U bent hier: Home / 124 jaar Zionistisch terrorisme

124 jaar Zionistisch terrorisme

by J.L. de Kreek — last modified 29-08-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Zelfs nu de feiten genadeloos in het gezicht slaan en Australië in versneld tempo Quarantine Facilities optrekt en de vaccins in Azië “ZyCov-D” worden genoemd, onderzoekt niemand de authentieke documenten opgesteld door de Zionistische leiders, de Zionistische Congressen en hun vrienden en bondgenoten, waarin objectief staat bewezen dat wat iedereen ervaart als de Coronacrisis onderdeel is van de strijd der Zionisten voor oppermacht en het uitroeien van het gehele Joodse volk. De trouwste bondgenoten en beste vrienden der Zionisten zijn de antisemieten die samen met Adolf Hitler verantwoordelijk waren voor de uitvoering. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen. Betaald met geld uit de VS.

De Joden zijn door de Zionisten vergast en verbrand in de kampen van de onderneming van het wereldhuis van de patroon van de ‘founding father’ van Israël. De grote Zionistische leider Theodor Herzl is het creatieve brein van de Holocaust. Hij verklaart zelf in zijn dagboeken dat hij de Endlösung heeft bedacht. En hij schrijft in 1895 dat deze zal worden afgesloten met een Holocaust. De feiten die objectief bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten staan sinds 2016 op de website www.holocaustles.nl

De authentieke document komen uit archieven en bibliotheken in Nederland, de wereld en Europa. Zijn gedigitaliseerd, doorzoekbaar gemaakt, geanalyseerd en van commentaar voorzien. Wat iedereen krijgt in het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn leugens van de grote daders die alles hebben bewerkstelligd. De personen die de Holocaust hebben uitgevoerd in de kampen,  het lagere echelon, zijn gestraft. De hoge bazen, de personen die de Holocaust hebben bedacht, gefinancierd en anderszins bewerkstelligd, wetend waarmee zij bezig waren en met het nadrukkelijke doel Joden schade aan te doen en te onderwerpen aan de beweging der Zionisten, zijn vrijuit gegaan. En hebben prijzen en standbeelden gekregen.

Naar Theodor Herzl is een heuvel vernoemd in Jeruzalem. Mount Herzl. Zijn graftombe staat daar ook. Van daaruit kijkt uit over zijn zes miljoen slachtoffers die hij heeft geofferd voor de stichting van Israël en die even verder op worden herdacht in Yad Vashem, hét Holocaustmuseum. Zijn Joodse slachtoffers zijn samengevat in een herdenkingsmuur met archiefladen en pagina's met getuigenissen van de mensen die bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de kampen zijn vergast en verbrand door de Zionisten en de leden van Betar. Vrijwillig. Gerekruteerd in de Joodse getto’s in Oost Europa waar zij de dienst uitmaakten.

De beweging der Zionisten die sinds 1895 zit achter grootschalig en regionaal geweld tegen Joden en niet-Joden is voornamelijk een beweging van journalisten. De oprichter is een bekende Oostenrijkse journalist. De beweging wordt geleid, gemanaged, bestuurd door journalisten. Journalisten zijn de dagelijks leiders van de beweging der Zionisten die achter de Coronacrisis en de Holocaust zit. Ook vandaag. Zij bedreigen iedereen met excessief op mensengericht geweld die hen ontmaskert.

Het wordt al een jaar of tien meegedeeld aan het publiek dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terroristische worden bedreigd en bedrogen om de feiten die blijken uit de stockpiles met authentieke documenten uit de Zionistische archieven, te ontkennen. En handen van zaken af te trekken. En de beweging ongemoeid te laten. De bedreigingen worden geuit door Zionisten. Journalisten ontkennen en kijken weg. De Zionisten zijn de baas in Nederland. De Zionisten bepalen de speelruimte die Nederlanders hebben. In ieder geval bepalen de Zionisten de speelruimte die de Joden hebben.

Joden worden in West Europa ouderwets opgejaagd en onder vuur genomen door de Zionisten. Joodse bezittingen worden geplunderd. De Zionisten stelen niet alleen de Joodse identiteit, ze roven ook Joods bezit. En kapen de Heilig staat Palestina. De grap met Joden is dat zij ‘by design’ antizionistisch zijn en Palestina als Heilig zien. Daarom dat de Zionisten willen dat er een eind komt aan de Joden want met het Joodse geloof kunnen de Zionisten Palestina niet koloniseren voor het koninkrijk wat het wereldhuis van de patroon van het creatieve brein van de Holocaust daar is aan het stichten. Deze patroon is ‘the Doge’ of Eerste Prins der Zionisten en de uiteindelijk begunstigde van de Tweede wereldoorlog, de Holocaust, 9/11, de Coronacrisis en meer geweld en agressie.

Dat meeste mensen niet weten dat Dizengoff werkte voor de beweging die de Holocaust heeft bewerkstelligd en dat journaliste Hannah Arendt en andere prominente journalisten hiervoor ook werkten is een veeg teken. De man die de Holocaust heeft bedacht is een gerespecteerd journalist en een getalenteerd schrijver van poëzie, proza en toneelstukken. Zijn werk is het fundament voor de Holocaust. Nadrukkelijk door hem zo bedoeld. Inclusief de deportaties per veewagens en de slavenarbeid. Zijn werk is bekend onder een breed publiek van journalisten die in verband daarmee zwijgafspraken blijken na te komen.

Actief zetten journalisten in op het weghouden van het zicht van het publiek op de feiten. De statelijk acterende beweging der Zionisten is opgericht te Basel 29, 30 en 31 augustus 1897, met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen. Iets meer dan twee jaar daarvoor heeft de oprichter van deze beweging te Parijs de Holocaust bedacht. Aan de hand van zijn dagboeken is de locatie welhaast exact te bepalen. Net als de rest van de zuiver antisemitische en terroristische hersenkronkels van deze kwaadaardige geest die door Geert Wilders en Thierry Baudet als held op een voetstuk wordt geplaatst.

Share |

Permalinks