U bent hier: Home / Voortgangsrapportage Coronatribunaal

Voortgangsrapportage Coronatribunaal

by J.L. de Kreek — last modified 31-07-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Komt het Coronatribunaal er wel of niet? Journalist Chris Klomp twittert op X dat “de tribunalen een beetje uit beeld” zijn. Tussen 30 maart 2020 en 14 juli 2023 is middels 30 brieven aangifte gedaan bij autoriteiten van extreme vormen van bedrog in verband met Corona. Volgens de aangifte hebben deskundigen die het Kabinet adviseren hun expertise misbruikt in de vorm van het uitdragen van foutieve informatie en adviezen aan de Nederlandse overheid. Jarenlang hebben zij de Nederlandse overheid en burgers misleid met betrekking tot het corona virus. 25 juli 2023 heeft de Officier van Justitie per sepotbrief meegedeeld dat er geen strafrechtelijk onderzoek zal worden ingesteld naar het PCR-test bedrog. Beklag bij het Hof kan niet uitblijven.

Bij de aangifte was concreet feitelijk en sluitend bewijs gevoegd van het bedrog middels de PCR-techniek. De PCR van Corman-Drosten c.s. is niet specifiek voor Sars-Cov-2. Het detecteert genetisch materiaal van verschillende herkomst. Er was sprake van een pseudopandemie van valse positieven. Ook bestaat er geen bewijs van causaal verband tussen het vermeende virus en de klachten die Covid19 worden genoemd. Meer concreet richt de aangifte zich tegen figuren die zich in de media uitten zoals bepaalde deskundigen en journalist Chris Klomp. Hij zal content zijn met de sepotbrief van het OM. Willem Engel en de Complotdenkers mogen zich ook in de handjes knijpen dat het Coronatribunaal dit jaar er niet inzit. Onder de groep personen tegen wie aangifte is gedaan bevinden zich ook complotdenkers, Viruswaarheid en hun media. Hieronder geciteerd staat de tekst van de aangifte met betrekking tot hen:

 • De AIVD heeft het in recente rapporten over naar schatting 100.000 Nederlanders die geloven in de theorie dat de wereld overheerst wordt door een 'kwaadaardige elite' die uit is op totale controle. Deze kwaadaardige elite wordt bediend door de verdachten tegen wie aangifte is gedaan. Zij maken daarvan onderdeel uit en/of zijn steunpilaren en/of hulppersonen van een ‘kwaadaardige elite’. Bepaalde personen en ‘media outlets’ voelde zich aangesproken door de uitlatingen van de AIVD en gaven weerwoord in de sociale media. Daaronder begrepen de initiatiefnemers van Viruswaarheid, Willem Engel en Jeroen Pols, en de journalist die tevens de schrijver is van de ‘Complotcatalogus’ en de eigenaar/maker van Zaplog.pro, en de makers van BLCKBX, Cafe Weltschmerz, de Blauwe Tijger en Robert Jensen. Deze personen en hun organisaties zijn door aangever van meet af en bij en tijdens diverse gelegenheden erop gewezen dat de gerede weg om te bewandelen is via het nakomen van de strafrechtelijke aangifteplicht van artikel 160 Sv omdat het ook door hen geconstateerde PCR-test-bedrog kwalificeert als terrorisme en misdaden tegen het leven.

 • Aangever heeft om te helpen op de website https://www.aangiftecovid19.nl een modelaangifte aangeboden die kan worden gebruikt als basis voor een uitgebreidere (massa)aangifte. Iedereen binnen de hierboven bedoelde aanvullende groep personen is bekend met de initiatieven van aangever en niemand van hen werkt mee. Aangever wordt 'rücksichtslos' gecanceld in deze kringen. Dit brengt aangever op de vaststelling dat de door de AIVD bedoelde groep complotdenkers, wordt aangevoerd door personen die feitelijk deelnemen aan de groep der verdachten. Als gecontroleerde oppositie juist om onrust te veroorzaken en geld te verdienen aan rechtszaken zonder praktisch nut. Deze leiders van de groep der complotdenkers zijn bekend met het terrorisme en de massamoord door PCR-test-bedrog en coronamaatregelen. Gezien de rechtspraak in verband met Viruswaarheid is de groep er ook mee bekend dat het kabinet mag vertrouwen op medisch wetenschappelijke specialisten waardoor het wordt geadviseerd (Hof Den Haag, 26 februari 2021, r.o. 6.8 & 6.9, ECLI:NL:GHDHA:2021:285). Meedoen met de modelaangifte op https://www.aangiftecovid19.nl was zinvol geweest ook om het OM zicht te geven op de grote hoeveelheid leed wat de samenleving is toegevoegd. De massa-aangifte van Norbert Dikkeboom tegen Viruswaarheid frontman Willem Engel heeft zin gehad getuige de veroordeling voor opruiing door de rechtbank Rotterdam 20 januari 2023 (ECLI:NL:RBROT:2023:259). Als personen niet voldoen aan de verplichtingen van artikel 160 Sv kan dat tot strafrechtelijke vervolging leiden in de gevallen als bedoeld in artikel 135 en 136 Wetboek van Strafrecht (Sr). Artikel 137 Sr is niet van toepassing.

