U bent hier: Home / Joden in penarie

Joden in penarie

by J.L. de Kreek — last modified 01-05-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De zionisten ondersteund door journalisten en hun media bedreigen en bedriegen onderdelen van de Staat der Nederlanden terroristisch gemotiveerd. Het bedrog dateert al van 1895. De bedreigingen aan het adres van onderdelen van de Staat zijn van 2010/2011 toen de zionisten aangifte deden tegen de maker van de website www.hetzuur.nl. Het ging ze eigenlijk om holocaustles.nl omdat daarop de precieze en exacte informatie staat gepubliceerd waaruit voor elk weldenkend mens in een oogopslag blijkt dat de zionisten de grote initiators zijn van de Holocaust. De sporen die zijn achtergelaten door de zionisten kunnen anno 2023 makkelijk onderzocht worden want de persoonlijke publicaties van de zionistische leiders en de authentieke protocollen van de zionistische congressen zijn te vinden op www.holocaustles.nl.

De website www.holocaustles.nl is de enige site ter wereld waarop de authentieke brondocumenten van de zionistische congressen en van journalist Theodor Herzl en journalist Ze'ev Jabotinsky deskundig zijn geanalyseerd. De Holocaust begint bij journalist Theodor Herzl te Parijs 8 juni 1895 die ter revisie van de Franse Revolutie en ter verkrijging van oppermacht en zelfverrijking, het wereldhuis van zijn patroon de idee aan de hand doet. De strafzaak tegen de maker van hetzuur.nl is een beetje uit de hand gelopen omdat de zionisten bij en tijdens de schorsing van de behandeling wegens een wraking, de rechtspraak zijn gaan bedreigen met ernstige gevolgen en organisaties die daarop toezien om verzoeken van de maker van hetzuur.nl af te wijzen. Die bedreigingen hebben ook eraan in de weg gestaan dat de rechtspraak reeds bevel heeft gegeven tot strafvervolging van Geert Wilders wegens schuld aan de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld en andere militairen zwaargewond zijn geraakt.

De zionisten zitten achter de Holocaust. Anno 2023 strijden zij net zo hard tegen de Joden die de waarheid prediken over het zionisme als ze in 1895 en 1923 deden. Publicist Louis Fles is een van de prominente Joden die in de jaren twintig van vorige eeuw keihard is bestreden in de journalistiek en media wegens zijn standpunten en beweringen met betrekking tot het zionisme die door de Joden in heel Europa werden gedeeld. Onder andere ook door de ‘Protestrabbiners’ die in de journalistiek en media het zwijgen zijn opgelegd door ere-antisemiet  Theodor Herzl persoonlijk die tevens de grote initiators is van de Endlösung

De Joden zijn al in de jaren twintig van vorige eeuw door de zionisten bedreigd met bruut geweld om geen verzet te plegen tegen het zionisme. Ook de voorbereidingen van de zionisten voor aanslagen op bijvoorbeeld Turkije om mee te werken aan de Endlösung zijn door journalist Theodor Herzl in zijn persoonlijk dagboeken genoteerd. In het Duits gepubliceerd en sinds 1922 en 1924 gecontroleerd circulerend onder zionisten, journalisten en hun media en de synagoges die bedreigd zijn om mee te werken. In de jaren zestig van vorige eeuw ook in het Engels verschenen. Zelfs Hollywood is ermee bekend dat de zionisten zitten achter de Holocaust. Net als Elie Wiesel. 

Zionisten zijn slijmerige zuigers die laf parasiteren op onbekendheid bij het grote publiek met de waarheid over de Joden, het Jodendom en de antisemitische grondslag van het zionisme of de zionistische grondslag van de Holocaust. De Holocaust is het werk van de zionisten. Bedacht, gefinancierd en uitgevoerd door zionisten die een speciale behandeling en koffie kregen en zijn geaccrediteerd onder leden van de gettomanagers in oost Europa om de Joden in de kampen ritueel te offeren ter meerdere eer en glorie van de complete realisatie van de ideeën van journalist Theodor Herzl. De zionisten jagen ook anno 2023 actief op de maker van holocaustles.nl. Hem het leven zuur makend en de rechtspraak bedreigend om verzoeken van deze persoon af te wijzen. De zionisten acteren statelijk sinds 1895 met het oorlogsdoel het gehele Joodse volk uit te roeien en wereldmacht te plaatsen in handen van een bepaald syndicaat van industriëlen.

Dit is de kwaadaardige elite waarvoor de zionisten strijden zodat zij net als vroeger voor de Franse Revolutie ouderwets aristocratisch over de mensheid kunnen regeren. Zionisten zijn de managers van de Joodse getto’s. Het zionisme is de idee van journalist Theodor Herzl voor de bazen van de gettomanagers om alle Joodse getto's bij elkaar op een grondgebied te krijgen omdat dit het management van de getto’s vereenvoudigd. De keuze van journalist Theodor Herzl kwam op Palestina nadat de optie om alle Joden naar Madagascar te deporteren op niets uitliep.

De keuze voor Palestina als wereldgetto en teksten in de persoonlijke dagboeken van Theodor Herzl associëren met de Holocaust van Ezechiel 37 en die van Ezechiel 38-39. Dit is in de smaak gevallen van Katholieke leiders want het speelt goed in op katholieke Eind Tijd profetieën. Bovendien wilde het Vaticaan ook na de Franse Revolutie gewoon af van de Joden in het overwegend Katholieke Avondland. De familie Rothschild, de door de zionisten gedroomde koninklijke familie der joden, is de grote UBO van de Holocaust. Naar idee van journalist Theodor Herzl. De feiten die dit objectief bewijzen staan op www.holocaustles.nl.

Share |

Permalinks