U bent hier: Home / De terroristische Coronafeiten

De terroristische Coronafeiten

by J.L. de Kreek — last modified 28-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

In het algemeen is het gebrek aan aandacht voor de misdadige Coronafeiten choquerend. Dat de Mainstream journalistiek geen belangstelling heeft in de massamoord door Coronamaatregelen is te verwachten want journalisten en hun media nemen deel aan de beweging die achter de Coronacrisis zit. Het virus en de varianten van het virus zijn niet het probleem. Het probleem is dat de eerste lijn is uitgesloten van hulp bij bestrijding van de pandemie van het virus en dat mensen leefomstandigheden worden opgelegd waaronder de onthouding van toegang tot de geneesmiddelen HCQ en Ivemectine waardoor de oversterfte een feit is.

Zij die in ieder geval formeel het meeste belang zouden moeten hechten aan aandacht voor de strafbare Coronafeiten is de groep rond Viruswaarheid. De weldenkende Complotwappies en Zappies en halvegaren. Niemand van hen blijkt in staat a) de relevante feiten op tafel te leggen en b) op de juiste manier de relevante feiten te relateren aan het strafrecht. Het onthouden van toegang tot geneesmiddelen is onderdeel van de definitie van het woord <<uitroeiing>> in de Wet Internationale Misdrijven. De Coronamaatregelen zijn terroristische misdaden en internationale misdrijven op industriële schaal welhaast wereldwijd gepleegd.  De landen zonder last van Covid19 zijn de landen die of geen maatregelen hebben getroffen of burgers toegang geven tot HCQ of burgers toegang geven tot Ivemectine.

Eindelijk na anderhalf jaar Coronacrisis is er een dagvaarding in kort geding die kans zou kunnen maken. De dagvaarding van advocaat Vanaken van Open Legal Advocaten voor de ANBB.nl en individuele huisartsen en patiënten of nabestaanden. Deze dagvaarding gaat over Ivemectine. Aan het begin van de crisis toen Viruswaarheid begon met procederen was bekend dat HCQ gecombineerd met Zink  werkt tegen Covid19. Dit was ook bekend bij Viruswaarheid. Viruswaarheid had toen net zo’n dagvaarding kunnen maken voor HCQ als advocaat Vanaken nu heeft gedaan in verband Ivemectine. De hoop is dat iedereen het grote verschil in kwaliteit ziet tussen het werk van mr. Vanaken van Open Legal Advocaten en het gepruts van mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid.

De wet verstaat in artikel 83a Wetboek van Strafrecht onder terroristisch oogmerk, het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Dat de Overheid is gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden mag als algemeen bekend worden verondersteld. Dat is tenslotte “het nieuwe normaal”.

Deze fundamentele verandering (lees: ontwrichting) van sociale structuren in Nederland is gebaseerd op bedrog van personen waarop Kabinet en Parlement mogen vertrouwen. Iedereen leest ook steeds in de media dat het OMT of het RIVM iets wil. Het RIVM, IGJ. OMT, de Gezondheidsraad bepalen de maatregelen. De ambtenaren van deze diensten zijn bedriegers met terroristisch oogmerk. Zij hebben de samenleving gekaapt in het belang van ‘the great reset’ van Klaus Schwab en 'the World Economic Forum'.

De overval op Nederland, de wereld en Europa wordt gepleegd door leden van the World Economic Forum, Bill Gates, en medisch wetenschappelijke specialisten die  al meer dan 35 jaar geld verdienen aan het vermoorden van patiënten middels medische handelingen. Het bedrog in verband met Covid19 staat niet op zichzelf. Deze vorm van bedrog wordt al langere tijd op grote schaal gepleegd met meer dan 30 miljoen slachtoffers wereldwijd. Daar zijn de zes komma vier miljoen Coviddoden niks mee vergeleken. De wetgever is zo verstandig geweest regels vast te stellen bij terrorisme en misdaden tegen het leven. Iedereen die bekend is met moord of doodslag of een terroristisch misdrijf moet daarvan onverwijld aangifte doen bij een opsporingsambtenaar. In plaats van te demonstreren en te klagen over de Politie en het Openbaar Ministerie moet Viruswaarheid strijdend voor de democratische rechtsstaat, strafrechtelijk aangifte doen.

Share |

Permalinks