 • Daarom stelt aangever vast dat van de groep die door de AIVD wordt gezien als complotdenkers of gelovers in de theorie dat de wereld overheerst wordt door een 'kwaadaardige elite' die uit is op totale controle, de personen die door aangever nadrukkelijk op https://www.aangiftecovid19.nl en de aangifteplicht zijn gewezen tevens behoren tot de groep der verdachten. Zij gedragen zich als de gecondoleerde oppositie in het belang van de groep tegen wie 30 maart 2020 aangifte is gedaan. Bovendien werken zij aangever effectief tegen en werken ze praktisch gezien voor deze groep. Bovendien behoren zij tot de groep der verdachten omdat zij hun strafrechtelijke aangifteplicht niet nakomen terwijl ze bekend zijn met de feiten die dit noodzakelijk maakt. Bovendien kan doeltreffende oppositie tegen de coronamaatregelen niet anders dan via het strafrecht. Bovendien kan strijden voor behoud van een democratische rechtsstaat (wat het statutaire doel is van Viruswaarheid, r.o. 2.4 Rechtbank Amsterdam, 19 oktober 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5738) niet anders dan via juridische procedures in het strafrecht want de feiten kwalificeren als terrorisme en massamoord. Bovendien zijn zij op de mogelijkheden en de modelaangifte gewezen. Hierna worden de personen genoemd die aanvullend gezien moeten worden als verdachten en de wijze waarop zij op de strafrechtelijke aangifteplicht zijn gewezen:

  • Willem Engel,1 Jeroen Pols, Mordechai Krispijn zijn de initiators van Viruswaanzin/Viruswaarheid. Zij hebben sinds het begin van de Coronacrisis talloze kansloze rechtszaken gevoerd zogenaamd als strijd ter bescherming van de democratische rechtsorde. Ter financiering hiervan hebben zij bij het publiek geld ingezameld. Viruswaarheid is onderwerp geweest van civiel onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de financiën. De site van het OM meldt 14 februari 2021 dat dit onderzoek is beëindigd.2 Aangever heeft aan het begin van de Coronacrisis meerdere keren telefonisch uitgebreid gesproken met Mordechai Krispijn van Viruswaarheid en hem toegelicht dat de initiatieven van Viruswaarheid voor civiele procedures en demonstreren op niks zullen uitlopen en dat aangifte gedaan moet worden omdat de feiten kwalificeren als terrorisme en massamoord. Ook is Viruswaarheid de modelaangifte toegestuurd. Tevens heeft aangever daarna Willem Engel kunnen aanspreken bij de Rechtbank Amsterdam en hem gewezen op https://www.aangiftecovid19.nl en de noodzaak van het doen van aangifte. Zoals bekend heeft Viruswaarheid ter zake geen relevante aangifte gedaan. Viruswaarheid heeft aangifte gedaan tegen bewindslieden terwijl Viruswaarheid door de rechtszaken die het heeft gevoerd ermee bekend is dat bewindslieden mogen vertrouwen op de adviezen van bepaalde medische wetenschappelijke specialisten die hen adviseren. Vanzelfsprekend is Viruswaarheid ook ermee bekend dat artikel 119 van de Grondwet strafvervolging van de bewindslieden belet. Mr. Jeroen Pols is de jurist van Viruswaarheid. Hij schijnt cum laude te zijn afgestudeerd op strafrecht. Zoals bekend is Viruswaarheid een grote voorstander van Tribunalen. Desondanks spant het zich daarvoor niet in op de manier zoals in de wet voorzien. Ook heeft aangever 7 juli 2020 (productie 446) en 27 juli 2020 (productie 447) de advocaten van Viruswaarheid gewaarschuwd voor verkeerde werkwijze die het heeft gekozen voor het behalen van doelen en geïnformeerd over https://www.aangiftecovid19.nl en de noodzaak van nakomen van de strafrechtelijke aangifteplicht van artikel 160 Sv. Dat Willem Engel gezien het feit dat hij biofarmaceutische wetenschappen heeft gestudeerd en promotieonderzoek heeft gedaan naar aerosolen nooit de het onderzoek van aangever naar de betrouwbaarheid van de PCR van Corman-Drosten heeft verricht is veelzeggend. Een reden dat Viruswaarheid niet het initiatief van aangever voor https://www.aangiftecovid19.nl heeft ondersteund en gepromoot is waarschijnlijk gelegen in het feit dat dan de financiële middelen voor Viruswaarheid opdrogen. Bovendien blijkt Viruswaarheid anticonstitutioneel te zijn en feitelijk ook vergaande maatschappelijke verandering te ambiëren. Iedereen kan aangifte doen. Daarvoor zijn geen donaties nodig aan Viruswaarheid. Ook de aandacht wordt verlegd van Viruswaarheid en Willem Engel c.s. indien andere initiatieven aandacht krijgen.

