijbel genoteerd als een ambtsedig opgemaakt proces verbaal. Hij heeft geleden en is niet gestorven en weder opgestaan.

Twee duizend jaar bedrog met kennis van de feiten over de dood van de Grootste Profeet uit de Bijbel. De Bijbel draait om Jezus Christus. Zelfs Mohammed verwijst naar en erkent Jezus Christus. En Jezus Christus verwijst vooruit naar Mohammed. Mohammed wordt Majesteitelijk genoemd in Hooglied. Dat is in het Oude Testament. De Koran erkent dat Jezus Christus niet is gestorven. Islamieten zijn volgers van Jezus Christus. Omdat de Christenheid in strijd met de Bijbelfeiten jaarlijks de dood van Jezus Christus herdenkt en de Islamieten de Bijbelse waarheid erkennen, zijn Islamieten echte Christenen. En is de Christenheid een ideologie van Satan persoonlijk.

Share |

Permalinks