U bent hier: Home / Aandacht voor Jeugdzorg

Aandacht voor Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 09-10-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het bekende JDTVHQ van Eric Donk heeft een interessante videoreeks online staan op YouTube over Jeugdzorg. Er komt binnenkort nog meer aan. De advocaat die in deze video optreedt is mr Henriette Nakad. Zij vertelt uitgebreid over de ervaringen met Jeugdzorg. De ervaringen met Jeugdzorg zijn in het algemeen slecht tot zeer slecht. Doelbewuste gebreken in de waarheidsvinding. En geen exploten betekend bij en tijdens de executie van rechterlijke beslissingen. Bovendien verstrekt jeugdzorg nooit een schriftelijk verslag van het binnentreden terwijl de grondwet dit verplicht stelt.

Voor mensen die te kampen hebben met de Jeugdzorg is het een eenzame strijd tegen een moloch. Bovendien tonen journalisten geen enkele betrokkenheid bij de slachtoffers van de Jeugdzorg. Neem bijvoorbeeld journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad die zelf vader is en kennelijk niet anders te doen heeft dan op Twitter iedereen de maat nemen die zijn mening niet deelt. Deze persoon lacht de boodschapper gewoon recht in het gezicht uit wanneer hij met argumenten onderbouwd wordt gewezen op de ernstige misstanden in de Jeugdzorg. Daarom dat het zo goed is van Eric Donk van JDTVHQ dat hij uitgebreid aandacht geeft aan lopende rechtszaken tegen de Jeugdzorg.

Een andere persoon die dat ook heel goed deed is de bij veel mensen bekende Nico van der Ham. Nico van der Ham wordt stelselmatig lastig gevallen door journalist Chris Klomp met allemaal lasterlijke praat op Twitter, terwijl Nico van der Ham het werk deed wat journalist Chris Klomp behoort te doen. Kinderen die te maken hebben met Jeugdzorg lopen gemiddeld tot 400 % meer kans op mishandeling en misbruik dan kinderen die niet te maken hebben met Jeugdzorg. Dat is gek omdat de Jeugdzorg juist stelt en beweert kinderen te beschermen tegen mishandeling. Er zijn diverse rapporten gepubliceerd over het kindermisbruik van de jeugdzorg.

Onlangs heeft de Orde van Advocaten de inschrijving van een advocaat geweigerd omdat deze persoon van mening is dat de Jeugdzorg gelijkstaat aan georganiseerde misdaad. En kinderen zogenaamd beschermd tegen kindermisbruik door het plegen van internationale misdrijven. Kinderen verdwijnen gedwongen in de jeugdzorg. Een bestanddeel van het delict gedwongen verdwijning van personen in de Wet Internationale Misdrijven is de weigering een dergelijke vrijheidsontneming te erkennen of informatie te verstrekken over het lot of de verblijfplaats van die persoon of door verhulling van dat lot of die verblijfplaats, waardoor deze buiten de bescherming van de wet wordt geplaatst.

De berichtgeving van journalist Chris Klomp staat gelijk aan de weigering de vrijheidsontnemingen van kinderen door machtiging, ondersteuning of bewilliging van een staat of politieke organisatie, te erkennen. Daarmee vervult journalist een van de bestanddelen van de misdrijven van de Jeugdzorg. Journalist Chris Klomp met zijn laakbare berichtgeving over de Jeugdzorg staat daarin niet alleen. De hele Nederlandse media en journalistiek lijkt het geen moer te interesseren wat de Nederlandse jeugd wordt aangedaan ten titel van kinderbescherming. In de instellingen waar de kinderen worden gehouden is het gebruik dat de meisjes 50/50 worden verkracht door de jongens en het volwassen personeel. Buiten staan de loverboys in dure auto’s klaar om de slachtoffers opvangen. De Politie doet niks. Want Jeugdzorg zit er tussen.

Share |

Permalinks