U bent hier: Home / Aarde misschien toch plat

Aarde misschien toch plat

by J.L. de Kreek — last modified 15-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Volgens de zogenaamde godfather van het Nederlandse complotdenken is complotdenken een vorm van kritisch denken. En gaat goede journalistiek uit van complotten. Née, née en nog eens née. Goede journalistiek gaat uit van concrete feiten en omstandigheden. Complotten bestaan. In de huidige tijd is zowat alles een complot. Wat telt zijn de feiten. Uitgaan van complotten of complottheorieën draagt niet bij aan waarheidsvinding. Niemand gaat uit van een complot in verband met 9/11. Dat soort grote aanslagen worden niet van binnenuit bewerkstelligd, tot de concrete feiten op straat liggen die objectief bewijzen dat het niet anders kan.

Complottheorieën zijn theorieën over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. Het strafrecht erkent de strafbare samenspanning. Voor het strafrecht zijn bepaalde complotten strafbare feiten die als elk ander strafbaar feit moeten worden bewezen met concrete objectieve middelen rechtens. Een concreet bewijs is het feit dat de soortelijke massa van staal significant groter is dan dat van aluminium, dus dat daarom het officiële verhaal bij de beelden van de aanslagen in de VS 11 september 2001 gewoonweg niet kan. Ook het tempo en de vorm waarin de torens van de Twin Towers zijn ingestort verraadt controlled demolition. Dat zijn concrete objectieve natuurkunde feiten die bewijzen dat wat de mainstream media stelt en beweert ongeloofwaardig en ongefundeerd is.

Iedereen kan deze feiten kennen. Journalisten in het algemeen behoren gezien hun middelbare schoolopleidingen de feiten spontaan te noemen. Dat doen ze niet. Er wordt een strijd gevoerd tegen zogenaamde complotdenkers, mensen die gevoelsmatig de indruk hebben dat er iets niet klopt en er niet de feitelijke vinger achter krijgen. Dat weinig mensen de feiten kennen en kunnen reproduceren die objectief bewijzen dat Nederland wordt overvallen door de beweging die ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd, maakt onderdeel uit van het complot van de reguliere journalistiek en media tegen de mensheid. Het gaat om de feiten. Deze feiten bewijzen het complot. Niet alle complotten zijn daadwerkelijk complotten. Complotdenker Eric Dubay bijvoorbeeld die de platte aarde theorie verdedigt heeft een goed verhaal alleen vooralsnog helemaal niks objectief bewezen.

Misschien heeft Eric Dubay gelijk en is de aarde tocht plat. Het bewijs van het ongelijk van Eric Dubay over de platte aarde is feitelijk pas kort geleden geleverd. Dat bewijs wordt geleverd door de omtrek van de Zuidpool te meten. Volgens Dubay bewijzen logboeken van schippers van vroeger dat deze omtrek te groot is voor de ronde aarde. Nog niet zo lang geleden is NASA voor het eerst (!) met Gps-apparaten rond de Zuidpool gevaren. De afstand gemeten zou bewijzen dat de ronde aarde theorie de waarheid is. Aangezien NASA van SATAN afkomstig is kan strikt genomen in de discussie tussen de complotdenkers en NASA niet wordt gezegd dat er objectief bewijs is geleverd want bij NASA is volgens de complotdenkers alles vals. Bovendien hebben de complotdenkers niet kunnen observeren toen NASA het bewijs verzamelde. Daarom wordt nog gewacht op echt onbevooroordeeld bewijs, en kan de aarde nog altijd gewoon plat zijn.

Share |

Permalinks