U bent hier: Home / Marco Kroon geeft goede voorbeeld

Marco Kroon geeft goede voorbeeld

by J.L. de Kreek — last modified 14-09-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Oorlogsheld Marco Kroon is consequent. Hij geeft het goede voorbeeld. Omdat de koopstoot bij het wildplassen tijdens carnaval tot en met de hoogste instantie wettig en overtuigend is bewezen, gaat hij 40 dagen achter de deur want de opgelegde alternatieve taakstraf van 80 uur vindt hij te lauw voor zijn achterwaartse beweging met het hoofd naar een agent. Marco Kroon heeft altijd ontkend dat de beweging die hij maakte een doelbewuste actie was. Mark Kroon is van mening dat “iemand die in Nederland schuldig wordt bevonden voor geweld tegen hulpverleners geen taakstraf dient te krijgen”. Daarom kiest de held vrijwillig er voor de straf om te zetten in veertig dagen cel. “Het is voor hem een principiële kwestie”, zegt zijn advocaat volgens het Algemeen Dagblad.

Was iedereen maar zo principieel en consequent en trots als oorlogsheld Marco Kroon. Was zijn advocaat ook zo geweest dan had hij zich teruggetrokken uit de strafzaak. En als hij zijn werk had gedaan had hij als advocaat in het belang van Marko Kroon primair bepleit dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard dient te worden omdat het de prominente Geert Wilders niet vervolgt voor zijn geweld tegen hulpverleners, en de onbewuste reflexbeweging van de ene hulpverlener naar de ander wel vervolgt als geweld tegen hulpverleners. De advocaat van Marco Kroon is bekend met de beweging van de held van zijn cliënt Geert Wilders die niet wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie voor geweld tegen hulpverleners omdat de persoon die zijn strafvervolging verzoekt geen belanghebbende zou zijn. Bovendien wordt de Rechtspraak waaronder het OM valt met terroristisch oogmerk bedreigd en bedrogen door de beweging van de held van Geert Wilders om de verzoeken van die persoon af te wijzen.

Bovendien zit de beweging van de held van Geert Wilders, waarvan de advocaat van Marko Kroon kennis moet hebben, achter de Tweede Wereldoorlog en de Endlösung. De held van Geert Wilders die cliënt is van de advocaat van oorlogsheld Marko Kroon, is de grote initiator van de Holocaust. En de Tweede Wereldoorlog. En overigens de Coronacrisis. Het kan niet anders dan dat de advocaat van oorlogsheld Marko Kroon bekend is met de geschiedenis van de beweging van de held van Geert Wilders en het verband met de Holocaust. De aanslag van Geert Wilders op de Nederlandse en NATO krijgsmacht te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld is zijn bijdrage aan en ter ondersteuning van de complete realisatie van de ideeën van zijn held. Waaronder begrepen omwenteling van de Franse Revolutie en aristocratisch oppermacht voor een syndicaat van industriëlen.

Het is een rode draad van de oprichting van de beweging van de held van Geert Wilders te Basel 1897 naar de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september en het geweld van Geert Wilders op Nederlandse militaire hulpverleners in Afghanistan. De beweging van de held van Geert Wilders borduurt voort op h successen uit het verleden. Blijkens diverse rapporten van inlichtingen diensten heeft Geert Wilders de terreurdreiging verhoogd met zijn meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict. De dossierstukken laten zien dat Geert Wilders zijn aanslag zorgvuldig heeft voorbereid. En dat hij niets ontziend doelgericht te werk is gegaan zonder rekening te houden met de belangen van de Nederlandse en NATO krijgsmacht. Geert Wilders is ingelicht over de reacties op zijn negativiteit over de vijand bij en tijdens gewapend conflict. Hij heeft de informatie onder dankzegging in ontvangst genomen. En is vol gas aan het werk gegaan de aanslag uitlokkend die hij wist dat zou komen.

Het is totaal onredelijk en niet opportuun en tegen het belang van hulpverleners in het algemeen dat het Openbaar Ministerie van leer trekt tegen oorlogsheld Marko Kroon terwijl het geweld van Geert Wilders tegen de militaire hulpverleners veel ernstiger en serieuzer is. De vermeende kopstoot van Marko Kroon was een reflex en niet bewust, niet opzettelijk. Terwijl Geert Wilders in particuliere hoedanigheid middels FITNA op afstand, bij en tijdens gewapend conflict, misbruik makend van vrije meningsuiting, met vooropgezet plan, geweld uitlokt tegen in missiegebied verblijvende Nederlandse en NATO militairen. Ook volgens GeenStijl zit Geert Wilders achter de succesvolle aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn gesneuveld.

De advocaat van Geert Wilders en Marko Kroon kan misschien niet weten dat Geert Wilders vervolgd dient te worden omdat hij schuldig is aan ernstig geweld tegen hulpverleners. Om dat te weten is het nodige onderzoek vereist hoewel het voor de advocaat van oorlogsheld Marko Kroon ook uit de openbare bronnen kan blijken. De advocaat van Marko Kroon kan in ieder geval weten dat de held van Geert Wilders de grote initiator is van de Holocaust en aan de basis staat van het plan voor ‘the take over’ van de wereldmacht door het wereldhuis van de patroon van zijn held. En dat Geert Wilders feitelijk strijdt in vreemde krijgsdienst van de beweging van zijn held. En dat dit vanzelfsprekend niet is te verenigen met bijstand als advocaat aan oorlogsheld Marko Kroon in de Wildplaszaak. De advocaat van Marko Kroon is ook reserve-majoor bij het Korps Mariniers. Niet echt heel erg collegiaal naar oorlogsheld Marco Kroon om dan ook advocaat te zijn van Geert Wilders die bovendien de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog als helden ziet.

Share |

Permalinks