U bent hier: Home / Aangifte tegen Viruswaanzin

Aangifte tegen Viruswaanzin

by J.L. de Kreek — last modified 10-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er kan aangifte worden gedaan tegen Viruswaanzin in verband met deelname aan de genocide en het terrorisme van het RIVM. Het kernteam van Viruswaanzin is bij herhaling geïnformeerd over wat er aan de hand is allemaal. En wat het dient te vorderen bij de rechter in kort geding om kans te maken op opheffing van de Coronamaatregelen. Viruswaanzin is ook uitgelegd dat de misdadige Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door dezelfde groep als die de misdadige Jeugdhulp organiseert. En dat Viruswaanzin daarom er verstandig aan doet bepaalde acties niet te entameren omdat daarmee kinderen in de handen kunnen vallen van de criminele kinderbescherming.

Viruswaanzin handelt precies contra de adviezen die het heeft gekregen. Het brengt ouders en kinderen in gevaar. En het draagt bij aan arrestatie of strafvervolging van volgers. Volgers van Viruswaanzin worden structureel gedesinformeerd door Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechay Krispijn en Anne Zeven. Steevast leveren zij informatie over de rechtszaken die niet waar zijn. Bovendien voeren zij acties uit die in strijd zijn met de doelstellingen van Stichting Viruswaarheid. Strijden voor behoud van de democratische rechtsstaat kan niet bestaan uit het hangen van bananen aan de poorten van de Paleizen van Justitie. Of het aanzetten van anderen voor uitvoering van verboden demonstraties. Of vorderingen instellen in kort geding die niet toegewezen kunnen worden.

Viruswaanzin doet helemaal niks wat bijdraagt aan opheffing van de Coronamaatregelen. Het draagt juist bij aan juridische legitimatie van de maatregelen en het plaatst iedereen die zich met Viruswaanzin lieert in de hoek van de Tokkies. Viruswaanzin ontkent niet eens dat de Coronamaatregelen nodig zijn geweest. Het kernteam van Viruswaanzin is bekend met het genocidale en terroristische werk van het RIVM. Als iets georganiseerde misdaad is dan is dit het RIVM. Getraind in Deep Democracy. Net zoals de rotte appels bij de kinderbescherming, de jeugdhulp en de politie. Viruswaanzin hanteert zelf bewust of niet de technieken die de georganiseerde ambtelijke misdaad worden onderwezen door cultuur veranderaars om hun misdrijven moeilijk herkenbaar voor de gemiddelde Nederlander te begaan.

Viruswaanzin is geen beweging ter bescherming van de democratische rechtsstaat. De organisatie zelf is top-down, directief, georganiseerd. Bovendien bewondert leider Willem Engel personen die zuiver racistisch waren. Viruswaanzin claimt geen rechts-extremistische organisatie te zijn omdat het bestaat uit diverse personen terwijl racisme niet een deviatie is exclusief voor blanken. Mahatma Gandhi, de held van Willem Engel, was racistisch. Een echt raist. Bovendien had Gandhi geen enkel oog voor de gevaren van zijn werk voor zijn volgers. De volgers van Gandhi zijn bruut afgeslacht. Willem Engel vaart diezelfde weg. Hij stuurt de troepen naar de pleinen in Den Haag terwijl hij kan verwachten dat daar niks dan agressie zal worden geoogst van de lange latten van het onbehoorlijke bestuur. Bovendien bewondert Anna Zeven de psychoanalyticus Carl Jung om zijn tegelwijsheden terwijl deze man symbiotisch samenwerkte met de grote initiators van Hitler en de gaskamers.
><br>Viruswaanzin heeft helemaal niks bereikt. Veel verwarring en rechtszaken die zijn verloren en verboden demonstraties en rellen en bijster veel ergernis met betrekking tot de personen die het kernteam zijn. Er zijn niet veel mogelijkheden om de Coronamaatregelen via de rechter op te heffen. De manier waarop jurist Jeroen Pols dat doet werkt niet. Dat kan hij weten want hij is jurist bovendien is de groep voorzien van een advocaat die beter moet weten. Deelname aan genocide, massamoord en terrorisme is strafbaar. Deelname zoals bij Viruswaanzin kan bestaan uit het veinzen van het nastreven van goede doelen en feitelijk de misdaden dienend met het werk. Dit is ook de manier waarop de Zionisten de Jodenvervolging bewerkstelligen. Veinzend dat zij Joden zijn en dat zij strijden voor de goede Joodse zaak terwijl antisemieten de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zijn. En Zionisten de creatieve breinen van de Holocaust zijn.

Psychiater Bram Bakker is hiervan ook een aansprekend voorbeeld. Hij is frontman van Stichting Geendoofpot en beweert tegen doofpotten te zijn terwijl hij juist zwijgt over doofpotten die tot zijn domein behoren. Arnold Karskens is net zo. Hij heeft een Stichting Onderzoekoorlogsmisdaden en beschermt juist oorlogsmisdadigers. Bij de kinderbescherming zelfde laken en pak. Men beweert kinderen te beschermen terwijl ze feitelijk minderjarigen gedwongen laten verdwijnen en misbruiken en mishandelen voor geld. Het is moeilijk daar iets aan te doen omdat deze geromaniseerde misdaad wordt omringd door journalisten en hun media en andere professionals die van de misdrijven profiteren door eraan te verdienen. Zoals de trainers Deep Democracy. Ook journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad draagt bij aan deze misdrijven met zijn werk. Viruswaanzin is gewaarschuwd. Via alle mogelijke kanalen. Nu is de buik vol van Viruswaanzin. En is de weg vrij Jeroen Pols, Willem Engel, Mordechay Krispijn en Anne Zeven in verband te brengen met de misstanden die zij veinzen te bestrijden.

Share |

Permalinks