U bent hier: Home / De advocaten van Jeugdzorg

De advocaten van Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 22-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De advocaten van Jeugdzorg zijn ermee bekend dat hun cliënt geen exploten laat betekenen door een bevoegde deurwaarder bij en tijdens de tenuitvoerlegging van ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en/of de verlenging daarvan. Bovendien zijn de advocaten van Jeugdzorg ermee bekend dat hun cliënt niet aan waarheidsvinding doet. De advocaten van Jeugdzorg zijn er eveneens mee bekend dat waarheidsvinding ligt besloten in het belang van de minderjarigen. Jeugdzorg zonder waarheidsvinding en/of nakoming van dwingend rechtelijk voorgeschreven ambtshandelingen staat gelijk aan gedwongen verdwijning of althans mensenhandel. Iedereen die de hedendaagse Jeugdzorg een warm hart toedraagt weet beter.

Vorige week is de Amsterdamse advocate Nakad door de tuchtrechter verboden Jeugdzorg gerelateerde zaken te behandelen. Dit op initiatief van de Amsterdamse Deken die eerder samen met een advocaat van Jeugdzorg als lid van de raad, een raadsman toegang tot de advocatuur heeft ontzegd die stelt en beweert dat de Jeugdzorg gelijk staat aan gedwongen verdwijning en mensenhandel. En dat het ministerie van Justitie en Veiligheid is besmet met georganiseerde ambtelijke misdaad. Feitelijk betekent een en ander dat de advocaten van Jeugdzorg op last van de Deken onmiddellijk geroyeerd dienen te worden, en dat mevrouw mr. Nakad een punt heeft.

Er wordt al jaren gewerkt aan de strafvervolging van de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en Kinderbescherming. Dat dit nog niet heeft geleid tot openbare strafzaken tegen de deelnemers aan en hulppersonen van de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg komt omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen om de beweging ongemoeid te laten waarmee de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg symbiotisch samenwerkt. De georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg gaat terug tot in de Tweede Wereldoorlog.

De georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg zoals zich dit anno 2021 manifesteert is een internationale samenwerking tussen aan de ene kant de statelijk acterende door journalisten op gerichte beweging die achter veel high impact crimes zit zoals 9/11 en de Holocaust, en aan de andere kant criminele ambtenaren en misdadige private hulppersonen. Grote misdrijven zoals Holocaust en internationale misdrijven in de Jeugdzorg kunnen niet worden gepleegd zonder actieve of passieve betrokkenheid van ambtenaren (zie alinea 2.9. ECLI:NL:PHR:2010:BO0198)

De schakel in Nederland tussen de uitvoerende ambtenaren van de georganiseerde ambtelijke misdaad in de Jeugdzorg en bewuste beweging zijn zogenaamde experts of trainers in het civiele domein die met een verzwegen achtergrond bij de beweging die achter de Holocaust en 9/11 zit, de ambtenaren in de Jeugdzorg en de Politie trainen in leugencultuur en directief leiderschap, en helpen bij en tijdens het verkrijgen en bestendigen van macht en realiseren van criminele veranderingen. Ook ‘the Corporate Tribe’ en/of Slimme Overheid en/of “beter veranderen" genoemd.

Deze personen zijn de hedendaagse wegbereiders voor de niet bij de Geneefse Conventies aangesloten statelijk acterende macht die Nederland, de wereld en Europa overvalt middels Coronaterrorisme. Met hun werk dragen zij actief bij aan complete realisatie van de ideeën van de journalist die de Holocaust heeft bedacht. Deze personen zijn voor meeste mensen moeilijk in een oogopslag te herkennen omdat slechts weinigen bekend zijn met de inhoud van de brondocumenten van de agenda voor oppermacht van de statelijk acterende beweging die achter de Holocaust, 9/11 en de Coronacrisis zit, en in Nederland nauw samenwerkt met de georganiseerde ambtelijke misdaad in de Jeugdzorg en bij verschillende ministeries.

Share |