U bent hier: Home / Zionisten collaborateurs en bondgenoten Nazi's

Zionisten collaborateurs en bondgenoten Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 05-11-2022 03:00
Opgeslagen onder:

De digitale tijd heeft authentieke documenten toegankelijk gemaakt die voorheen verscholen lagen in bibliotheken en stoffige archieven, en die objectief bewijzen dat de Zionisten grote collaborateurs en bondgenoten zijn van nazi-Duitsland. En dat de Zionisten en hun media zich opzettelijk inspannen om de impact van de Holocaust en de belangrijkste elementen ervan te verontschuldigen of te minimaliseren. De Zionisten voeren sinds 1895 statelijk acterend onder leiding van journalist Theodor Herzl een actieve strijd tegen het gehele Joodse volk. En voor aristocratisch oppermacht voor de familie van de patroon van journalist Theodor Herzl.

De diepgaande collaboratie van de Nazi’s met de Zionisten voor complete realisatie van de ideeën van Theodor Herzl komt ook tot uitdrukking in het werk van president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. De Zionisten zijn de bedenkers en uitvoerders van een groot alles omvattende criminele samenspanning tegen het gehele Joodse volk. Bewust van de impact op het Joodse volk hebben de Zionisten samenwerkend met het wereldhuis van de familie Rothschild actief de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust voorbereid. De ideeen voor de deportatie van Joden per treinen en de transitcentra komen rechtstreeks uit ‘Der Judenstaat’, het pamflet waarmee journalist Theodor Herzl de Endlösung op de internationale agenda heeft gezet.

De Zionisten doen zich voor als Joodse personen die de Joden verlossen van antisemitisme en de getto’s. En zijn dat niet. Sinds 2016 zijn de digitale afschriften van de authentieke documenten uit de archieven der Zionisten te vinden op de website www.holocaustles.nl. Daaruit blijkt in welhaast een oogopslag dat de Zionisten altijd achter de schermen symbiotisch hebben samengewerkt met de Nazi’s en antisemieten anderszins. Adolf Hitler is door de Zionisten gekozen, geaccrediteerd, als uitvoerder van de Endlösung. Het werk is gedelegeerd aan Adolf Eichmann die zichzelf zag als tweede Theodor Herzl en zich tussen de Zionisten onder vrienden waande. Adolf Eichmann is in Jeruzalem vervolgd en veroordeeld tot de doodstraf door zijn trouwste bondgenoten in de voltooiing van de Endlösung.

Zionisten hebben antisemitisme nodig. Antisemitisme is de smeerolie voor hun Zionistische en dus anti-Joodse machinaties. Zionisten hebben de Joodse identiteit gestolen en geven daarmee de Joden een slechte naam. Ook de naam van de Joden, Israël, hebben zij gestolen van het Joodse volk om te misbruiken als onderscheidingsteken voor een zogenaamd Joodse Staat. Elke zichzelf respecterende Jood waar ook ter wereld weet dat deze staat geen legitimatie bezit in het Jodendom. Deze staat is door de oprichters bedoeld als wereldgetto waar de volgende Holocaust zal plaatsvinden. Ook dat is het zure aan de Zionisten. Ze bereiden ‘as we speak’ waar iedereen letterlijk bij staat gewoon voor de neus hun volgende Holocaust voor. Net als de vorige Holocaust zal de volgende Holocaust zijn gespiegeld aan Bijbelse profetieën in Ezechiël. De geagendeerde kroning van een Rothschild tot vorst der Joden is ook gespiegeld aan Ezechiël.

Share |

Permalinks