  • Max von Kreyfelt, oprichter en eindredacteur van Café Weltschmerz.3 Café Weltschmerz heeft vanaf het begin van de crisis Viruswaanzin/Viruswaarheid van Willem Engel en jurist Jeroen Pols een podium gegeven waardoor het grote publiek werd bereikt. Aangever heeft Max von Kreyfelt 26 juni 2020 telefonisch gesproken en hem op 27 juni 2020 per e-mail een analyse toegezonden met betrekking tot het initiatief van Viruswaanzin/Viruswaarheid en het eerste kort geding wat Willem Engel en jurist Jeroen Pols voerden (productie 448). Op 28 juli 2020 heeft aangever weer gesproken met Max von Kreyfelt en hem gewezen op https://www.aangiftecovid19.nl en voorspeld dat de rechtszaak die wordt gevoerd over een op het YouTube kanaal van Café Weltschmerz gecensureerde video in verband met HCQ en Rob Elens, zal worden verloren (Rechtbank Amsterdam, 9 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4435)(productie 449). Op 18 november 2022 is Max von Kreyfelt door aangever per aangetekende brief uitgenodigd mee te doen met https://www.aangiftecovid19.nl en hem gewezen op de strafrechtelijke aangifteplicht (productie 450). Tevens is daarbij gevoegd een afschrift van de modelaangifte en de bewijselementen.

  • Patrick Savalle,4 onderzoeksjournalist en initiatiefnemer van de website https://zaplog.pro (productie 452) en schrijver van het boekje ‘Complotcatalogus’.5 Patrick Savalle is via DM op Twitter gewezen op de strafrechtelijke aanpak van de Coronacrisis. Toen hij zich realiseerde dat aangever de initiatiefnemer is van https://www.aangiftecovid19.nl antwoordde hij: “Jeroen, ik wist niet dat jij het was. Ik ga je niet in contact brengen. Lijkt me niet verstandig. Ik zal hen wel vertellen dat jij het aanbiedt, kunnen ze zelf beslissen.(productie 454). Op 24 december 2021 plaatst Patrick Savalle het volgende bericht op Twitter:6

 

 

 

 

 

Vervolgens gebeurt er niks. Tussen 25 november 2021 en 1 januari 2022 zijn zes artikelen gepubliceerd op de website https://zaplog.pro van Patrick Savalle ter promotie van het doen van aangifte volgens het model op https://www.aangiftecovid19.nl. Daarin wordt uitgelegd dat en waarom het doen van aangifte noodzakelijk is en praktisch de enige weg die kan leiden tot oplossing van de Coronacrisis. Dat Patrick Savalle de teksten heeft gelezen blijkt uit de 'comments'. Op 23 december 2021 reageert hij als volgt:

Onderzoeksjournalist Patrick Savalle heeft een mening over de Rechtspraak. Namelijk dat het “gewoon onderdeel” is “van het systeem”. “Net zo corrupt”. Op 1 januari 2022 laat onderzoeksjournalist Patrick Savalle in de 'comments' weten dat het de laatste keer is dat het doen van aangifte wordt gepromoot op zijn site https://zaplog.pro. Volgens Patrick Savalle slaat het verhaal niet aan.

 Dat het verhaal niet aanslaat is duidelijk het gevolg van het feit dat de grote mannen die zitten achter Viruswaarheid en https://zaplog.pro en de rest van de ‘complotdenkende’ media zich er niet voor inzetten. Ze maken er geen promotie voor en doen het initiatief af als zinloos omdat de Rechtspraak corrupt is. Het OM kamen zien aan de zes artikelen die zijn gepubliceerd op https://zaplog.pro ter promotie van het doen van aangifte dat ze feitelijk goed zijn onderbouwd en juridisch van de juiste argumenten zijn voorzien. Bovendien is het niet nakomen van de strafrechtelijke aangifteplicht gewoon een strafbaar feit. Bovendien is Patrick Savalle bekend met de feiten die het nakomen van de strafrechtelijke aangifteplicht noodzakelijk maken. Omdat Patrick Savalle zijn strafrechtelijke aangifteplicht niet nakomt en ook het initiatief voor https://www.aangiftecovid19.nl effectief doodslaat dient hij in deze behandeld te worden als verdachte. Patrick Savalle is ook een van de verspreiders van antisemitische complottheorieën over een kwaadaardige elite zoals bedoeld in de aangehaalde rapporten van de AIVD. De zes artikelen die op https://zaplog.pro zijn gepubliceerd ter promotie van het nakomen van de strafrechtelijke aangifteplicht naar voorbeeld van https://www.aangiftecovid19.nl zijn bijgevoegd:

