U bent hier: Home / Joodse problemen met Israël

Joodse problemen met Israël

by J.L. de Kreek — last modified 15-05-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Op de site van het Algemeen Dagblad op ad.nl staat het hoopvolle bericht vermeld dat een nieuwe gemeenschap is opgericht voor Joden die problemen hebben met Israël. Eindelijk het eerlijke Joodse geluid? Het artikel staat achter de betaalmuur voor premium gebruikers van de site. Waren de journalisten van het AD waarheidssprekers geweest dan hadden ze decennia geleden reeds verkondigd dat Joden problemen hebben met Israël. Dit is nooit anders geweest. Dat is goed te zien in de archieven die in de digitale tijd openbaar toegankelijk zijn op bijvoorbeeld Delpher, de site voor de kranten van toen. Wie gewoon even de krant van 1897 erbij pakt leest over de Protestrabbijnen en hoe zij zijn 'kaltgesteld' door de zionisten die tevens de sfeer in de media bepaalde.

Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Ze zeggen het zelf in de krant in 1922 terwijl hun zionistische leiders dreigementen verspreiden onder synagoges om geen verzet te plegen tegen het zionisme op straffe van bruut geweld. De zionisten zijn een organisatie van antisemieten die zich voordoen als Joden en dat gewoon niet zijn. Joden zijn te herkennen aan de inhoud. Het Jodendom bezit voor iedereen herkenbare basisbeginsels zoals handhaving van de Drie Eden. De Protestrabbijnen hamerde erop bij de opkomst van het zionisme en journalist Theodor Herzl persoonlijk serveerde hen af in de door de zionisten gedomineerde media. De media zijn de steunpilaren van antisemieten en terroristen in de journalistiek en het bestuur. In ieder geval sinds 1895 worden de journalistiek en media gedomineerd door de zieke antisemitische geest der zionisten.

Vuiger en laffer antisemitisme dan het antisemitisme der zionisten is niet denkbaar. Zich na de oorlog onder de samenleving verbreidend als parasitaire ziekte. Israël is de naam van de Joden. De Nederlandse Joden die een nieuwe gemeenschap oprichten zijn Israël in Nederland. De Joden in Duitsland zijn Israël in Duitsland. Als volk met gemeenschappen van diverse nationaliteiten. Joden bezitten de nationaliteit van het land van geboorte en hebben niet de ambitie enige Joodse nationaliteit te stichten of besturen. Joden zijn geen land. De Joden handhaven als Israël de Drie Eden overal en altijd. Ook in Palestina. Palestina is Heilig voor Joden. Met een Hoofdletter H. Alleen in de Diaspora in Palestina kan Israël de Heilige Joodse zaak behartigen. Dit betekent zonder enige bemoeienis met enige staat of bestuur.

Dat zionisme niks te maken heeft met Jodendom schrijven de zionistische engnekken zelf in hun epistels. Voor journalist Theodor Herzl gingen deuren open die voor anderen gesloten bleven juist omdat hij na de Franse Revolutie de kwaadaardige elite op de idee bracht van de counter revolutie waarmee oppermacht ouderwets wordt geplaatst in handen van een syndicaat van industriëlen waarvan een bepaalde familie zelfverrijking, oppermacht en het vorstendom over de Joodse gemeenschap zijn toegezegd. Het staat allemaal onderbouwd met argumenten te lezen op www.holociatsles.nl. Misschien wel de meest beladen site ter wereld. Op www.holocaustles.nl zijn de authentieke documenten te vinden die objectief  bewijzen dat de zionisten zitten achter de Holocaust. De praktijk bewijst dat de zionisten heden ten dage doodleuk ouderwets samenspannen met journalisten en hun media de volgende Holocaust voorbereidend die is gespiegeld aan Ezechiël 38 en 39 en zal plaatsvinden op de bergen van Israël.

De zionisten zijn wat minder blij met de Joodse kritiek op het zionisme. Joden overal ter wereld die kritiek uiten op Israël hebben het zwaar te verduren. In het wereldgetto wat Israël feitelijk is worden Joden regelmatig geterroriseerd door Israëlische autoriteiten die de onderdrukkende gettomanagers vertegenwoordigen. De Joodse Staat is gesticht door de gettomanagers. Zij en hun patronen zijn door journalist Theodor Herzl persoonlijk op de idee gebracht van het stichten van een Joodse Staat samenspannend met antisemieten en Nazis om het gettomanagement te moderniseren en vereenvoudigen. Alle getto’s bij elkaar op een locatie is managementtechnisch praktischer dan de oude situatie met getto’s in alle uithoeken van de aard. De idee voor de Endlösung komt uit het brein van journalist Theodor Herzl. In zijn dagboeken schrijft hij zelf de wegen die hij heeft bewandeld om een en ander in 1940 te bewerkstelligen. De geopolitiek sinds 1895 wordt gedomineerd door de zionistische agenda.

Hoe deze zionistische agenda eruit ziet is te lezen op de website www.holocuatsles.nl. De maker van die site heeft het gewaagd bij de rechtspraak objectivering van de inhoud te verzoeken, waarna de zionisten onderdelen van de staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd zijn gaan bedreigen en bedriegen om verzoeken ter zake af te wijzen. Met bedreigingen en het eeuwige terrorisme gerelateerde bedrog stalken de zionisten Joden die een probleem hebben met Israël. Joden lijden aan het diepe verlangen dat alles als van ouds is zoals toen Palestina nog een Joods bestuursmandaat bezat. Die tijd is voorbij. Heeft kort gezegd te maken met de afspraken tussen het Joodse Volk en Onze Lieve Heer. De Joodse leiding toen der tijd heeft het zo gezegd verbruid bij Hem waardoor het gehele Joodse Volk in de Diaspora belande.

Die omstandigheid is niet veranderd. De vestiging van het wereldgetto te Palestina heeft geen eind gemaakt aan de leerinhoud van het Jodendom. Zij die de Drie Eden niet handhaven zijn de vrienden en bondgenoten van antisemieten en anti democraten. Fijn dat er nu in Nederland eindelijk een gemeenschap van Joden opduikt en uit de kast komt met de zuivere Joodse cultuur. De Joodse cultuur kent geen Joodse Staat. Elke inspanning voor de vestiging van enige Joodse Staat is bij voorbaat verdacht want direct in strijd met de Drie Eden. De zionisten zijn hiermee bekend en zij bedriegen daarin het grote publiek wat niet beter weet. Joden hebben problemen met Israël omdat het een statelijk opererende zionistische actor is die de exclusief het Joodse Volk toebehorende tekens van de naam van de stam der Joden misbruikt ter onderscheiding van het wereldgetto te Palestina.

Share |

Permalinks