U bent hier: Home / Desinformatie Chris Klomp chronisch

Desinformatie Chris Klomp chronisch

by J.L. de Kreek — last modified 08-05-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De desinformatie van journalist Chris Klomp staat symbool voor de chronisch misleidende content in de journalistiek en media. Terwijl journalist Chris Klomp in het open riool van de sociale media grappig bedoelde Tweets plaatste over zijn mindful weekend in de Ardennen zijn authentieke feiten ter tafel gekomen van de initiator van aangiftecovid19.nl die objectief bewijzen dat de Coronacrisis een pseudo pandemie is van valse positieven. Er bestaat geen bewijs van het bestaan van het authentieke virus Sars-CoV-2. Dat blijkt ook uit documenten die in bezit zijn van de minister.

Het PCR-test bedrog is niet van de lucht. De feiten blijken uit officieel door de Amerikaanse Overheid gedeelde data. Niet alleen wat betreft de PCR-test wordt bedrogen. Ook in verband met de behandeling is er sprake van zuiver bedrog. Sterker, van internationale misdrijven. Burgers zijn toegang onthouden tot geneesmiddelen ten gevolge waarvan mensen zijn overleden. Zoals HCQ en Ivermectine. De onderzoeken die zouden bewijzen dat HCQ en Ivermectine niet werken bij de gestelde pandemie zijn onvolledig, onderzoeken niet het juiste recept of tonen juist aan dat HCQ en Ivermectine wél significant verschil maken.

Aagiftecovid19.nl verwijst naar een deel van de feiten en omstandigheden waaruit voor elk weldenkend mens blijkt of kan blijken dat er sprake is of moet zijn van bedrog. Het nadrukkelijk erkennen door viroloog Marion Koopmans c.s. van de afwezigheid van een sample van het authentieke virus bij het ontwerp van de PCR-test doet in redelijkheid vermoeden dat het officiële verhaal niet deugt. Net als met 9/11 maken Journalisten normaal wat niet normaal is. Het is normaal te geloven dat het officiële verhaal over 9/11 niet kan wegens de soortelijke massa van staal en aluminium, en wegens de vrije valsnelheid. Voor journalisten doen die feiten er niet toe. Net als gelovers in de theorie van de Platte Aarde zijn journalisten wetenschap-ontkenners.

De desinformatie van Flat Earthers is een vermakelijk sprookje vergeleken met de gevaarlijke maatschappij ontwrichtende desinformatie van de journalistiek en hun media. Dat jurist en de zogenaamde rechtsfilosoof Ronald Pierik van de Gezondheidsraad en de Denktank Desinformatie met zijn propaganda voor vaccinatiedwang nog niet de feiten heeft gevonden die onbevooroordeeld bewijzen dat zijn pandemie een fata morgana  is, zegt iets over de kwaadaardige geest die betrokken is bij de Coronacrisis. Vooral journalisten met hun grote mond en grapjes zijn de personen die makkelijk de feiten kunnen vinden die onloochenbaar bewijzen dat het Kabinet en Parlement terrorisme gemotiveerd worden bedrogen door de medische wetenschappelijke specialisten waarop zij mogen vertrouwen.

Share |

Permalinks