U bent hier: Home / Kinderrechters deelnemers kinderhandel?

Kinderrechters deelnemers kinderhandel?

by J.L. de Kreek — last modified 22-05-2022 03:00
Opgeslagen onder:

De vraag moet worden gesteld of kinderrechters deelnemers wensen te zijn aan de kinderhandel van de Jeugdzorg. Senior rechter mevrouw mr. Marieke Engbers laat zich met een opinie in de Volkskrant uit over de uithuisplaatsing van kinderen en de toeslagenaffaire. Ze schrijft: “lang heb ik geaarzeld om deze brief te schijven, want rechters spreken immers door hun uitspraken en niet door ingezonden stukken”. Als kinderrechter heeft ze vele machtigingen tot uithuisplaatsing afgegeven. Nog nooit vanwege een belastingschuld of conflict met de Belastingdienst. Nog nooit heeft ze het woord toeslagouder of toeslagenaffaire in een dossier gelezen. Ze heeft dus geen idee of er onder de door haar uit huis geplaatste kinderen slachtoffers van de toeslagenaffaire zitten. De kinderrechter vindt dat ook niet van belang.

Volgens de kinderrechter in haar opinie in de Volkskrant worden kinderen immers alleen uit huis geplaatst als dit noodzakelijk is in het belang van hun verzorging en opvoeding. Doorgaans is volgens de kinderrechter sprake van een onveilige opvoedsituatie, veroorzaakt door psychiatrische of persoonlijkheids-problematiek, zwakbegaafdheid, complexe relatieproblemen of echtscheidingsstrijd, verslavingen, huiselijk geweld of een combinatie van deze factoren. Voordat tot een uithuisplaatsing wordt overgegaan is er volgens de kinderrechter in haar opinie in de Volkskrant – acute situaties daargelaten – al van alles geprobeerd om de onveilige opvoedsituatie weer op een enigszins acceptabel niveau te krijgen. Pas als dit niet tot voldoende resultaat leidt, wordt een kind uit huis geplaatst. Aldus de kinderrechter.

Senior kinderrechter mevrouw mr. Marieke Engbers kan helemaal niet weten of haar opinie in de Volkskrant de waarheid is. De kinderrechters worden namelijk structureel over een lange periode van tijd opzettelijk bedrogen door de Jeugdzorgprofessionals. De Kinderrechters worden gefabriceerde dossiers voorgehouden met van de feiten los geweekte meningen over kinderen en hun omstandigheden. Kinderrechters krijgen dossiers voorgeschoteld van bedriegende ambtenaren van de Jeugdzorg en de Kinderbescherming. Deze ambtenaren worden welhaast ambtsedig vertrouwd door de kinderrechters in Nederland. Had senior rechter mevrouw mr. Marieke Engbers op internet meer gedaan dan haar opinie publiceren op Volkskrant.nl en gegoogeld naar de termen waarheidsvinding en jeugdzorg dan had ze kunnen weten dat de ambtenaren waarop zij blindelings vertrouwt niet aan waarheidsvinding doen (bron en bron). 

Die doen geen feiten onderzoek. Want ze vinden dat ze dit niet kunnen en dat dit niet van hen kan worden verwacht. Dat is natuurlijk bizar. De jeugdzorg beschikt over over strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijke kader. De kinderrechter zal zich niet kunnen voorstellen dat het Openbaar Ministerie niet aan waarheidsvinding doet wanneer het een persoon uit huis haalt. Waarheidsvinding zit besloten in het belang van het kind. Bovendien gaat goede zorg altijd gepaard met waarheidsvinding. Denk eens aan de tandarts die gaatjes vult zonder te onderzoek of er ook daadwerkelijk gaatjes zitten in de kiezen. Dat kan en dat mag niet. Die tandarts komt te minst genomen voor de tuchtrechter.

Dat kinderbescherming niet deugt kan de kinderrechter zien aan de dossiers. In geen enkel dossier die de kinderrechters behandelen en beoordelen in verband met uithuisplaatsing zit een door de deurwaarder betekend exploot van beslissingen tot UHP aan de persoon tot wie de last om het kind af te geven is gericht. Artikel 430 lid 3 van het Wetboek van Rechtsvordering bepaalt dat de grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter en van in Nederland verleden authentieke akten alsmede van andere bij de wet als executoriale titel aangewezen stukken, niet kunnen worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Bij elke huurder die uit zijn of haar huurhuis wordt gezet en waarbij de inboedel wordt geveild komt een deurwaarder aan te pas die de beslissingen van de rechter betekent aan betrokkene. Bij uithuisplaatsingen gebeurt dat niet. De kinderrechter kan dat weten want geen enkel exploot met betrekking tot uithuisplaatsingen zal er in dossiers terug te vinden zijn. Dus uithuisplaatsingen zijn nietig.

Nu de kinderrechters zich niet houden aan de regel dat rechters spreken door hun uitspraken en niet door ingezonden stukken, en in ingezonden stukken de Jeugdzorg verdedigen terwijl ze zelf aan het ontbreken van de exploten in hun dossiers kunnen zien dat er iets niet deugt aan de jeugdzorg, stappen kinderrechters over een grens waardoor zij zich medeplichtig maken aan de kinderhandel van de Jeugdzorg. Geen feitenonderzoek doen en geen exploten betekenen terwijl dat dwingendrechtelijk verplicht is en bij de kinderrechter misbruikmakend van vertrouwen de schijn wekken dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden terwijl door de gebreken in de waarheidsvinding niemand kan weten of dat echt zo is, kwalificeert als mensenhandel en zelfs als gedwongen verdwijning (bron). Gedwongen verdwijning is een internationaal misdrijf. En de strafbepaling met betrekking tot mensenhandel is het langste artikel in het Wetboek van Strafrecht. Als kinderrechters niet beticht willen worden van deelname aan de misdaden van de Jeugdzorg dienen zij zich te houden aan de regel dat rechters spreken door hun uitspraken en hun meningsuiting in de media achterwege te laten.

Instand update: De Twitterende Judge Joyce (Joyce Lie) van @RbOostBrabant laat via Twitter zien dat rechters inderdaad wensen deel te nemen aan de misdrijven van de Jeugdzorg want ze blokkeert @goedenieuwsnl op Twitter nadat ze via Twitter op onderhavige publicatie is gewezen. Daarmee laat de rechter zien dat de rechter ook in het publieke debat geen kennis wil nemen van de kritiek op de rechtspraak van kinderrechters en de criminele handelswijze van de Jeugdzorg. Judge Joyce is het kennelijk eens met de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg.
><span>

Share |

Permalinks