U bent hier: Home / Willem Engel is terrorist

Willem Engel is terrorist

by J.L. de Kreek — last modified 04-04-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Frontman Willem Engel van Viruswaarheid is volgens zijn advocaat mr. Jeroen Pols klemgereden op de snelweg en met getrokken wapens uit zijn auto gesleurd. Willem Engel heeft de voorwaarden geschonden voor zijn ontslag uit voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van opruiing tegen het bevoegd gezag. Volgens het Openbaar Ministerie doet Willem Engel uitlatingen waardoor "andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet". Van meet af is duidelijk dat Willem Engel niks zal kunnen betekenen voor de door Coronamaatregelen getroffen samenleving. Het is onder andere Mordechai Krispijn nadrukkelijk voorgehouden dat niemand voor Viruswaarheid opzij zal gaan. Hopelijk herinnert hij zich de gesprekken nog.

Willem Engel voert rechtszaken die niet anders dan tot een nederlagen kunnen leiden. Zowel qua werkwijze als inhoud vragen de vorderingen van Willem Engel en zijn advocaten bij de rechtbanken en gerechtshoven om afwijzing. Keer op keer dienen zij eisen in op basis van niet relevante wetsbepalingen en niet te bewijzen feiten en omstandigheden in kort geding. Meest weerzinwekkende aan Willem Engel en de grote groep Bruinhemden in de media die hem promoten zoals Max von Kreyfelt van Cafe Weltschmerz is misschien wel dat zij weigeren hun strafrechtelijke aangifteplicht na te komen terwijl zij bekend zijn met de feiten dit dit verplicht maken. Bovendien kunnen zij beoordelen dat strafrechtelijk aangifte opportuun is.

Nederland de wereld en Europa worden overvallen door een niet bij de Geneefse conventies aangesloten statelijk acterende beweging die strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen en het gehele Joodse volk uit te roeien. Vooral Mordechai Krispijn is bekend met deze feiten omdat hij aan het begin van de crisis door een ter zake kundige is geinformeerd over de authentieke documenten die de strijd van deze beweging objectief bewijzen. Bovendien zijn Mordechai Krispijn en Willem Engel en Cafe Werltsmertz en zo ermee bekend dat onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder het OM valt worden bedreigd en bedrogen met terroristische oogmerk om de beweging die zit achter de Coronacrisis ongemoeid te laten. Willem Engel cum suis weigeren deze bedreigingen en bedrog, en de inhoud van die authenthieke documenten te betrekken bij hun beleid en strategie. Waardoor zij in samenhang met de rest van hun werk feitelijk acteren als strijders voor de beweging met terroristisch oogmerk die zit achter de Coronacrisis.

Share |

Permalinks