U bent hier: Home / Ambtenaren bedriegen bewindslieden

Ambtenaren bedriegen bewindslieden

by J.L. de Kreek — last modified 03-04-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Best een grote groep ambtenaren bedriegt bewindslieden en leden van het parlement moedwillig met terroristisch en/of anderszins crimineel oogmerk. Deze ambtenaren dragen geen uniform. Ze zijn niet van de Politie, Defensie of de Magistratuur. De deelnemers aan de georganiseerde ambtelijke misdaad dragen civiele kleding en vervullen rollen rond politiek ambtsdragers en zijn adviseurs en beslissers op niet politiek ambtelijk niveau. Deze ambtenaren doen niet aan waarheidsvinding en bewerkstelligen dat bewindslieden en parlementariërs inhoudelijk worden gedesinformeerd.

De georganiseerde ambtelijk misdaad wordt ondersteund of geholpen door journalistiek en media die eveneens desinformeren en zicht weghouden op de inhoud. Bovendien wordt de georganiseerde ambtelijke misdaad getraind in Deep Democracy. Deep Democracy is procesgeorienteerde psychologie van de beweging die achter de Jodenvervolging zit. Deze beweging bedreigt en bedriegt onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om de beweging en de georganiseerde ambtelijke misdaad ongeremd de gang te laten gaan. Bovendien pleegt deze beweging vanuit Nederland op afstand aanslagen in Afghanistan op Nederlandse en NATO doelen. Ten gevolge daarvan zijn de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS gesneuveld.

De Coronacrisis is het werk van deze georganiseerde ambtelijke misdaad in samenwerking met bewuste beweging die ook anderszins samenwerkt met georganiseerde misdaad. Zo had de minister door ambtenaren geadviseerd dienen te worden de beruchte kwakzalver motie aan te nemen. Alsdan was iedereen de Coronacrisis allang weer vergeten. En had de minister niet geïmponeerd als de leider van de actuele terroristische en internationale misdaden door Coronamaatregelen. Iedereen wordt door ambtenaren bewust en opzettelijk afgehouden van de geneesmiddelen die de pandemie van het virus snel, veilig, goed en goedkoop bestrijden. Dat is een misdrijf gepleegd door personen onder de strafverzwarende omstandigheden van artikel 44 Wetboek van Strafrecht.
><br>Ambtelijke corruptie blijkt schering en inslag te zijn. Allerlei maatschappelijke vraagstukken zoals het milieubeleid, de aanpak van AIDS, hiv en  Covid19, de kinderbescherming blijken allemaal onder invloed te staan van ambtenaren die willens en wetens ontembare problemen bewerkstelligen in het belang van de beweging die achter de Jodenvervolging zit en nog altijd actief strijdt voor oppermacht. Ook bevordert de ambtelijke corruptie de omzet van de ‘corporate tribe’ bestaande uit trainers en facilitators en andere zogenaamde deskundigen die van buiten de overheid op bestuurlijk en leidend niveau input leveren. En middels platform polygaam optreden in de (sociale) media het zicht weghouden van de georganiseerde ambtelijke misdaad.

Share |

Permalinks