U bent hier: Home / Gideon van Meijeren ondermijnt democratie

Gideon van Meijeren ondermijnt democratie

by J.L. de Kreek — last modified 08-07-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Gideon van Meijeren is een Nederlandse politicus namens Forum voor Democratie. Hij is lid van de Gemeenteraad van Den Haag, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De politiek leider van Forum voor Democratie is Thierry Baudet. Thierry Baudet is jurist en rechtsgeleerde. De held van Thierry Baudet is journalist Theodor Herzl. Theodor Herzl is de eerste voorzitter van Vereniging Erez Israël en de grote initiator van de Holocaust. Theodor Herzl werkte symbiotisch samen met het wereldhuis van de familie Rothschild. De feiten die deze standpunten en beweringen objectief bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl.

Hedendaagse volgers van de held van Thierry Baudet bedreigen en bedriegen onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om de waarheid van de feiten en omstandigheden in verband met de Holocaust die objectief zijn bewezen door de inhoud van de authentieke documenten op de web www.holocaustles.nl, te ontkennen. Ten gevolge van deze bedreigingen en bedrog zijn zware misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en (voorbereiden) van internationale misdrijven nog niet vervolgd. Daaronder begrepen de voorbereidingen op de actuele coronacrisis en de boerenopstand en in het algemeen boosheid in de samenleving. Met andere zware misdrijven die door de bedreigingen en bedrog nog niet zijn vervolgd wordt tevens bedoeld de aanslag te Afghanistan 8 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de Commandant der Strijdkrachten zijn gesneuveld. 

Die aanslag is bewust uitgelokt door weer een andere volger van de held van Thierry Baudet. Geert Wilders. Middels FITNA. De vorderingen in verband met voorbereidingen voor zijn strafvervolging worden opgehouden door de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog van onderdelen van de Staat der Nederlanden, waaronder het Openbaar Ministerie valt, door volgers van de held van Thierry Baudet, en door georganiseerde ambtelijke misdaad. Dikke dossiers in verband daarmee broeden op progressie. En de druk in de samenleving neemt toe. De rechterhand van Klaus Schwab, hij die als het creatieve brein van the Great Reset gezien en begrepen dient te worden, is ook volger van de held  van Thierry Baudet.

Wie heeft opgelet weet dat Klaus Schwab profetisch voorzegt dat men moet rekenen op een boze samenleving of woorden van gelijke strekking. Dit weet hij want de beweging van de held van Thierry Baudet die bestaat uit volgers van de held van Thierry Baudet verzorgt dit door het werk van Thierry Baudet en de leden van zijn politieke beweging en een ieder die zich met zijn cultuur associeert of daarmee anderszins verbindt. Adolf Eichmann was ook volger van de held van Thierry Baudet. Net zo beschaafd en gesoigneerd als Baudet. Gideon van Meijeren, die de vermoorde onschuld speelt, hitst de boeren op tot opstand. In drie bestuurlijke rollen. Als raadslid, als provinciaal politicus en als lid van de Twee de Kamer der Staten Generaal. Te Lichtenvoorde 25 juni 2022 predikt deze prominente politicus in al zijn hoedanigheden of in ieder geval particulier dat van binnenuit het corrupte systeem niet is te veranderen want het valt volgens hem niet te veranderen vanuit een normale politieke weg. Volgens deze politicus provocateur zou dat lukken als “we” in een functionerende democratie zouden leven. Daarvan is volgens hem allang geen sprake. 

Het hele systeem moet volgens het prominent lid Van Meijeren van de politieke partij van een prominente volger van de grote initiator van de Holocaust, “in elkaar storten” zodat “wij de macht weer terug kunnen grijpen". De ongeloofwaardige en ongefundeerde premisse van Gideon van Meijeren zijn dat het systeem corrupt is en dat er geen sprake is van een gewone democratie. Dit stelt en beweert Gideon van Meijeren omdat hij op de lange termijn de macht wil terug grijpen en nu daarvoor chaos nodig heeft. Nederland is een democratie. Het is aan de politicus de regels van het spel te kennen en handhaven. Ook als de democratie niet functioneert moeten de regels van de democratie gevolgd worden om het systeem democratisch te kunnen en mogen veranderen. In elkaar storten van de democratie (het systeem) mag door niemand worden bevorderd. Ook niet door Gideon van Meijeren. Als politicus de massa voorhouden dat het systeem corrupt is en de democratie niet functioneert is een directe ondermijning van dat systeem en die democratie. Ondermijnen van de democratie in elke mogelijke vorm is de kern van de ideeën van de held van Thierry Baudet die tevens het fundament heeft geleegd voor de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de bergen in Israël.

Gideon van Meijeren ondersteunt ook anderszins de uitvoering van the Great Reset althans hij bevordert het. Een wapen van de beweging van de held van Thierry Baudet is Corona en de vaccinaties. Gideon van Meijeren heeft daarover het nodigen te stellen en beweren wat een grote aantrekkingskracht heeft op Wappiers, Complotdenkers, boeren. En antisemieten en andere hard core volgers van de beweging van de held van Thierry Baudet, waaronder begrepen gewapende Neonazi’s uit Oekraïne. De Nazi’s zijn ook volgers van de held van Thierry Baudet. 

Meeste boeren en buitenlui weten niet wie de held is van Thierry Baudet en wat de bedoelingen van Gideon van Meijeren in werkelijkheid zijn. Die verwachten dat hij hen zal verlossen van het stikstofprobleem, de coronacrisis en de rest van het verrotte systeem. Meeste mensen ervaren extreem veel overlast van niet functionerende politici en bestuurders die zich in verschillende vormen en hoedanigheden scharen achter the Great Reset van the World Economic Forum en Klaus Schwab. In verband met corona bijvoorbeeld had Gideon van Meijeren allang het advies kunnen opvolgen wat staat op aangiftecovid19.nl.

Het systeem moet worden gehandhaafd om democratisch een eind te kunnen maken aan de Coronacrisis en het stikstof debat. De boefjes, waardoor mensen systeemrot ervaren, zijn de criminelen die het systeem niet handhaven ten gevolge waarvan een ieder crisis op crisis ervaart. Gideon van Meijeren is gewoon niet dom. Hij is misschien zelfs bijster slim. Gideon van Meijeren heeft in ieder geval een vlotte babbel. Hij kletst makkelijk een eind raak in het openbaar voor het publiek. Gideon van Meijeren en het grote podium met publiek wat hij heeft, de massa, heeft geen wijsheid. Geen Wisdom of the Crowd. De volgers van Gideon van Meijeren worden structureel gedesinformeerd door de Mainstream journalistiek en hun media. En door de alternatieve bronnen van Wappies en Complotdenkers, en alle politici en heel veel bestuurders. Het domein waarin volgers van de held van Thierry Baudet domineren mede door onderdelen van de Staat der Nederlanden nu al meer dan tien jaar terrorisme gerelateerd te bedreigen en bedriegen.

Share |

Permalinks