U bent hier: Home / Journalisten zonder geweten

Journalisten zonder geweten

by J.L. de Kreek — last modified 14-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De tuchtzaak van de Orde van Advocaten tegen de zogenoemde ‘complotadvocaat’ mr. Henriette Nakad laat vooral zien dat journalisten gewetenloze beulen zijn. Er is van alles te zeggen over die zaak. En het enige wat journalist Chris klomp doet is zuigen in het open riool op Twitter. Journalist Chris Klomp vindt dat Nakad de rede uit het oog verliest terwijl hij makkelijk de concrete feiten ter tafel kan leggen waaruit objectief blijkt dat de grote woorden van mr. Henriette Nakad de materiële waarheid zijn. Behalve dan dat de Rechtspraak niet bewust deelneemt.

Nakad heeft natuurlijk gelijk wanneer ze stelt en beweert dat de magistratuur, zittend en staand, imponeert als deelnemer aan de misdrijven van de Jeugdzorg en Kinderbescherming. Louter formeel reeds omdat de Jeugdzorg officieel ketenpartner is van de Rechtspraak. De Rechtspraak is dom, doof en blind gemaakt voor de georganiseerde misdaad van partners in de jeugdzorg-keten. Het systeem is zo ingericht dat magistraten de Jeugdzorgmedewerkers op het woord geloven als ambtsedig verklarende ambtenaren.

Dat Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet en ambtelijke verplichtingen op basis van de Grondwet en het Wetboek van Rechtsvordering niet nakomt is de magistratuur niet bekend. Aangiftes worden niet in behandeling genomen door de Politie “want de Jeugdzorg zit er tussen”. De magistraten kunnen er niks aan doen dat de Rechtspraak gecorrumpeerd raakt door de gereorganiseerde ambtelijke misdaad van ketenpartners. De Rechtspraak als pilaar van de Trias Politica wordt ondermijnd door georganiseerde misdaad in de uitvoerende, bestuurlijke en journalistieke macht.

Feitelijk moet het bestuur de problemen oplossen voor de Rechtspraak. Bij gebreken daarvan moeten de journalistiek en advocatuur het doen. De kritiek van Nakad is dat de advocatuur big time faalt. Daarin heeft ze gelijk. Zelfs de advocaten die lid zijn van specialistenverenigingen in het jeugdrecht of strafrecht blijken blind te zijn voor de betekenis van de gebreken in de waarheidsvinding door Jeugdzorg, en het feit dat het nooit een uitspraak tot OTS of UHP rechtsgeldig laat betekenen door een bevoegde deurwaarder. In heel Nederland is niemand bevoegd uit eigen naam te executeren. En toch klagen de Jeugrecht specialisten in de advocatuur er niet over dat de Jeugdzorg dag in dag uit niks anders doet. Alsof de advocaten geen basiskennis bezitten of zo. 

Journalist Chris Klomp klaagt ook niet. Hij ziet voor zijn kinderen Jeugdzorg zonder waarheidsvinding en executie zonder betekening van exploten, kennelijk wel zitten. Chris Klomp is al twintig jaar journalist en heeft naar eigen zeggen miljoenmiljard rechtszaken verslagen en zegt specialist rechtspraak te zijn. En beweert regelmatig verslag te doen van jeugdzaken. Dat journalist Chris Klomp actief wordt gevolgd door personen die belang hebben bij het onder de pet houden van de waarheid deert hem helemaal niks. Staatsrechtelijk is de journalistiek geen pilaar van de Trias Politica. De journalistiek is een secundaire controlerende en kritiserende, civiele macht. De journalistiek is het domein van personen die beroepshalve onafhankelijk onderzoeken en daarvan naar eer en geweten verslag doen in hun journaals. 

Het werk van journalist Chris Klomp bestaat uit verhullen en verdoezelen, en op de man spelen. Journalist Chris Klomp weet ze allemaal te vinden. Nu is het @PolForFreedom wat niet deugt. Kinderen die onder toezicht staan van de Jeugdzorg of uit huis zijn geplaatst lopen het grootste risico op misbruik en mishandeling. Journalist Chris Klomp is ermee bekend dat de Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet. De authentieke brondocumenten die dit objectief bewijzen zijn hem voorgehouden. Omdat journalist Chris Klomp de voorkeur geeft aan het op de man spelen, gaat hij niet in op de inhoud. De berichten over de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg komen van een jurist waarvan journalist Chris Klomp vindt dat deze ontoerekeningsvatbaar is. Dus daarom geeft journalist Chirs klomp geen aandacht aan de feiten en omstandigheden die de misdrijven van de Jeugdzorg en de Kinderbescherming tegen de jeugd, objectief bewijzen.

Het is journalisten in het algemeen en journalist Chris Klomp in het bijzonder vaker voorgehouden dat zij geen enkel respect hebben voor feiten, de wet, het recht, de rechtspraak. En vooral ook de wetenschap en het normale fatsoen niet handhaven. Journalisten moeten wel ongeletterd en zonder verstand zijn met het IQ van niks omdat ze nog altijd het officiële verhaal over 9/11 herkauwen terwijl er geen natuurkunde bestaat wat dat verhaal logisch kan verklaren. Het is niet denkbaar dat journalist Chirs Klomp van zijn tandarts zal accepteren dat deze zonder waarheidsvinding de boor in zijn mond zet en alle kiezen vult met amalgaam. Jeugdzorg staat gelijk aan het leveren van zorg aan de jeugd. Zorg zonder waarheidsvinding is kwakzalverij. De kwakzalvers van de Jeugdzorg moeten strafrechtelijk worden vervolgd omdat zij zich bij herhaling stelselmatig ambtelijk georganiseerd schuldig maken aan sadistisch kindermisbruik.

Share |

Permalinks