U bent hier: Home / Reclame voor Bitcoin misleidend

Reclame voor Bitcoin misleidend

by J.L. de Kreek — last modified 12-06-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Bitcoin apologeten misleiden in verband met de feiten om Bitcoin als betaalmiddel geaccepteerd te krijgen. Bitcoins bezitten geen intrinsieke waarde. De waarde is gerelateerd aan de illusie dat Bitcoins schaars zijn. Bitcoins zijn alles behalve schaars. Louter het feit dat de broncode voor Bitcoins open sourced is leidt tot afwezigheid van schaarste. Ook het aantal cryptocurrency bewijst dat Bitcoins niet schaars zijn want die cryptocurrency zijn allemaal Bitcoins. Iedereen kan de eigen Bitcoins maken en aanbieden als geld.

De reclame voor Bitcoin is misleidend. Dat Bitcoins decentraal worden geadministreerd in de blockchain betekent niet dat er geen centrale organisatie is. De broncode van het bitcoin-protocol wordt bepaald door een politbureau van een tiental ubercoders die aan geen enkele democratische legitimatie of controle onderhevig zijn. Zij kunnen zonder meer bepalen dat het aantal beschikbare Bitcoins wordt verveelvoudigd. Dat landen Bitcoins accepteren als munt betekent dat alle cryptocurrency als munt geaccepteerd dienen te worden. Anders is er sprake van discriminatie.

Bitcoin is niet geschikt als merk voor cryptocurrency omdat het beschrijvend is. Bitcoin is een ander woord voor cryptocurrency. Het zijn synoniemen. De Bitcoins van X moeten daarom net zo worden geaccepteerd als de Bitcoins van Y. Acceptatie van Bitcoins door overheden als geld zal daarom automatisch leiden tot waardedaling van Bitcoins. Bovendien is het gewoon niet waard om te investeren in een niet exclusieve munt zonder intrinsieke waarde. Bovendien heeft niemand iets aan een munt waarvan de waarde wordt bepaald door misleiding over wat de Bitcoin is in het echt. In het echt is een Bitcoin een registratie in een decentraal bijgehouden grootboek. Het is een grootboeknotitie. Geen enkel weldenkend mens handelt in grootboeknotities.

Share |