U bent hier: Home / Domheid besmet Journalist Chris Klomp

Domheid besmet Journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 21-08-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp van chrisklomp.nl is besmet met domheid. Journalist Chris Klomp maakt zich druk om “nepnieuws”. Volgens hem zijn “nepnieuws” en “desinformatie” in meeste gevallen te bestrijden. Journalist Chris Klomp beroept zich op “het handboek debunken” waarvan hij de vindplaats deelt middels een blauw gekleurde hyperlink op zijn website. Journalist Chris Klomp citeert uit dit werk. Gedetailleerde tegenargumenten moeten worden gegeven, aldus het handboek. Duidelijk moet worden uitgelegd waarom helder is dat informatie niet klopt. “Zonder gedetailleerde weerleggingen kan de foutieve informatie blijven hangen ondanks pogingen om deze te corrigeren.” citeert journalist Chris Klomp.

Nu is het zo dat in Nederland, de wereld en Europa reeds enige tijd wordt gesteld en beweert dat de aanslagen met de vliegtuigen onmogelijk de oorzaak kunnen zijn van het instorten van de torens van de Twin Towers in New York 11 september 2001. Natuurkundig ten enenmale niet mogelijk. Journalist Chris Klomp kan zich beroepen op de wetten die daarvoor gelden in de Natuurkunde als bewijs van dit gelijk. In de Natuurkunde zijn vaste altijd en overal geldende wetten van kracht die voorspellen hoe objecten zich gedragen onder alle omstandigheden. Die wetten heeft journalist Chris Klomp op school gehad. Zoals de Wet van behoud van Energie. De verhalen van journalist Chris Klomp over die aanslagen kunnen alleen in Hollywood. Er is geen voorstelling te maken van wat rondgaat in het hoofd van journalist Chris Klomp dat hij na al die jaren en alle data die is gedeeld online nog altijd stug zijn flauwekul volhoudt. En eraan verdient.

De wetten in de Natuurkunde die gelden bij wat er gebeurt wanneer die twee vliegtuigen de Twin Towers raken voorspellen dat de vliegtuigen tegen de gebouwen te pletter vliegen en neerstorten op de grond, mogelijk brand veroorzakend en zeker geen instorten van torens van Twin Towers. Die torens waren van staal. Meerdere inslagen van vliegtuigen konden die verdragen. Daarop zijn die torens gebouwd. Journalist Cris Klomp wil er niet aan. Hij staat daarin niet alleen. Hele hordes journalisten verkondigen het officiële verhalen zonder de feiten te controleren en nog eens te controleren. Heel veel van wat journalisten in het algemeen vertellen is flauwekul. Journalisten zijn beroepsleugenlaars. Zij vertellen om het even welk verhaal zolang eraan wordt verdiend. Journalisten die niet verdienen mogen geen lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Het is niet alleen in verband met die torens waarbij journalist Chris Klomp hardnekkig nepnieuws en desinformatie verspreidt. Ook in verband met Hiv en AIDS en Corona vertelt hij de leugen als waarheid. En bestrijdt hij kennis bij het grote publiek van de feiten door keer op keer de boodschapper in de kuiten te bijten. Het is domheid van journalist Chris Klomp dat hij nog altijd het foute verhaal vertelt over wat er gebeurt allemaal in de wereld. Hij is kortzichtig , niet flexibel en heeft hardnekkige meningen die geen enkele grondslag hebben in de feiten. Het maakt niet uit welke argumenten en objectieve bewijzen journalist Chris Klomp worden voorgehouden. Hij strijdt onverkort voor de verspreiding van nepnieuwe en desinformatie ten titel van serieuze kwaliteitsjournalistiek. Het is zuiver kwaliteitsloos zoals journalisten in Nederland in het algemeen hun werk doen. Niet te hachelen of te pruimen.

Tegenwoordig staat alles online. Binas en dergelijken. En de Bijbel. En ook hele archieven die via internet op afstand kunnen worden onderzocht. Dat is mooi vandaag de dag bij het checken van facts. De facts staan gewoon allemaal online. Een beetje journalistiek zoeken en vinden op het internet moet journalist Chris Klomp nu toch wel in de vingers hebben. Nature. Science. Het is gewoon allemaal makkelijk voor journalist Chris Klomp te ‘grabben’. Journalist Chris Klomp negeert wat hij niet relevant vindt voor zijn verhaal. Zijn verdienmodel bestaat eruit dat hij wordt betaald voor zijn uitingen. Hij weet precies aan welke teksten hij het meest verdient. Het is voor journalist Chris Klomp best eenvoudig te begrijpen wat feiten zijn en wat desinformatie of nepnieuws is. Het is al zo vaak onderbouwd met argumenten journalisten voorgehouden dat er geen enkel bewijs bestaat van het bestaan van het authentieke biologische Sars-cov-2 dat het werk van journalist Chris Klomp ook kan zijn geworteld in kwaadaardigheid.

Share |

Permalinks