U bent hier: Home / De Zionistische zelfhaters

De Zionistische zelfhaters

by J.L. de Kreek — last modified 25-11-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Voor zover Joden geloven in de Joodse Staat Israël zijn het Zionistische zelfhaters. Hoe moeilijk is het gewoon de Drie Eden te handhaven zoals Joden doen al eeuwen met succes achtereen. Op de Bergen van Israël zal de Beweging van Herzl de volgende Holocaust bewerkstelligen. Net als de vorige gespiegeld aan het Bijbelse boek Ezechiël. Zionisten zijn meesteroplichters en oververtegenwoordigd in de journalistiek en media. Het zijn de Zionistische zelfhaters die al meer dan 124 jaar de sfeer verzieken. De treinen en de deportaties en de Holocaust zelf komt allemaal uit het brein van Zionisten. Van dag tot dag is te traceren hoe de antisemitische ideeën van journalist Theodor Herzl ontwikkelen en vorm en gehoor krijgen.

De Holocaust is niks anders dan uitvoering van de ideeën van de Zionisten. Inclusief het offer van zes miljoen zielen. De Zionisten zaten overal bovenop met hun zogenaamd Joodse neus. In hun kielzog het wereldhuis van de familie Rothschild wat door de Zionisten zelfverrijking en oppermacht is beloofd. De beloftes staan genoteerd door journalist Theodor Herzl in zijn persoonlijke dagboeken die altijd gecontroleerd hebben gecirculeerd onder Zionisten en hun media. De feiten zijn nauwkeurig na te speuren omdat de Zionisten zelf sporen hebben nagelaten van hun terroristische misdrijven tegen het Joodse volk in hun authentieke protocollen, dagboeken en geschriften anderszins.

Joden zijn gelovige personen die de Drie Eden handhaven. De Drie Eden zijn regels die worden gehandhaafd door het Joodse volk voor acceptatie van Joden in de Diaspora en ter verkrijging van de kans dat de verlosser verschijnt en de Joodse Staat door Gd in ere wordt hersteld. De vestiging van enige Joodse Staat kan niet het werk zijn van mensen want dat is in strijd met de Drie Eden en heeft ook anderszins geen enkele legitimiteit in het Jodendom. Joden hebben helemaal geen belang bij de zogenaamd Joodse Staat Israël zoals dit vorm heeft gekregen na de Tweede Wereldoorlog. Israël als staat met een volk en zonder land bestond al in 1897 omdat het toen te Basel officieel is opgericht onder de naam vereniging Erez Israël. Statelijk acterend met het oorlogsdoel oppernacht te vestigen.

Deze vereniging huisvest de Zionistische congressen en is de grote initiator van de Holocaust. Willens en wetens bewust van wat de Zionisten de Joden aan deden. Dreigen met geweld om de Joden het zwijgen op te leggen. Vergaande beperkingen doorvoeren op vrije meningsuiting en letterlijk de mensenrechten voor de Joden eenzijdig opzeggend. De Zionisten manifesteren zich als zij die de Joden verlossen van de getto’s terwijl de Zionisten juist de gettomanagers zijn die hun Joodse verschijningsvormen liegen om leken te misleiden en het Joodse volk gegijzeld te houden. Joden worden gedwongen mee te werken aan de complete realisatie van de ideeën van Theodor Herzl waaronder een volgende Holocaust. Dat zijn de feiten die voor iedereen het meest van belang zijn omdat de Zionisten iedereen offeren aan hun ideaal de wereld vrij te maken van Joden.

Share |

Permalinks