U bent hier: Home / Holocaustles voor Zion

Holocaustles voor Zion

by J.L. de Kreek — last modified 25-01-2022 03:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten kunnen hun antisemitisme niet laten. Op de website www.holocaustles.nl staan de brondocumenten die objectief bewijzen dat de Zionisten en niemand anders dan de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust. De Joden zijn in Auschwitz nota bene door de Zionisten vergast. De leden van Betar. Het bataljon van Ze’v Jabotinsky bivakkeerde al in 1933 op de locatie van Auschwitz. Het verhaal van Louis Fles en de Protestrabbijnen wordt nooit verteld terwijl daaruit al blijkt wat een zieke antisemieten de Zionisten zijn. Ook de betrokkenheid van de Telegraaf bij het holocaustbedrog valt op. Over de aantallen hoeft niemand te hebben. Het doet er niet toe.

Meest krankzinnige is wellicht het feit dat de Zionisten de Rechtspraak bedreigen met terroristische oogmerk om op verzoek van nakomelingen van in Auschwitz vergaste Joden, de Zionistische grondslag van de Holocaust niet te objectiveren. Dat de Zionisten met deze bedreigingen en overigens bedrog met terroristische oogmerk hebben bewerkstelligd dat ernstige misdaden tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en voorbereiden van internationale misdrijven zoals de Coronacrisis nog niet zijn vervolgd, is onderdeel van het plan der Zionisten de wereldmacht te plaatsen in handen van aristocraten. De Zionisten bezitten het talent zich voor te doen als hun slachtoffers. Zij stelen de Joodse identiteit om hun diepste antisemitische overtuigingen achter te verschuilen,
><br>De Drie Eden zijn gewoon de Drie Eden. Zij die in het getto zich op basis van de Drie Eden afvragen of zij zich niet of wel moesten verzetten tegen de Nazibezetter zijn gewoon zionisten. De Zionisten zijn het tweelingbroertje van de Nazi’s. Of beter gezegd. De Nationaalsocialisten en de Zionisten zijn gefuseerd tot de Nazi’s. Handhaving van de Drie Eden betekent praktisch gezien op de schaal van de menselijke maat, dat er geen Joodse staat kan en zal bestaan. De grondleggers van de zogenaamd Joodse staat Israël hebben het bedoeld als wereld-getto. De gettomanagers van vroeger die met elkaar hebben bedacht dat een Joodse Staat in Palestina het eenvoudigst is te managen als getto. Voor de Joden is Palestina heilig.

Het is allemaal nauwkeurig terug te lezen in de door Theodor Herzl op schrift gestelde  contacten tussen hem en bijvoorbeeld zijn patroon en baron Von Hirsh. Woordelijk staat er wat zij hebben besproken en vooral ook wat het gedachtegoed van Theodor Herzl werkelijk inhoudt. Als persoon met Joodse achtergrond en Joodse leden van de familie die zijn geporteerd en vermoord in de kampen louter omdat het Joden waren, en gezien alle bijkomende bewuste Holocaustfraude is het moeilijk te verteren dat feitelijk de Zionisten erachter zitten en gewoon vandaag net als toen geholpen door het welhaast voltallige potentieel aan journalistiek en media, de volgende Holocaust voorbereiden.
><br>Iedereen die denkt dat er geen volgende Holocaust zal zijn vergist zich enorm. De zogenaamd Joodse staat Israël is de gevaarlijkste plek voor Joden om te zijn. Daar zal het Joodse volk volledig worden uitgeroeid. Op de Bergen van Israel. Geholpen door de Coronacrisis wat de georganiseerde Aliyah der Zionisten heeft geholpen de Joden uit de diaspora in het wereld-getto te huisvesten. Vooral ook Benjamin Netanyahu moet ervan weten als zoon van de rechterhand van Ze'v Jabotinsky. Het gehele Joodse volk wordt al meer dan 124 jaar bedreigd door de Zionisten met uitroeiing.
><br>Zelfs wanneer de bewijzen van de schuld van de Zionisten aan de Holocaust online staan blijft de Telegraaf de beweging der Zionisten door dik en dun steunen. Journalist Wierd Duk van de Telegraaf is historicus. Journalist Saskia Belleman van de Telegraaf blijft doen alsof de boodschapper gek is terwijl het heel duidelijk is dat Geert Wilders eigenlijk 'juden raus’ bedoelt! En bovendien  middels Fitna opzettelijk de aanslag heeft gepleegd te Afghanistan 18 april 2008 waarbij Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn gesneuveld. En bovendien neemt Geert Wilders deel aan de beweging die de Rechtspraak bedreigt en bedriegt met terroristisch oogmerk.
><br>De man die de Holocaust heeft bedacht is de journalist Theodor Herzl. Hij heeft dit bedacht in de context van de door hem tussen 1895 en 1904 opgestelde plannen voor het wereldhuis van familie Rothschild om oppermacht te vestigen, zichzelf te verrijken en het gehele Joodse volk uit te roeien. In dit plan is een volgende Holocaust opgenomen waarvan de Coronacrisis de concrete voorbode is. Bewerkstelligd dankzij het creatieve werk van de helden van Geert Wilders, Thierry Baudet en Adolf Eichmann. De Holocaust is het werk van de Zionisten. Het Zionisme wordt in stand gehouden door journalisten.

Share |

Permalinks