U bent hier: Home / Eentje voor wie dit aangaat

Eentje voor wie dit aangaat

by J.L. de Kreek — last modified 26-07-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Achter de schermen wordt actief gepreludeerd op het Coronatribunaal. Dit is het massaproces tegen wetenschappers, journalisten en bepaalde personen anderszins wegens bedrog met terroristisch oogmerk en internationale misdrijven. De Coronacrisis is ook te kwalificeren als oorlogsmisdaad omdat het strafbare feiten zijn van een statelijk acterende terroristische beweging die strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen. De beweging die zit achter de coronacrisis is dezelfde beweging als die zit achter de Holocaust. Het financierend kapitaal is ook hetzelfde.

De feiten zoals die staan op aangiftecovid19.nl zijn de feiten zoals ze zijn. Het is niet anders. Er bestaat geen bewijs van het bestaan van Sars-Cov-2. En er bestaat geen bewijs van causaal verband tussen dit vermeende virus en de ziekte die Covid19 wordt genoemd. Personen die zijn overleden aan Corona, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, bewusteloos en aan de beademing, zijn daar industrieel vermoord. Als onderdeel van de internationale misdrijven van de beweging van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet.
><br>Er is slechts één weg die bewandeld kan worden om daadwerkelijk een tribunaal tot stand te brengen. Willem Engel weet dat, Jeroen Pols weet dat, Mordechai Krispijn weet dat, de zogenaamd alternatieve journalistiek weet dat. Iedereen van de kliek Wappies en Complotdenkers kan berijpen dat strafrechtelijk aangifte gedaan moet worden om strafzaken tot stand te brengen. Op basis van concrete feiten en omstandigheden gerelateerd aan het strafrecht.
><br>De hele kwestie van de coronacrisis is strafrechtelijk relevant omdat bewindslieden en parlementariërs met terroristisch oogmerk althans crimineel worden bedrogen door deskundigen waarop zij mogen vertrouwen. Het probleem is niet het systeem zoals anti-institutionelen beweren. Het systeem van de democratische rechtsstaat is best goed. Het probleem is misbruik van het systeem en vertrouwen. En bepaalde ambtenaren, wetenschappers en journalisten die de boel ‘bige time’ belazeren en bedriegen.
><br>De coronacrisis is een pandemie van valse positieven. Moedwillig bewerkstelligd en al voorbereid met Sars in 2003. Dezelfde wetenschappers steeds die de boel bij herhaling ongelofelijk belazeren. Dat belazeren en bedriegen in de medische wetenschap staat in een lange traditie van liederlijk bedrog in de medische wetenschap en zorg. Ook in verband met AIDS en Hiv wordt iedereen belazerd en bedrogen.
><br>Hiv veroorzaakt geen AIDS. AIDS wordt verkregen door de voorgeschreven medicatie tegen Hiv te accepteren. De behandeling veroorzaakt het lijden. Niet de vermeende virussen waarvan Sars-Cov-2 is voorspeld in een computer en zogenaamd is gevonden in een enkele patiënt die last had van iets wat leek op een atypische longontsteking met grote kans op bacteriologische oorzaak.
><br>Er wordt gegoocheld met wat de PCR-test precies detecteert en wat zo’n vondst betekent. De PCR is geen techniek voor het detecteren van virussen. Wat wordt gemeten met de PCR-test is genetisch materiaal. Het zijn altijd resten van een vermeend virus en nooit bewijs van de aanwezigheid van een actief replicatie geschikt virus. Ook is het geen bewijs dat men ziek zal worden. Het authentieke virus is nooit gevonden.
><br>In alle relevante documenten die ook in bezit zijn van het Kabinet staat virologisch technisch geformuleerd (in moeilijke woorden) dat er geen bewijs bestaat van het bestaan van het virus Sars-Cov-2 en niet van causaal verband met Covid19. De minister begrijpt dit niet uit zichzelf want hij wordt bedriegelijk geadviseerd door personen (specialisten) waarop hij mag vertrouwen. Misbruik van vertrouwen is vast patroon bij de pandemie aan misdrijven die worden gepleegd om ‘the Great Reset’ te bewerkstelligen.
><br>Het World Economic Forum is een terroristische organisatie. Het staat in de bijna 126 jarige traditie van de beweging van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet. Het wordt geleid door psychopaten die eropuit zijn de wereldmacht om te wentelen en te laten vallen in de handen van het groot kapitaal. Zodat groot grondbezitters weer net als vroeger door Gd gegeven aristocratisch regeren en ouderwets profiteren van slavernij. Dus professor mr. P. en de rest van de Gezondheidsraad vergissen zich.
><br>En ook de journalistiek zit er naast. En welhaast de gehele bezetting van het RIVM. En overigens de luitjes bij het KNMI. En de kinderbescherming, dus bij verschillende ministeries. Daar woekert georganiseerde misdaad en zijn bepaalde ambtenaren samenspannend met journalistiek, media en kapitalisten crimineel actief. De feiten die objectief het PCR-test bedrog bewijzen staan in de documenten waarop de bedriegers zich beroepen. Iedereen kan het zien en begrijpen.

Share |

Permalinks