U bent hier: Home / Dossier Coronatribunaal blijft onbekend

Dossier Coronatribunaal blijft onbekend

by J.L. de Kreek — last modified 18-03-2024 03:00
Opgeslagen onder:

De initiator van het Coronatribunaal weigert de inhoud van de argumenten aan het publiek prijs te geven. Hij verzekert dat er geen bewijs bestaat van het authentieke virus Sars-Cov-2 en dat er geen causaal verband is tussen het ziektebeeld wat Covid19 wordt genoemd en het met de PCR gedetecteerd genetische materiaal. Covid19 is ‘rebranding’ van griep. Wat de journalisten Maarten Keulemans en Chris Klomp stellen en beweren met betrekking tot Corona kan niet worden onderbouwd met de PCR. Onmogelijk. Voor zover de PCR een virus bewijst gaat het om gangbare virussen die vaker voorkomen in het griepseizoen.

Het Openbaar Ministerie is met 31 brieven om aangifte te doen de wettig en overtuigende bewijzen in handen gegeven. Op dit moment ligt het dossier van het Coronatribunaal bij de strafsectie van het Gerechtshof te wachten op behandeling en beoordeling door de beklagkamer. Volgens Chief Legal van Bureau de Kreek die het klaagschrift heeft ingediend wordt met ontvankelijk en gegrondverklaring van het beklag, tevens bijgedragen aan de ontmaskering van de daders van de volgende Holocaust. Een deel van het dossier staat op aangiftecovid19.nl. De stukken die op deze site vermeld staan en de bijpassende tekst en uitleg maken onderdeel uit van het dossier.

Het dossier van het Coronatribunaal bestaat uit wetenschappelijke documenten waarop beklaagden zich beroepen en waarin hele andere feiten en omstandigheden worden aangetoond dan zij stellen en beweren. Daarnaast bestaat het dossier uit aanvullend onderzoek naar de validatie van de PCR. De PCR is helemaal nooit gevalideerd. Dat wat als validatie wordt gebruikt is onderdeel van het terrorisme gerelateerde bedrog waarvan strafvervolging wordt verzocht bij autoriteiten. Ook enkele teksten van Zaplog.pro maken onderdeel uit van het dossier van het Coronatribunaal. Volgens klager worden de bedrogfeiten ook gepleegd door Viruswaarheid en Willem Engel en Jeroen Pols en de complotdenker der vaderlands die zelf de  meest overtuigende psyop is

Het Coronatribunaal en het Neurenbertribunaal hebben met elkaar gemeen dat de strafbare feiten zijn en worden gepleegd door de te Basel 1897 door journalisten opgerichte organisatie van antisemieten, met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen voor het wereldhuis van de patroon van de helden van Geert Wilders en Thierry Baudet; en het Joodse volk volledig uit te roeien. Dat Willem Engel aan tafel zit bij Thierry Baudet is een veeg teken. Het doet in alle redelijkheid vermoeden dat de bedoelingen van de “draadharige dansmarieke” onzuiver zijn. Viruswaarheid cum suis collaboreren met de organisatie die zit achter de coronacrisis ten einde gemeenschappelijke doelen compleet te realiseren, waaronder begrepen de volgende Holocaust en omwenteling van de Franse Revolutie.

Share |

Permalinks