U bent hier: Home / Kwaadaardige journalistiek Chris Klomp

Kwaadaardige journalistiek Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 13-08-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Het ergerniswekkende aan journalist Chris Klomp is dat hij mensen die claimen zelf onderzoek te hebben gedaan, verwijt meestal louter hebben gezocht naar het eigen gelijk. In een adem noemt hij de bekende Alex Jones “het gezicht van het kwaad”. Dat journalist Chris Klomp zelf moet kunnen zien en begrijpen aan de publicaties van viroloog Marion Koopmans over de PCR dat die techniek ten enenmale ongeschikt is voor het vaststellen van besmettingen of de aanwezigheid van virussen maakt zijn uitingen verdacht. De PCR kan ook geen uitsluitsel geven over de voorkeursbehandeling die past bij het ziektebeeld wat Covid-19 wordt genoemd.

Het gemak waarmee journalist Chris Klomp zich lockdowns, bek burka en vaccins laat aanpraten is bizar gegeven zijn kritische rol als journalist. Journalist Chris Klomp faalt niet alleen in verband het leveren van goede informatie over de Coronacrisis. Met betrekking tot welhaast alle onderwerpen die door Alex Jones zijn besproken faalt journalist Chris Klomp in de bevrediging van het recht van het publiek op de waarheid en de feiten. Het gaat om de feiten. Bewijzen de virologen écht dat er een virus bestaat dat Sars-cov-2 heet en de causale oorzaak is van Covid-19? Het antwoord op die vraag is ronduit: “NEE!”. Op geen enkele wijze is het bestaan van Sars-cov-2 in biologische authentieke vorm objectief bewezen.

Misschien bestaat Sars-cov-2 inmiddels. Dankzij de vaccinaties. Virussen zijn zelf assemblerend. Wanneer de deeltjes aanwezig zijn, die uiteindelijk een virus vormen, kunnen zij, indien de omstandigheden daarnaar zijn, zich als een transformer in elkaar zetten. Het vaccin bewerkstelligt dat het menselijk lichaam de eiwitten produceert die kenmerkend zijn voor het pike protein van het virus. Voorts laat de PCR zien dat er deeltjes van RNA/DNA zijn gevonden die overeenkomen met het virus zoals dat middels computermodellen is voorspeld. Sars-cov-2 komt uit een computer. Het is een computervirus. Sars-cov-2 bestaat niet in authentieke biologische vorm. Dat Alex Jones niet alles heel precies goed doet en gedreven als hij is zich schuldig maakt aan smaad betekent niet dat journalist Chris Klomp niet louter heeft gezocht naar zijn eigen gelijk.

Journalist Chris Klomp verdient geld met zijn geopenbaarde mening. Er wordt betaald voor zijn opinie. Alex Jones heeft een opinie die haaks staat op die van journalist Chris Klomp en verdient daarmee achthonderdduizend dollar per dag. Journalist Chris Klomp die stelt en beweert zich op de feiten te beroepen is gewoon jaloers. Daarom noemt hij Alex Jones “het gezicht van het kwaad”. Echt zware misdrijven plegen zoals mensen bruut afslachten heeft Alex Jones niet gedaan. Hij heeft in de Sandy Hook zaak zich vergist en moet daar nu voor bloeden. Alex Jones is ook gewoon iemand met een mening. De mening van journalist Chris Klomp is kwaadaardiger dan die van Alex Jones want journalist Chris Klomp heeft de feiten die het Coronabedrog objectief bewijzen voor het oprapen.

Share |

Permalinks