U bent hier: Home / Complotdenkers geestelijk gemankeerd

Complotdenkers geestelijk gemankeerd

by J.L. de Kreek — last modified 24-06-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Het moet gezegd worden. Complotdenkers zijn verstandelijk beperkt. Dit is geen belediging. Dat is een diagnose. Ze komen te kort tussen de oren. En anderszins. Aan de ene kant hebben Complotdenkers gelijk. Er is sprake van een groot alles omvattend complot om de mensen te benadelen. Aan de andere kant zetten Complotdenkers alles in het werk om de waarheid niet te bewijzen. Recent natuurlijk het team van de Red Pill Journal. Gesteld dat Joost Knevel de waarheid spreekt over ritueel sadistische kindermisbruik in Bodengraven dan draagt de werkwijze van RPJ niet bij aan gelijk krijgen. Zelfde met Wim Dankbaar. Die krijgt geen gelijk door zijn werkwijze. Terwijl er objectieve feiten en omstandigheden zijn die in redelijkheid doen vermoeden dat het strafrechtelijk onderzoek naar de moord op Marianne V. onvolledig is geweest.

Viruswaarheid en geheel Wappiestan hoort ook in dit rijtje thuis. Die plaatsen zichzelf buiten de democratische rechtstaat door hun werkwijze. Stellen en beweren op te komen voor democratie en rechtsstaat gaat niet samen met het hangen van bananen aan de poorten van de Paleizen van Justitie. Een in het oog springend Complotdenkertje is natuurlijk George van Houts met zijn Complottoneelstukjes. Die acteur is zo enorm kortzichtig dat het pijn doet. Of hij maakt deel uit van het complot, en het bord voor zijn hoofd is geacteerd. George van Houts Twittert regelmatig dat hij “het weer hartgrondig eens” is met Leon de Winter. Terwijl Leon de Winter een van de personen is die zijn kaken stijf op elkaar houdt in verband met het grote alles omvattende complot van de Zionisten tegen het gehele Joodse volk voor oppermacht van de vrienden van Bill Gates.

Leon de Winter kan zo lekker schrijven en is zo begaan met het Joodse volk en heeft een column in de Telegraaf. En toch wordt door hem nooit die authentieke brondocumenten geciteerd waaruit objectief blijkt dat de Zionisten achter de Holocaust zitten en na de oorlog hun complot tegen het gehele Joodse volk hebben kunnen voortzetten omdat meeste mensen geloven dat Zionisme en Jodendom hetzelfde is. De Telegraaf neemt deel sinds 1922. Joden en Zionisten worden door iedereen aan elkaar gelijk gesteld. Terwijl juist Leon de Winter met al zijn schrijftalenten, overtuigingskracht en geveinsd fatsoen weet dat Zionisme het Jodendom uitsluit. En dat de Zionisten het gehele Joodse volk al bij oprichting van de Zionistische beweging in 1895 totaal vernietigd wilde hebben. De grote Zionistische leiders hebben er nooit een misverstand over laten bestaan dat wat hen betreft het bestaan van Joden een tijdelijke kwestie is. En dat de antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zijn. Adolf Eichmann was Zionist. Net als Adolf Hitler.

Het enige echte grote complot wat zich afspeelt is de voortgaande strijd der Zionisten voor het uitroeien van het gehele Joodse volk en voor vestiging van oppermacht van het syndicaat van industriëlen wat wordt aangevoerd door het wereldhuis van de familie Rothschild. De Joden zijn door de Zionisten van Betar, zij die de Israëlische vlag voerde, vergast en ritueel verbrand in de kampen van de onderneming van het wereldhuis van de familie Rothschild om de familie de kans te geven een lid van de familie officieel te Jeruzalem te laten kronen als Vorst der Joden. Het draaiboek voor deze omwenteling van de Franse Revolutie is geschreven door de journalisten Theodor Herzl en Ze’ev Jabotinsky. Volbrenging wordt the Great Reconstruction of the Great Revision genoemd. De werkwijze der Complotdenkers draagt er aan bij dat zij voorspelbaar in het pak worden genaaid en de toekomstige slaven zijn van het toekomstig aristocratisch wereldbestuur wat zal heersen als in de Middeleeuwen. En wat nu iedereen vergast op Coronacrisis om zo ver te komen.

Share |

Permalinks