U bent hier: Home / De Jeugdzorg Mensenhandel Matrix

De Jeugdzorg Mensenhandel Matrix

by J.L. de Kreek — last modified 23-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Het is algemeen bekend dat de Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet. En geen exploten laat betekenen. Het logisch gevolg hiervan is dat uithuisplaatsingen gelijk staan aan mensenhandel van minderjarigen. Artikel 273f is de langste bepaling van het Wetboek van Strafrecht. Deze wetsbepaling lijkt volledig te zijn toegesneden op het doen en laten van de Jeugdzorg. Jeugdzorg in mensenhandel. Artikel 273f Sr bepaalt dat degene die de in lid 1 sub 1 tot en met 9 genoemde feiten begaat als schuldigen aan mensenhandel worden gestraft met twaalf jaren hechtenis of geldboete van de vijfde categorie.

 De werkwijze van de Jeugdzorg voldoet bijna aan alle bestanddelen in de diverse bepalingen van artikel 273f Sr. Om te kunnen worden veroordeeld voor mensenhandel is dat niet noodzakelijk. In de hieronder afgebeelde matrixen is schematisch weergegeven dat de jeugdzorg zich doelbewust schuldig maakt aan mensenhandel.

degene die

de kinderbeschermers

een ander

de jeugdige(n)

door dwang

uithuisplaatsing

geweld

onrechtmatige toepassing sterke arm, afwezigheid betekening, politiegeweld

of een andere feitelijkheid

(onrechtmatige) gebrek aan waarheidsvinding

of door dreiging met geweld

de jeugdbeschermers dreigen ouders met UHP wanneer zij niet meewerken aan het veiligheidsplan in het vrijwillige kader, dit gaat opzettelijk wederrechtelijk vergezeld van gebrek aan waarheidsvinding en onrechtmatige toepassing van de sterke arm

of een andere feitelijkheid

(onrechtmatige) gebrek aan waarheidsvinding)

door afpersing, fraude, misleiding

(onrechtmatige) gebrek aan waarheidsvinding

dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht

 

misbruik van bij wet verkregen bevoegden

door misbruik van een kwetsbare positie

misbruik van de positie van de kwetsbare jeugdigen

of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen

het salaris van de medewerkers de jeugdbeschermers en de bijpassende maatschappelijke aanzien als 'kinderbeschermer', ook moet gedacht worden aan 'voordelen' in de zin dat bepaalde 'begunstigden' aan en in het lichaam van minderjarigen zitten kunnen

om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander[minderjarige] heeft

de kinderrechter

werft

UHP op basis van gebrek aan waarheidsvinding

vervoert

vervoer naar pleeggezin/opvang

overbrengt

de overdracht aan het pleeggezin/opvang

huisvest of opneemt

in pleeggezin/opvang

met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander

minderjarigen worden “vermeubeld”, zij gaan van pleeggezin naar pleeggezin steeds anderen hebben controle over hen

met het oogmerk van uitbuiting

het wederrechtelijk verkregen voordeel ten gevolge van het gebrek aan waarheidsvinding van die ander, de miljarden omzet in de jeugdzorg branche, ook is er sprake van veelvuldig seksueel misbruik zoals uit het rapport van de Commissie Samson blijkt

of de verwijdering van diens organen

 

 Aan achttien van de negentien bestanddelen van artikel 273 f lid 1 sub 1 Sr is voldaan. Alleen van het bestanddeel “verwijdering van diens organen” is (nog) geen bewijs gevonden. Het oogmerk van uitbuiting is het eigen voordeel, de winstbejag, wat de jeugdbeschermers behalen door willens en wetens in strijd met de wet en regelgeving niet aan waarheidsvinding te doen. Ook het seksueel misbruik moet daaronder begrepen worden. Het gebrek aan waarheidsvinding is de sleutel tot de mensenhandel van de jeugdbescherming.

 Ook aan de bestanddelen van artikel 273 f lid 1 sub 2 Sr is voldaan. De materix hieronder geeft dat weer met links de bestanddelen uit de wetsbepaling en rechts de feiten:.

Degene die

de kinderbeschermers

een ander werft

de jeugdige(n)

vervoert

vervoer naar pleeggezin/opvang

overbrengt

de overdracht aan het pleeggezin/opvang

huisvest of opneemt

in pleeggezin/opvang

met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander

minderjarigen worden “vermeubeld”, zij gaan van pleeggezin naar pleeggezin steeds anderen hebben controle over hen

met het oogmerk van uitbuiting van die ander

het wederrechtelijk verkregen voordeel ten gevolge van het gebrek aan waarheidsvinding van die ander, de omzet in de jeugdzorg branche, ook is er sprake van veelvuldig seksueel misbruik zoals uit het rapport van de Commissie Samson blijkt

of de verwijdering van diens organen

 

terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt

de 'klanten' van de jeugdbeschermers zijn bij meerderheid onder de achttien, ook veel hele jonge kinderen zitten er tussen waarvan bekend is dat zij eerst na de UHP smetstrepen in de schaamstreek hadden en kenmerken van (geestelijke) mishandeling vertoonde

De wetgever heeft bij mensenhandel duidelijk gekozen voor minder bestanddelen in de delictsomschrijving wanneer het slachtoffer minderjarigen betreft. De gronden waarop spreken voor zich. Jeugdigen moeten beschermd worden tegen de overactieve civiele overheid die misbruikmakend van bevoegdheden de jeugd berooft van de jeugd en toekomst. In hoeverre sprake is van artikel 273 f lid 1 sub 3 dient onderwerp te zijn van strafrechtelijk onderzoek. Jeugdigen met persoonlijke ervaringen in instellingen van de jeugdbescherming melden ernstige misstanden. Er wordt gesproken over misbruik van meisjes voor het oog van de bewakingscamera en niemand doet wat. Veelvuldig wordt melding gemaakt van mishandeling en van loverboys rond instellingen van de Jeugdzorg. Op zoek naar makkelijke prooi.

Share |

Permalinks