U bent hier: Home / Rechters ondermijnen vertrouwen

Rechters ondermijnen vertrouwen

by J.L. de Kreek — last modified 25-05-2022 03:00
Opgeslagen onder:

De hoofdredacteur van de Telegraaf heeft verslaggevers opgeroepen minder tijd op Twitter te besteden. Volgens hem zijn “twitter en andere digitale platformen vol narcistische opiniemakers met futiele meninkjes” een “gemankeerde wereld” die anders is dan de werkelijkheid. De hoofdredacteur sluit zich met deze oproep aan bij de hoofdredacteur van de New York Times. Des te opvallender dat rechters zich thuis voelen in het open riool van de sociale media. Met hun toga aan in hun profielfoto alsof zij op Twitter enige rechterlijke autoriteit bezitten. Neem mr. Joyce Lie die de chimeid uithangt op Instagram. En als Judge Joyce de bekendste twitteraar is onder de rechters.

Deze madam in Toga gaat zonder de feiten te kennen ervan uit dat  uithuisplaatsingen niet plaatsvinden bij financiële problemen. Ze reageert daarmee op de ongeloofwaardige en ongefundeerde mening van kinderrechter mr. Marieke Engbers in de Volkskrant over de kritiek op de Jeugdzorg in de toeslagenaffaire. Wanneer de feiten worden gedeeld met Judge Joyce blokkeert ze de boodschapper op Twitter. De rechtspraak is formeel ketenpartner van de Jeugdzorg en kinderbescherming. Kennelijk ook in het publieke debat. Mevrouw de rechter houdt meer van haar ketenpartners dan van de rechtsstaat.

Of neem rechter Bart Swiers die het ingezonden stuk van Utrechtse kinderrechter Marieke Engbers uitstekend noemt. “Eindelijk weer praktijkkennis en nuchterheid in het overhitte debat over ouders die hun kind zouden zijn kwijt geraakt door de toeslagenaffaire”, meldt hij in het open riool op Twitter. Dat het volslagen onzinnig is wat Judge Joyce en Bart Swiers twitteren laat rechter Nathalie van Waterschoten zien bij Huberto Tan die uit ervaring weet dat Jeugdzorg “roddels” overneemt zonder echt onderzoek te doen.

Het bijzondere aan rechter Bart Swiers is dat hij ook advocaat is. Meer in het bijzonder strafrechtadvocaat. Gespecialiseerd in zedenzaken. Als rechter doet hij uitsluitend strafzaken. En hij is docent strafrecht. Juist hij als specialist strafrecht moet aan de feiten die iedereen door eenvoudig googelen kan kennen  (bron, bron & bron) zien dat kinderen uit huis worden geplaatst zonder dat iemand aan waarheidsvinding doet en zonder dat beslissingen van rechters worden betekend en zonder dat een schriftelijk verslag van het binnentreden van een woning wordt verstrekt. En dat kinderen door de Jeugdzorg structureel worden misbruikt en mishandeld. Ook seksueel.

Kinderen worden onder toezicht van de jeugdhulp tot 400% meer mishandeld dan elders. Rechter Bart Swiers wil het niet weten. Want hij is advocaat voor zedendelinquenten? Wat ook speciaal is aan Bart Swiers is het feit dat hij portefeuillehouder strafrecht is van de Orde van advocaten te Amsterdam. De Raad van de Orden van Advocaten te Amsterdam weigert juristen op het tableau in te schrijven die stellen en beweren dat de Jeugdzorg kwalificeert als georganiseerde misdaad en dat de uithuisplaatsingen gelijk staan aan gedwongen verdwijning of mensenhandel.

De kritiek op de Utrechtse kinderrechter Marieke Engbers en haar opinie in  Volkskrant komt vooral van mensen die uit ervaring weten hoe zwaar iedereen wordt bedrogen door de Jeugdzorg en de Kinderbescherming. Terwijl diezelfde kinderrechter alle lof krijgt toegezwaaid van Jeugdzorgprofessionals. En van rechters die op basis van hun vakinhoudelijke kennis beter moeten weten. En zich niet houden aan de regel dat een rechter spreekt door de uitspraken en niet door ingezonden stukken. Rechters die het open riool van de sociale media gebruiken voor hun opinie en daarmee zelfs de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp een hart onder de riem steken, maken zichzelf belachelijk en ondermijnen het vertrouwen in de rechterlijke macht.

Share |

Permalinks