U bent hier: Home / De Stoornis van Chris Klomp

De Stoornis van Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 15-01-2024 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp denkt dat er een obsessie bestaat met hem. Journalist Chris Klop is één van de journalisten die wordt genoemd in het dossier van het Coronatribunaal wat reeds van start is gegaan na de zogenoemde inleidende beschietingen. De Jihad Legal voor strafvervolging van de figuren die jarenlang de Nederlandse Overheid en burgers misleiden in verband met het Coronavirus. Iedereen klets daarover zoveel uit de nek, dat is ongelofelijk. Journalist Chris Klomp verspreidt in verband daarmee voortgaand de grootst mogelijke onzin.

Journalist Chris Klomp is daarin niet de enige journalist. Chris Klomp wordt als voorbeeld genoemd ook gezien het verloop van het contact met en de informatie voorziening aan deze journalist. De Nederlandse journalistiek is één grote onzichtbaarheidsmantel voor de georganiseerde misdaad in de media, journalistiek, wetenschap en het ambtenarenapparaat. De coronacrisis is mogelijk gemaakt door georganiseerde ambtelijke misdaad en journalisten en hun media.

Ambtenaren en beroepsbeoefenaars die macht, gelegenheid en middelen misbruiken ter bewerkstelliging van een wereldwijde omwenteling van de macht. Oogmerk is oppermacht voor een bepaalde kwaadaardige elite die naar de idee van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet sind 1897 officieel georganiseerd statelijk acterend strijdt met het oorlogsdoel de Franse Revolutie om te wentelen en aristocratische alleenheerschappij te vestigen voor het syndicaat van industriëlen wat met naam en toenaam staat genoemd in de authentieke dagboeken van de bekende journalist Theodor Herzl.

De Stoornis van Chris Klomp ontstaat omdat de objectieve feiten en omstandigheden niet bekend worden genaakt in het onderwijs en de journalistiek, terwijl deze feiten en omstandigheden wel bekend zijn in de wetenschap en bij instanties als het NIOD en de Telegraaf. Dat meeste mensen niet ermee bekend zijn dat de beweging van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet zit achter de Holocaust is het gevolg van jarenlang bedrog door journalisten.

Journalisten staan aan de basis van de Holocaust zoals zich dat heeft voltrokken tussen 1940-1945. Journalisten staan tevens aan de basis van naoorlogs holocaustbedrog, de geschiedschrijving dicterend. Journalisten doen ook prominent mee met misschien wel de grootste misdaad na de Tweede Wereldoorlog: het bedrog in verband met Sars-cov-2. Er bestaat geen bewijs dat dit virus bestaat althans dat het bestaat of heeft bestaan in authentieke vorm. Als het bestaat is het artificieel.

De Stoornis van Chris Klop gaat vergezeld van een tunnelvisie en zeer kortzichtige blik op de feiten en het constant maken van zuigende opmerkingen in de (sociale) media. Journalisten die lijden aan de Stoornis van Chris Klomp doen alsof ze alles begrijpen en alleen zij de waarheid verkondigen. Journalisten die lijden aan de Stoornis van Chris Klomp maken ongelofelijk veel schade en verdienen geld aan het leveren van ondersteuning aan ernstige misdrijven waaronder terrorisme en mensenhandel.

Het grote schandaal in Nederland is dat de georganiseerde ambtelijke misdaad ondersteund door journalisten jarenlang in staat is kinderen letterlijk van de straat te plukken zonder betekening door een bevoegde ambtenaar van enig ambtelijk stuk. Het jeugdrecht waarop beroep wordt gedaan bij de uithuisplaatsing van minderjarigen is privaatrecht. Daarom is artikel 430 lid 3 van het Wetboek van Rechtsvordering onverminderd van toepassing. In geen enkel dossier in verband met de kinderbescherming en de jeugdzorg zit een fatsoenlijk ter zake relevant ambtelijk stuk.

De Stoornis van Chris Klomp waaraan welhaast alle journalisten lijden leidt tot een laakbare werkwijze waarbij beroepshalve ernstige misdrijven waaronder terrorisme en de mensenhandel in de jeugdzorg en kinderbescherming worden ondersteund. Daarom duurt het zo lang allemaal. Daarom ook dat journalisten prominent staan genoemd in de stukken in verband met het Coronatribunaal. Dat is het tribunaal waarvan je weet dat het zal komen omdat bepaalde misdaadfeiten gewoon nooit kunnen en mogen worden gedoogd. Journalist Chris Klomp en zijn collega’s kunnen zich beroepen op de genoemde Stoornis van Chris Klomp waarmee de hele beroepsgroep is besmet. Een beroepsziekte die al vroeg in de studie aan de scholen voor journalistiek bij het naïeve leergierige tuig erin wordt gepompt, door journalisten die louter onderwijzen in het verdienen van geld aan het ondersteunen van leugen en bedrog.

Share |

Permalinks