U bent hier: Home / Geert Wilders is grote terrorist

Geert Wilders is grote terrorist

by J.L. de Kreek — last modified 27-11-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Geert Wilders is een zeer grote terrorist. Hij ondersteunt de Holocaust, neemt deel aan de terroristische aanslagen 11 september 2001, verhoogt de terreurdreiging en dient verantwoordelijk gehouden te worden voor aanslagen op de Nederlandse en NATO krijgsmacht in Afghanistan. Geert Wilders is prominent deelnemer aan de Beweging van Herzl. Dit is de zionistische beweging die de Joodse identiteit steelt en als ware het Joods het Midden Oosten vergast op Scheiß. Ambitie van Geert Wilders is de complete realisatie van de ideeën van zijn helden. Dit zijn Theodor Herzl en Ze’v Jabotinsky. Beide journalisten. Figuren die zich in het openbaar uiten. Zoals Saskia Belleman, Wierd Duk, Chris Klop en Maarten Keulemans.

Dat de helden van Geert Wilders de grote initiators zijn van de Holocaust is algemeen bekend in de journalistiek en geschiedkunde. In verband daarmee wordt in deze vakgebieden doelbewust bedrogen en zwijgafspraken nagekomen. Bovendien strijden zionistische handlangers van Geert Wilders al meer dan tien jaar actief tegen de Joodse gemeenschap dreigend met terroristische geweld hen ongemoeid te laten.

Voorts wordt Geert Wilders en zijn kliek zionistische humbug hoog gehouden door externe instructeurs bij de overheid die tot en met in kringen van de hogere legerleiding bestuurders en boardrooms misleiden en trainen in het verdragen van het extremisme van de beweging. Meeste mensen zijn daarmee niet bekend want de media en journalistiek zwijgen over de helden van Wilders omdat zij zo zijn opgeleid door hun school voor journalistiek.

De beweging van de helden van Geert Wilders is een organisatie van diverse figuren. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij steun verlenen aan het zionisme en met kennis van de feiten zwijgen over de schuld van de helden van Geert Wilders aan de Holocaust. De helden van Geert Wilders zijn de grote gettomanagers en slavendrijvers wiens gedachtegoed na de oorlog de handel en wandel der zionisten bepaalt.

De beweging van de helden van Geert Wilders moet verantwoordelijk worden gehouden voor meer dan 127 jaar terroristisch geweld tegen de Joodse gemeenschap en de hele mensheid. De zionisten offeren iedereen en hun moeder om het Joodse volk volledig te vernietigen en wereldmacht te laten vallen in de handen van een clubje aristocratisch te maken kwaadaardige-industrielen.

Share |

Permalinks