U bent hier: Home / Israël Holocaust erop los

Israël Holocaust erop los

by J.L. de Kreek — last modified 27-01-2024 03:00
Opgeslagen onder:

Vandaag is het Holocaust Remembrance Day. Jaarlijks op 27 januari wordt internationaal de Holocaust herdacht op de dag van de bevrijding van Auschwitz. De Holocaust is niet wat het lijkt of eigenlijk is het dat precies. De Joden zijn geofferd ritueel in de kampen van de patroon van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet. De vraag hoeveel Joden er succesvol zijn geofferd door de Priesters van Zion doet er niet toe. De Zionisten hebben hun agenda voor oppermacht gespiegeld aan Bijbelse profetieën in Ezechiel en Openbaring. Zionisten zijn kruisvaarders voor de bespoediging van de Holocaust. Ook diaspora revisionisten genoemd. Moeilijke woorden allemaal alleen het is voor de Joden zo zuur dat meeste mensen het vandaag de dag nóg niet begrijpen.

De coronacrisis is onderdeel van de voorbereidingen op de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Zowel letterlijk als figuurlijk gezien omdat oppermacht voor het wereldhuis van de patroon van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet vergezeld gaat van de twee Holocausten die staan genoemd in Ezechiël. In Auschwitz is Ezechiël 37 vervuld getuigt Benjamin Netanyahu. Bibi is de zoon van de rechterhand van de journalist die samenspannende met Theodor Herzl en media overal waar mogelijk tegen het gehele Joodse volk om het uit te roeien en als middel tot verkrijging van het koninkrijk te Palestina voor het wereldhuis van de patroon van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet.

Als je dan historicus en rechtsgeleerde professor bent en Thierry Baudet heet en Theodor Herzl als held hebt ben je misschien wel de grootst antisemiet van de bovenste plank. Dit gezegd hebbend. De Holocaust komt uit het brein van journalist Theodor Herzl. Dat hij er nadrukkelijk op preludeert allemaal blijkt evident uit zijn persoonlijke dagboeken. Ook staat daarin klip en klaar de wegen die hij heeft bewandeld om het laten plaatsvinden, samenspannend (wederom) met organisaties die hij opricht of die anderszins aan hem verbonden zijn. 

Er bestaat de grootst mogelijke onmin bij de tweede generatie over wat Theodor Herzl, Ze’v Jabotinsky en de Zionistische congressen, eigenlijk bedoelen precies tussen 1895 en 1940?! De tweede generatie ziet gewoon aan de hand van de authentieke protocollen van deze congressen en de publicaties van Herzl en Jabotinsky dat de Zionisten zitten achter de Holocaust. Ook in de kampen, de Holocaust feitelijk uitvoerend als sonderkommando gerekruteerd door de volunteers-desk van de politie in de getto’s in Oost Europa.

Share |

Permalinks