U bent hier: Home / Chris Kinderen Neuken Maakt Je Nog Geen Pedo Klomp

Chris Kinderen Neuken Maakt Je Nog Geen Pedo Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 28-12-2023 20:10
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp maakt zichzelf onmetelijk belachelijk en zelfs verdacht door te blijven beweren op Twitter/X dat iemand die kinderen neukt nog geen "pedo" is. Journalist Chris Klomp vindt dat hij zich op feiten beroept. Volgens journalist Chris Klomp heeft iemand die kinderen neukt nog geen stabiele seksuele voorkeur voor kinderen daarom vindt journalist Chris Klomp dat het neuken van kinderen iemand nog geen "pedo" maakt. Journalist Chris Klomp vergist zich zoals hij zich in zoveel vergist. Iemand die kinderen neukt is juist wel "pedo", pedoseksueel om precies te zijn.

Wie wil weten hoe het zit gaat te rade bij de site van het Universitair Forensisch Centrum. Daar staat dat pedofilie een seksuele voorkeur is waar volgens internationaal onderzoek ongeveer 1% van de mannelijke bevolking mee leeft. Over vrouwelijke pedofielen is veel minder bekend. Ook staat er dat specialisten en onderzoekers er van uit gaan dat de meerderheid van de pedofielen, mannen zijn. Een pedofiel is volgens het Universitair Forensisch Centrum een volwassen persoon die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertonen (verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling, ...). Hierbij wordt vaak uitgegaan van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. 

Volgens het Universitair Forensisch Centrum voelen sommigen zich alleen aangetrokken tot kinderen, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot zowel volwassenen als kinderen. Pedofilie valt volgens het classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen onder de parafilieën, seksuele voorkeuren die afwijken van de heersende norm. Het staat allemaal te lezen op de site van het Universitair Forensisch Centrum. Pedofilie wordt volgens het het Universitair Forensisch Centrum vaak verward met pedoseksualiteit; seksueel gedrag met betrekking tot kinderen. Pedofilie als seksuele voorkeur is niet strafbaar, het verrichten van pedoseksuele handelingen met minderjarigen wel.

Pedoseksueel misbruik is seksueel gedrag met een minderjarige die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertoont (verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling, ...). Hierbij wordt volgens het het Universitair Forensisch Centrum vaak uitgegaan van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Pedoseksueel misbruik is altijd strafbaar, net als het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen. Niet ieder pedoseksueel misbruik vindt plaats onder invloed van een pedofiele voorkeur, aldus het het Universitair Forensisch Centrum. Soms vindt er ook seksueel gedrag plaats wanneer men zich niet specifiek aangetrokken voelt tot kinderen. Andere factoren spelen daarbij een rol.

Onder pedoseksualiteit worden seksuele gedragingen met betrekking tot kinderen onder de 13 jaar verstaan. Het verschil zit volgens het Universitair Forensisch Centrum dus in het wel of niet handelen naar deze seksuele interesse ten aanzien van minderjarigen. Pedoseksualiteit is geen synoniem voor pedofilie, aldus het Universitair Forensisch Centrum. Daarnaast kan het niet altijd gelijkgesteld worden aan pedoseksueel misbruik. Onder pedoseksualiteit valt o.a. ook het seksueel fantaseren over een kind jonger dan 13 jaar, wat niet per definitie strafbaar is. Een pedoseksueel misbruiker is een persoon die seksuele handelingen verricht met kinderen die nog geen secundaire geslachtskenmerken vertonen, of een persoon die seksuele misbruikbeelden van kinderen bekijkt. Dit is altijd strafbaar.

Pedofilie wordt vaak verward met pedoseksueel misbruik. Het ervaren van pedofiele gevoelens is niet strafbaar, het verrichten van pedoseksuele handelingen met minderjarigen wel. De term “pedo” slaat in de regel op het verrichten van seksuele handelingen met minderjarigen. Daarmee is het de afkorting van pedoseksueel. Dus het is niet waar wat journalist Chris Klomp keer op keer stelt en beweert. Kinderen neuken is pedoseksualiteit en maakt je per definitie juist wél "pedo".

Bron: https://stopitnow.be/faq

Share |

Permalinks