U bent hier: Home / Viruswaarheid frustreert oplossing Coronacrisis

Viruswaarheid frustreert oplossing Coronacrisis

by J.L. de Kreek — last modified 11-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De Coronacrisis duurt zo lang omdat Viruswaarheid van meet af actief optreedt als oppertrol iedereen weghoudend van de oplossing. Viruswaarheid is besmettelijk en infecteert en verziekt initiatieven van anderen. Het recente optreden van Viruswaarheid frontman Willem Engel in de zaak van klokkenluider Huig Plug is daarvan een pregnant voorbeeld. Willem Engel geeft opzettelijk de verkeerde adviezen. Daarmee beschadigt hij het belang van Huig Plug en het onderzoek naar het Verhaal van Lisa. Willem Engel is een mislukte wetenschapper. Nog voordat iedereen had gehoord van Viruswaarheid is het kernteam geïnformeerd over ‘the best practice’. Het boeit ze niet.

De frontlieden van Viruswaarheid zijn allemaal geïnformeerd over wat er speelt allemaal en wat de beste werkwijze is om het Coronaterrorisme aan te pakken. Ze weigeren medewerking omdat het initiatief is gesponsord door hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Viruswaarheid maakt steevast en kennelijk moedwillig de verkeerde keuzes. Nederland wordt overvallen en Viruswaarheid voedt de overvallers.
><br>Het is bizar dat de jurist mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid cum laude is afgestudeerd op strafrecht en niet lijkt te weten dat terrorisme en misdrijven tegen het leven niet worden bestreden middels het civiel recht. Waarom procederen bij de rechter civiel tegen terroristen en massamoordenaars wanneer het strafrecht daarvoor de instrumenten bezit? #durftevragen
><br>De bewijslast is in het strafrecht anders dan in het civiel recht. Bij de rechter civiel moet mr. Jeroen Pols wettig en overtuigend bewijzen dat hij gelijk heeft wat hem nooit zal lukken want de rechter vertrouwt de ambtenaren van het RIVM, OMT en de Gezondheidsraad. In het strafrecht moeten aangevers  aantonen dat er sprake is van redelijk vermoeden van schuld aan strafbare feiten. In het strafrecht is het voldoende om de redelijke veronderstelling te hebben dat strafbare feiten zich voordoen om het onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de waarheid op te starten.

In het strafrecht is het de taak van het Openbaar Ministerie het bewijs van de strafbare feiten te leveren. De rol van aangevers en slachtoffers in het strafrecht is anders dan die van eiser in het civiel recht. Indien de feiten die worden gesteld en beweerd de waarheid zijn is de gang via de strafrechter makkelijker omdat de wetgever voorzieningen heeft getroffen in het strafrecht waarop beroep gedaan dient te worden om rechtens een eind te maken aan de actuele kaping door een bende Vaccinatiefacisten en kindermisbruikers.
><br>Frontman Willem Engel van Viruswaarheid heeft het over genocide en misdaden tegen de menselijkheid. En hij procedeert civiel tegen de personen en organisaties die in zijn visie de daders zijn om hem niet te censureren en het recht op feesten te gunnen. Het is ook niet zo dat Viruswaarheid in de loop van de tijd bijleert. De hele tijd door dezelfde soort nutteloze en beschadigende rechtszaken. De rechtszaken van Viruswaarheid beschadigen het doel wat Viruswaarheid beweert te willen bereiken.
><br>Kritiek op het werk van Viruswaarheid wordt door vrijwel alle betrokkenen beantwoord met “wat heb jij dan bereikt”. Als Viruswaarheid echt wil dat anderen de ballen laten zien voordat Viruswaarheid doet wat van Viruswaarheid kan en mag worden verwacht gegeven de pretenties van en donaties aan Viruswaarheid kan het nog kwaad kerseneten worden met Willem Engel en zijn posse.
><br>Mr. Jeroen Pols voert de rechtszaken voor Viruswaarheid om te verliezen. Meteen het eerste kort geding had Viruswaarheid kunnen scoren door de adviezen en recepten van dr. Zelenko en huisarts Rob Elens naar voren te brengen en zich te beroepen op artikel 1 van het EVRM namelijk het recht op leven. Viruswaarheid koos ervoor zich te beroepen op de vrijheid om feest te vieren op het Malieveld en stond daarmee aan de basis van de eerste virusrellen.
><br>Later voerde Viruswaarheid rechtszaken waarin de rechter voorspelbaar oordeelde dat de goede informatie van huisarts Rob Elens gecensureerd mag worden door YouTube want in strijd met de richtlijn van het RIVM. Viruswaarheid is geholpen bij het frustreren van de oplossing door een werkloze acteur zonder weldenkendheid van Café Weltschmerz.
><br>Dat frontman Mordechai Krispijn van Viruswaarheid zo nodig zijn verjaardag in Den Haag op dat Malieveld moest vieren toont misschien iets van het narcisme waaraan hij kennelijk lijdt. Vooral ook deze Mordechai Krispijn is extra geïnformeerd over de feiten achter de Coronacrisis omdat hij zich uitgebreid, bij herhaling en luidruchtig beroept op zijn Joodse achtergrond.
><br>Voor het gehele Joodse volk is de Coronacrisis een zorgelijke gebeurtenis omdat de beweging die er achter zit dezelfde beweging is als die de Endlösung en de Holocaust heeft bewerkstelligd. En deze beweging met de Coronacrisis de volgende stap zet ter complete realisatie van de ideeën van de oprichter waaronder de volgende Holocaust die de beweging geagendeerd heeft staan in zijn agenda voor oppermacht. In deze agenda staat ook de deportatie van en moord op de Joodse leden van de familie van Mordechai Krispijn in de Tweede Wereldoorlog als voornemen genoteerd.
><br>Het bijzondere aan de Holocaust en de Coronacrisis is dat de Beweging van Herzl er achter zit. Dit is een door journalisten opgerichte, bestuurde en geleidde beweging van niet-Joden die zich Joods voordoen en dat van geen kant zijn. Nu is Mordechai Krispijn geen journalist. Desondanks kan hij sympathieën hebben voor de Beweging van Herzl. Ook omdat hem net als de rest van de wereld niet is onderwezen dat de Beweging van Herzl achter de Holocaust zit en na de oorlog geen strobreed in de weg wordt gelegd bij en tijdens het bewerkstelligen van de Coronacrisis en de volgende Holocaust.

Share |

Permalinks