U bent hier: Home / Antisemiet coördinator antisemitismebestrijding

Antisemiet coördinator antisemitismebestrijding

by J.L. de Kreek — last modified 08-03-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Volgens het Nieuw Israëlitisch Weekblad wordt een oud directeur van het CIDI per 25 februari 2021 de nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Dat de Overheid daarmee een persoon in huis haalt die juist actief strijdt tegen assimilatie van Joden is niet algemeen bekend omdat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen daarover te zwijgen. Reeds lange tijd zijn er ernstige klachten over het functioneren van de Zionisten in het algemeen en het NIW en het CIDI in het bijzonder. Het blijkt dat het NIW en het CIDI doelbewust brondocumenten aan het zicht onttrekken die objectief bewijzen dat de Zionisten de grote gangmakers zijn van het antisemitisme en de Jodenvervolging van 1940-1945.

Antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten zo staat te lezen in de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl die door de nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en het NIW en CIDI op een voetstuk wordt geplaatst. Bovendien blijkt uit de publicaties van de grote Zionistische leider Herzl dat Zionisten strikte beperkingen ambieren op vrije meningsuiting. En dat zij verzet tegen het Zionisme met bruut geweld neerslaan. Dat de Zionistische beweging antidemocratisch en militant is en streeft naar wereldmacht blijkt ook makkelijk uit de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme die door de grote Zionistische leiders zijn geschreven, gedrukt en verspreidt.

De echte geschiedenis van de Holocaust en het bewijs van Zionisme als bron van antisemitisme staat gepubliceerd op www.holocaustles.nl. De Zionisten zijn voor hun machinaties van antisemitisme afhankelijk. De kans dat de oud directeur van het NIW als Coördinator Antisemitismebestrijding spontaan zal meedelen aan het publiek dat de helden van Geert Wilders de creatieve breinen zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is nul. Sterker, de verwachting is dat de oud directeur van het NIW als nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding juist zal stellen en beweren dat antizionisme en antisemitisme hetzelfde is. Het is helemaal niet moeilijk aan de openbare bronnen te zien dat de Zionisten als sinds 1895 actief strijden tegen assimilatie van Joden en voor oppermacht.

De hele Zionistische gemeenschap en de bereidwillige beulen in de journalistiek en media strijden al bijna tien jaar actief tegen openbaring van de bronnen die bewijzen dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Daarbij maken zij de nodige slachtoffers. Waaronder personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen louter omdat het Joden waren. Met een oud directeur van het CIDI als de nieuwe Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding haalt de regering een van Neerlands grootste antisemieten in huis. Een man die Joden zo erg haat dat hij de Drie Eden met voeten treedt. En de authentieke brondocumenten die de schuld van de Zionisten aan de Holocaust objectief bewijzen, bewust achter zijn ellebogen houdt.

Update: de benoeming was een Poeriem grap maak de bekendste Jood van Nederland bekend via Twitter. De rest van het bericht is 100% gebaseerd op de waarheid.

Share |

Permalinks