U bent hier: Home / Dodelijke vergissing Gezondheidsraad

Dodelijke vergissing Gezondheidsraad

by J.L. de Kreek — last modified 06-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Aan dr. Roland Pierik, rechtsfilosoof van de UvA, kan worden gevraagd wat de filosofie is achter het feit dat de Gezondheidsraad de bevolking afhoudt van de geneesmiddelen die de pandemie van het virus sars-cov-2 snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden. Zelfs op de website van de Wuhan Intitute of virologie staan publicaties waarin wordt gesteld en beweerd dat Remdesivir and chloroquine effectively inhibit zijn tegen the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV). Waarom het verzet van de Gezondheidsraad tegen toegang tot geneesmiddelen Ivernercitine en hydroxychloroquine voor huisartsen in de eerste lijn om onmiddellijk bij de eerste klachten het virus in kop en hiel te vermorzelen?

Dr. Roland Pierik is ook lid van de Gezondheidsraad. En is daar de rechtsfilosoof. Op zijn website staan publicaties over recht en vaccinatie. Als rechtsfilosoof kan dr Roland Pierik weten dat het in de rechtsgeleerdheid gaat om de feiten. Wat is echt en wat niet? Los van het feit dat de Gezondheidsraad de bevolking afhoudt van geneesmiddelen waardoor mensen sterven is er geen publicatie bekend waarin objectief is bewezen a) dat het virus Sars-cov-2 bestaat en b) dat er causaal verband is tussen het virus en de aandoening Covid19. In verband met Sars-cov-2 is compleet nieuwe wetenschap bedacht zonder grondslag in academische feiten. Kochs-postulaten zouden niet gelden. Het virus zou wel zijn geïsoleerd terwijl daarvan geen enkel bewijs is geleverd. En viroloog Marion Koopmans bewijst dat de werkwijze voor bestrijding van het virus is gebaseerd op synthetisch genetisch materiaal van het virus omdat er geen fysieke bronnen voorhanden zijn.

Hoe bestaat het dat er bij en tijdens een pandemie geen fysieke bron van het virus bestaat?! Als er een pandemie is kan het virus zo uit de lucht gevangen worden, bij wijze van spreken. Dr. Roland Pierik imponeert in de sociale media als iemand die van toeten nog blazen weet en wel de gelegenheid krijgt het hoogste woord te voeren en de geesten van de studenten aan de UvA te manipuleren. De UvA is niet de enige universiteit in Nederland waar  wetenschappers wetenschapsbedrog plegen. De faculteit geschiedenis van die uiversiteit verheelt net als veel historische faculteiten de authentieke brondocumenten die objectief bewijzen dat de Coronacrisis onderdeel uitmaakt van de voortbouwende strijd van de beweging van journalisten en wetenschappers die achter de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zit en is opgericht te Basel 1897.  Mulitdisciplinair wetenschapsbedrog waarover al heel lang en heel veel is geschreven. Vroeger had Piet Vroon het in de Volkskrant hierover en dan verbaasde hij zich over het gebrek aan wetenschap in de wetenschap.

De bevolking toegang ontzeggen tot geneesmiddelen is bestanddeel van het misdrijf misdaden tegen de menselijkheid zoals strafbaar gesteld in de Wet Internationale Misdrijven. Omdat door het ontzeggen van toegang tot geneesmiddelen mensen sterven is er sprake van dood door schuld of moord. In casu is het moord omdat de feiten bewust en opzettelijk zijn gepleegd met kennis van de gevolgen van het gepleegde wetenschapsbedrog. Dr. Roland Pierik kan ermee bekend zijn als rechtsfilosoof aan de UvA en lid van de gezondheidsraad dat bij en tijdens de bestrijding van virussen de virologie en het recht moeten worden gehandhaafd.

Gezondheidszorg zeggen te leveren en juist mensen vermoorden kan niet. De filosofie achter het toestaan van het experimentele mRNA-vaccin wat feitelijk gelijk staat aan gentechnologie is ook moeilijk te begrijpen. Waarom dit soort kostbare ethisch onverantwoorde experimenten terwijl huisarts Rob Elens en dr Zelenco het recept voor bestrijding van de pandemie van het virus op de plank hebben liggen. Het antwoord is natuurlijk macht, aanzien en geld. De top in de gezondheidszorg bestaat uit geesteszieken met een te duur huis die niet kunnen accepteren dat het kwakzalvers zijn die de samenleving uitzuigen en mensen benadelen.

Share |