  • Flavio Pasquino (Geleen, 24 juni 1973) is een voormalig Nederlands wielrenner en zelfverklaard complotdenker.7 Hij is sinds 2020 de initiatiefnemer van het nieuwsplatform BLCKBX op https://www.blckbx.tv. BLCKBX geeft regelmatig een podium aan Viruswaarheid, Willem Engel, Jeroen Pols en Patrick Savalle. Ook Flavio Pasquino is bij aangetekende brief van 18 november 2021 gewezen op de feiten die het bedrog met terroristisch oogmerk en de massamoord door onthouding van toegang tot geneesmiddelen en/of de behandeling objectief bewijzen en nakoming van de strafrechtelijke aangifteplicht noodzakelijk maken (productie 463). Het is moeilijk tot niet voorstelbaar dat Flavio Pasquino onbekend is met het terroristisch karakter van het bedrog en de (massa)moord door coronamaatregelen althans door de behandeling van verondersteld Covid19, wat verondersteld wordt veroorzaakt door Sars-CoV-2 waarvan het bestaan zou zijn bewezen middels PCR-testen waarvan de primers non-specifiek en/of ongeschikt zijn voor de detectie van het als Sars-Cov-2 gebrandmerkte replicatie geschikte virus wat verantwoordelijk zou zijn voor Covid19. Flavio Pasquino komt zijn strafrechtelijke aangifteplicht niet na terwijl hij bekend is met de feiten die nakoming noodzakelijk maken. Bovendien is hij de initiator van journalistieke producten. Bovendien geeft hij een platform aan personen (viruswaarheid, Willem Engel, Jeroen Pols, Patrick Savalle) die op hun beurt de strafrechtelijke aangifteplicht niet nakomen terwijl ze bekend zijn met de feiten die dat noodzakelijk maken en bovendien hardop pleidooien houden voor tribunalen.

  • Tom Zwitser (Groningen, 8 oktober 1979) is een Nederlands uitgever en vlogger.8 Tom Zwitser is de man achter de Blauwe Tijger op https://deblauwetijger.com. De Blauwe Tijger is een conservatieve Nederlandse uitgeverij uit Groningen.9 Ook Ton Zwitser geeft met de Blauwe Tijger regelmatig een podium aan Viruswaarheid, Willem Engel, Jeroen Pols en Patrick Savalle. Ook Ton Zwitser is bij aangetekende brief van 18 november 2021 gewezen op de feiten die het bedrog met terroristisch oogmerk en de massamoord door onthouding van toegang tot geneesmiddelen en/of de behandeling objectief bewijzen en nakoming van de strafrechtelijke aangifteplicht noodzakelijk maken (productie 466). Wat voor Flavio Pasquino geldt geldt in gelijke mate voor Ton Zwitser. Hetgeen hierboven bij Flavio Pasquino is vermeld kan hier als herhaald en ingelast worden beschouwd voor Ton Zwitser.

  • Robert Kjærby Jensen (Voorburg, 12 april 1973) is een Nederlandse radio-dj en televisiepresentator.10 Robert Jensen is de initiatiefnemer van de Jensen Show op https://jensen.nl. Jensen keerde zich in 2020 tegen het Coronabeleid van de regering. Volgens Jensen is het virus niet veel gevaarlijker dan bijvoorbeeld het griepvirus van 2018, terwijl de maatregelen wel desastreuze gevolgen hebben voor de economie.11 Ook Robert Jensen is bij aangetekende brief van 18 november 2021 gewezen op de feiten die het bedrog met terroristisch oogmerk en de massamoord door onthouding van toegang tot geneesmiddelen en/of de behandeling objectief bewijzen en nakoming van de strafrechtelijke aangifteplicht noodzakelijk maken (productie 468). Ook Robert Jensen komt zijn strafrechtelijke aangifteplicht niet na terwijl hij kan zien en begrijpen dat dit noodzakelijk is en tevens de beste manier is om zijn kritiek op het Coronabeleid kracht bij te zetten.

Share |

Permalinks