U bent hier: Home / Gaza begint in Auschwitz

Gaza begint in Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 13-11-2023 03:00
Opgeslagen onder:

De geschiedenis van het conflict in Gaza begint in Auschwitz waar de Zionisten eerst zes miljoen Joden hebben vergast op hun Endlösung. Eigenlijk begint het te Basel 1897 toen de kwaadaardige-elite besloot de Joodse staat op te richten zogenoemd voor een volk zonder land. Door geschiedsvervalsing der Zionisten and friends in de journalistiek en media zijn meeste mensen niet ermee bekend dat de Joden, het gehele Joodse volk, al sinds 1895 vakkundig het zwijgen worden opgelegd door de Zionisten en hun media. De Zionisten zijn een beweging van antisemitisch gemotiveerde journalisten die te Basel 1897 het conflict in Gaza beginnen met de oprichting van de zogenoemde Joodse staat.

In het Jodendom bestaat geen Joodse staat. De Zionisten en Zionisme zijn de grootste vijanden van de Joden. De strijd van de Zionisten in Gaza wordt al 126 jaar gevoerd door de Zionisten en gaat langs Auschwitz. Dat de Zionisten zo goed in staat zijn het erop te laten lijken dat Gaza een concentratiekamp is komt omdat de Zionisten middels hun onderneming ervaring hebben opgedaan met de bouw van Auschwitz. De Joden zijn in de kampen gewassen, vergast en verbrand door de Zionisten. De idee voor de Holocaust en het op de internationale agenda zetten van de Endlösung komt van de Zionisten. De Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog was de uitvoerende macht van de Zionistische congressen.

Het Zionistisch bestuur te Palestina is de voortzetting van het Duizendjarige Rijk van Adolf Hitler. Zionisme is de reis van de Nazi’s naar Palestina. Via het Zionisme zijn de Nazi’s naar Palestina gevaren en hebben zij het wereldgetto gesticht. Meeste mensen weten niet zo goed hoe het zit allemaal omdat de geschiedschrijving niet ingaat op bepaalde zeer relevante authentieke documenten in verband met wat zich precies heeft afgespeeld en hoe het zo allemaal is gekomen. De Zionisten bepaalde en bepalen het ritme van de oorlogsdrum. De antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten van de Zionisten. Al meer dan 126 jaar. De Zionisten zijn de grote schuldigen aan de Holocaust. En de Zionisten zijn schuldig aan naoorlogs Holocaustbedrog. Vooral bedrog over wie er achter zit precies en wat de ambities zijn op de lange en midden lange termijn.

De Zionisten bagatelliseren voortgaand de rol van de Zionisten en journalisten en hun media bij het bewerkstelligen en de feitelijke uitvoering, het management, van de Holocaust. Het begint allemaal met een virulent antisemitische propagandacampagne van journalist Theodor Herzl. De grondlegger van de zogenoemde Joodse staat die feitelijk in het Jodendom niet bestaat en niet mag bestaan op grond van het Verbond met Onze Lieve Heer. De Joden hebben geen belang bij Zionisme omdat het haaks staat op de kernwaarden van het Jodendom. Joden handhaven bepaalde normen en waarden, daaronder begrepen de Drie Eden die praktisch gezien de meest belangrijke wetten voor de Joden inhouden. Het Joodse geloof is niks waard zonder handhaving van de Drie Eden. Personen die stellen en beweren Joods te zijn en de Drie Eden niet handhaven zijn verdwaald of misdadig.

Share |

Permalinks